Školní rok 2021/2022

Přehled prázdnin
Začátek školního roku: 1. září 2021 /středa/
Podzimní prázdniny: 27. – 29. října 2021 /středa – pátek/
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022 /čtvrtek – neděle/
Jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022 /pátek/
Jarní prázdniny Praha 6 14. – 18. března  2022 /pondělí – pátek/
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022 /čtvrtek/
Konec školního roku: 30. června 2022 /čtvrtek/
Začátek školního roku 2022/2023: 1. září 2022 /čtvrtek/

Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

 

  Třída   Třídní učitel
  1.    Mgr. Renáta Tkaczyková
  2.    Mgr. Petra Kratinová
  3.    Mgr. Jaroslava Mikolášová
  4.    Mgr. Zuzana Dykastová
  5.A    Bc. Jana Egertová, DiS
 5.B    Mgr. Jaroslava Tomajková
  6.    Mgr. Markéta Růžičková
  7.    Mgr. Olga Springorumová
  8.    Ing. Marta Machátová
  9.    Mgr. Růžena Janochová
  bez třídnictví   Ing. Jitka Sokolová
  bez třídnictví   Mgr. Tomáš Zahoř
  bez třídnictví   Mgr. Daniela Benešová
  bez třídnictví   Mgr. Miluše Šíchová
  bez třídnictví   Mgr. Gabriela Hallett
  bez třídnictví   Mgr. Jana Skuhravá
  bez třídnictví   Martin Cvrček
  bez třídnictví   PhDr. Miluše Typoltová
  bez třídnictví   Ing. arch. Alena Zavadilová
  bez třídnictví   Irena Mojžiš Pánková
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Mgr. Jana Radochová
  bez třídnictví   Matěj Nemrava
  spec. pedagog   Bc. Jana Egertová, DiS

Harmonogram školního dne

Budova se otevírá v 740.

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
velká přestávka 940 – 1000
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1335 – 1420
8. hodina 1425 – 1510