Školní rok 2018/2019

Přehled prázdnin
Začátek školního roku: 3. září 2018 /pondělí/
Podzimní prázdniny: 29. – 30. října 2018 /pondělí a úterý/
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019 /sobota – středa/
Jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019 /pátek/
Jarní prázdniny Praha 6 18. – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 /čtvrtek/
Konec školního roku: 28. června 2019 /pátek/
Začátek školního roku 2018/2019: 2. září 2019 /pondělí/

Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

  Třída   Třídní učitel
 1.   Mgr. Daniela Benešová
 2.A   Mgr. Zuzana Semmlerová
 2.B   Mgr. Jaroslava Tomajková
  3.   Mgr. Jaroslava Mikolášová
  4.A   Mgr. Renáta Tkaczyková
  4.B   Mgr. Petra Kratinová
  5.   Mgr. Aneta Löscherová
  6.   Mgr. Tomáš Zahoř
  7.A   Mgr. Miluše Šíchová
  7.B   Ing. Jitka Sokolová
  8.   Mgr. Gabriela Hallett
  9.   Mgr. Markéta Růžičková
  bez třídnictví   Ing. Michal Hevák
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Tomáš Váňa
  bez třídnictví   Mgr. Petra Schindlerová
  bez třídnictví   Ing. Marta Machátová
  bez třídnictví   PhDr. Miluše Typoltová
  bez třídnictví   Mgr. Soňa Klapková
  bez třídnictví   Mgr. Pavla Lenertová
  spec. pedagog   Mgr. Michaela Ratajová

Harmonogram školního dne

Budova se otevírá v 740.

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
velká přestávka 940 – 1000
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1335 – 1420
8. hodina 1425 – 1510