Školní rok 2020/2021

Přehled prázdnin
Začátek školního roku: 1. září 2020 /úterý/
Podzimní prázdniny: 26. – 30. října 2020 /pondělí – pátek/
Vánoční prázdniny: 21. prosince 2020 – 1. ledna 2021 /pondělí – pátek/
Jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 /pátek/
Jarní prázdniny Praha 6 1. -5. března  2021 /pondělí – pátek/
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 /čtvrtek/
Konec školního roku: 30. června 2021 /středa/
Začátek školního roku 2020/2021: 1. září 2021 /středa/

Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

 

  Třída   Třídní učitel
  1.   Mgr. Petra Kratinová
  2.   Mgr. Aneta Löscherová
  3.   Mgr. Daniela Benešová
  4.A   Mgr. Renáta Tkaczyková
  4.B   Mgr. Jaroslava Tomajková
  5.   Mgr. Jaroslava Mikolášová
  6.   Mgr. Olga Springorumová
  7.   Ing. Marta Machátová
  8.   Mgr. Tomáš Zahoř
  9.A   Mgr. Miluše Šíchová
  9.B   Ing. Jitka Sokolová
  bez třídnictví   Ing. Michal Hevák
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Mgr. Markéta Růžičková
  bez třídnictví   Mgr. Gabriela Hallett
  bez třídnictví   Mgr. Marie Bloudková
  bez třídnictví   Martin Cvrček
  bez třídnictví   PhDr. Miluše Typoltová
  bez třídnictví   Mgr. Zuzana Dykastová
  bez třídnictví   Bc. Růžena Janochová
  bez třídnictví   Mgr. Pavla Lenertová
  bez třídnictví   Ing. arch. Alena Zavadilová
  bez třídnictví   Mgr. Jana Skuhravá
  spec. pedagog   Mgr. Michaela Šimšová

Harmonogram školního dne

Budova se otevírá v 740.

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
velká přestávka 940 – 1000
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1335 – 1420
8. hodina 1425 – 1510