Školní rok 2019/2020

Přehled prázdnin
Začátek školního roku: 2. září 2019 /pondělí/
Podzimní prázdniny: 29. – 30. října 2019 /úterý a středa/
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 /pondělí – pátek/
Jednodenní pololetní prázdniny: 31. ledna 2020 /pátek/
Jarní prázdniny Praha 6 24. – 28. února  2020 /pondělí – pátek/
Velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 /čtvrtek/
Konec školního roku: 26. června 2020 /pátek/
Začátek školního roku 2020/2021: 1. září 2020 /úterý/

Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

  Třída   Třídní učitel
  1.   Mgr. Aneta Löscherová
  2.   Mgr. Daniela Benešová
  3.A   Mgr. Zuzana Semmlerová
  3.B   Mgr. Jaroslava Tomajková
  4.   Mgr. Jaroslava Mikolášová
  5.A   Mgr. Renáta Tkaczyková
  5.B   Mgr. Petra Kratinová
  6.   Ing. Marta Machátová
  7.   Mgr. Tomáš Zahoř
  8.A   Mgr. Miluše Šíchová
  8.B   Ing. Jitka Sokolová
  9.   Mgr. Gabriela Hallett
  bez třídnictví   Ing. Michal Hevák
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Mgr. Markéta Růžičková
  bez třídnictví   Mgr. Olga Springorumová
  bez třídnictví   Patrik Kašpárek
  bez třídnictví   Martin Cvrček
  bez třídnictví   PhDr. Miluše Typoltová
  bez třídnictví   Mgr. Zuzana Dykastová
  bez třídnictví  Bc. Růžena Janochová
  bez třídnictví   Mgr. Pavla Lenertová
  bez třídnictví   Mgr. Babeta Krátká
  bez třídnictví   Ing. arch. Alena Zavadilová
  spec. pedagog   Mgr. Michaela Ratajová

Harmonogram školního dne

Budova se otevírá v 740.

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
velká přestávka 940 – 1000
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1335 – 1420
8. hodina 1425 – 1510