Září 2021

Zprávy ze školy
Ve středu 1. září jsme se v osm hodin sešli v atriu naší školy, abychom slavnostně přivítali
nejen nový školní rok, ale také těšící se prvňáčky. Úvodního slova se ujal nastupující pan
ředitel Tomáš Zahoř, poté všechny pozdravil i pan starosta Hlubuček. Vzápětí bylo předáno
slovo paní učitelce Tkaczykové, aby uvítala své prvňáčky, kteří nastoupili do řady. Po chvíli
jejich hlavičky ozdobily pestrobarevné kšiltovky, takže to za malou chvíli vypadalo, že před
námi rozkvetla louka. Nyní všichni věděli, že patří k sobě. Nic nebránilo tomu, aby se pod
vedením paní učitelky vydali prozkoumat svou novou třídu a osladili si den připraveným
zmrzlinovým pohárem. I ostatní žáci se rozešli do svých tříd a školní rok tedy začal.
V průběhu září jsme ovšem jen nezjišťovali, co si žáci zapamatovali z učiva minulého roku,
ale též se konalo několik akcí zpestřujících výuku. Nejprve 10. září 6. třída vyrazila na
zážitkový den. A že toho zažili! Ráno se sešli před školou s paní učitelkou Růžičkovou a ta
jim předala první nápovědu odhalující část programu. První překvapení čekalo děti na
sportovním hřišti, kde paní učitelka Radochová se svým pomocníkem připravila turnaj v
potterovském famfrpále. Žáci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si tuto neobvyklou hru.
Protože všechna družstva bojovala s plným nasazením, dostali šesťáci druhou nápovědu. Poté
vyrazili pěšky do Dejvic. Cestou hráli další týmové hry (legrační toaletní expres a navigaci).
Těsně před Dejvicemi vyluštili poslední nápovědu a odhalili zlatý hřeb dne – bowling. Všem
tento den přinesl mnoho nezapomenutelných zážitků. V pondělí 13. září se žáci 3. třídy a v pátek 17. září též žáci 2. třídy zapojili do první části
projektu Od hroudy k chlebu, která spočívala v orbě pole a setí obilí. Děti si nejprve
vyzkoušely táhnout pluh pouze svou vlastní silou a až poté si každý vyoral brázdu s koněm.
Po orbě následovalo setí obilí, a nakonec se zaseté obilí zavláčelo bránami. Po dobře
odvedené práci si děti opekly buřty na ohýnku. Všichni si tuto akci náramně užili.
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili 15. září Národní muzeum, kde zamířili do expozice Zázraky
evoluce. Expozice ukazuje v šesti sálech pojmenovaných Vykročení všemi směry, Voda, náš
živel, Z vody na souš, Dobytí vzduchu, Ovládnutí světa a Planeta zvířat bohatství a
rozmanitost druhů naší planety od bezobratlých až po savce. V nové expozici nechybí ani
moderní multimediální technologie. Hned u vchodu se setkal s velkým zájmem
videomapping, který seznamuje s expozicí jako takovou a prostřednictvím „obživlých“ obrazů
ukazuje živočichy vystavené následně v dalších sálech. Největší exponát je kostra plejtváka
s délkou 22,5 metru. Celá prohlídka byla pro žáky zážitkem.
V pondělí 20. září se děti prvního stupně spolu s šesťáky přenesly do pomyslného lesa, vydaly
se na cestu fantazie, kde stejně jako v bajkách zvířata promlouvají k lidem, nebo dokonce
mají lidskou duši. Stalo se to díky divadelnímu představení Vlez v les mladé skupiny Feel
The Universe, které je inspirované poetikou bajky, okořeněné řemeslností cirkusových
technik, výtvarného umění a živé hudby. Odměnou za úžasný kulturní zážitek byl pro herce,
hudebníky a akrobaty obrovský potlesk všech dětí i učitelů.
Snad i následující týdny přinesou mnoho dnů plných zážitků, s kterými Vás rádi seznámíme
příště.
Jana Skuhravá
Jak již paní učitelka v předešlém článku podotkla, nový školní rok se rozeběhl v plném
proudu. Ano, i nám – novému vedení. Naše cesta od katedry ze třídy plné dětí do kanceláře
plné dokumentů, lejster, předpisů, razítek a vyhlášek je něco jako jít z teplého jihu na sever.
Oba jsme kovaní učitelé, oba máme za sebou desítky let praxe. Oba máme v úctě slušnost a
oba také můžeme podepsat vlastní krví to, jak důležité je si uvědomit, že učitel není nepřítel,
ale partner, který se snaží vám, rodičům, pomoci uvést vaše dítě do života.
My se budeme ze všech sil snažit vytvořit příjemnou atmosféru a dobré podmínky pro
všechny – učitele, děti i rodiče.
Vaše vedení naší školy
Daniela Benešová a Tomáš Zahoř