Školní rok 2017/2018

Přehled prázdnin
Začátek školního roku: 4. září 2017 /pondělí/
Podzimní prázdniny: 26. – 27. října 2017 /čtvrtek a pátek/
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 /sobota – úterý/
Jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2018 /pátek/
Jarní prázdniny Praha 6 12. – 18. února 2018
Velikonoční prázdniny: 29. března 2018 /čtvrtek/
Konec školního roku: 29. června 2018 /pátek/
Začátek školního roku 2018/2019: 3. září 2018 /pondělí/

Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

  Třída   Třídní učitel
 1.A   Mgr. Zuzana Semmlerová
 1.B   Mgr. Jaroslava Tomajková
  2.   Mgr. Jaroslava Mikolášová
  3.A   Mgr. Renáta Tkaczyková
  3.B   Mgr. Petra Kratinová
  4.   Mgr. Pavla Lenertová
  5.   Mgr. Daniela Benešová
  6.A   Mgr. Miluše Šíchová
  6.B   Ing. Jitka Sokolová
  7.   Mgr. Gabriela Hallett
  8.   Mgr. Markéta Růžičková
  9.   PhDr. Miluše Typoltová
  bez třídnictví   Ing. Michal Hevák
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Mgr. Jana Radochová
  bez třídnictví   Mgr. Petra Schindlerová
  bez třídnictví   Ing. Marta Machátová
  bez třídnictví   Mgr. Tomáš Zahoř
  bez třídnictví   Mgr. Soňa Klapková

Harmonogram školního dne

Budova se otevírá v 740.

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
velká přestávka 940 – 1000
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1335 – 1420
8. hodina 1425 – 1510