Školní rok 2016/2017

Přehled prázdnin
Začátek školního roku: 5. září 2016 /pondělí/
Podzimní prázdniny: 26. – 27. října 2016 /středa a čtvrtek/
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017 /pátek – pondělí/
Jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2017 /pátek/
Jarní prázdniny Praha 6 6. – 12. února 2017
Velikonoční prázdniny: 13. – 14. dubna 2017 /čtvrtek a pátek/
Konec školního roku: 30. června 2017 /pátek/
Začátek školního roku 2016/2017: 4. září 2017 /pondělí/

Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

  Třída   Třídní učitel
 1.   Mgr. Jaroslava Mikolášová
  2.A   Mgr. Renáta Tkaczyková
  2.B   Mgr. Petra Kratinová
  3.   Mgr. Pavla Lenertová
  4.   Mgr. Daniela Benešová
  5.A   Mgr. Zuzana Semmlerová
  5.B   Mgr. Jaroslava Tomajková
  6.   Mgr. Gabriela Hallett
  7.   Mgr. Markéta Růžičková
  8.   PhDr. Miluše Typoltová
  9.   Ing. Marta Machátová
  bez třídnictví   Ing. Michal Hevák
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Mgr. Jana Radochová
  bez třídnictví   Mgr. Petra Schindlerová
  bez třídnictví   Mgr. Jana Skuhravá
  bez třídnictví   Mgr. Tomáš Zahoř
  bez třídnictví   Ing. Jitka Sokolová
  bez třídnictví   Mgr. Miluše Šíchová

Harmonogram školního dne

Budova se otevírá v 740.

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
velká přestávka 940 – 1000
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1335 – 1420
8. hodina 1425 – 1510