Školní rok 2022/2023

Přehled prázdnin
Začátek školního roku: 1. září 2022 /čtvrtek/
Podzimní prázdniny: 26. – 27. října 2022 /středa – čtvrtek/
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 /pátek-pondělí/
Jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2023 /pátek/
Jarní prázdniny Praha 6 6. – 12. února  2023 /pondělí – pátek/
Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023 /čtvrtek/
Konec školního roku: 30. června 2023 /čtvrtek/
Začátek školního roku 2022/2023: 4. září 2023 /pondělí/

Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

 

  Třída   Třídní učitel
  1.    Mgr. Petra Kratinová
  2.    Bc. Jana Egertová, DiS
  3.     Mgr. Lucie Miklíková
  4.    Mgr. Jaroslava Mikolášová
  5.    Mgr. Zuzana Dykastová
 6.A   Mgr. Miluše Šíchová
  6.B    Mgr. Růžena Janochová
  7.    Mgr. Markéta Růžičková
  8.    Mgr. Olga Springorumová
  9.    Ing. Marta Machátová
  bez třídnictví   Ing. Jitka Sokolová
  bez třídnictví   Mgr. Tomáš Zahoř
  bez třídnictví   Mgr. Daniela Benešová
  bez třídnictví   Mgr. Gabriela Hallett
  bez třídnictví   Mgr. Jana Skuhravá
  bez třídnictví   Martin Cvrček
  bez třídnictví   PhDr. Miluše Typoltová
  bez třídnictví   Mgr. Jaroslava Tomajková
  bez třídnictví   Ing. Miloš Möhwald
  bez třídnictví   Irena Mojžiš Pánková
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Mgr. Jana Radochová
  bez třídnictví   Mgr. Kateřina Milerská
  asistentka pedagoga   Gabriela Hejnová
  asistentka pedagoga   Petra Krátká
  asistentka pedagoga   Lucie Sinková
  spec. pedagog   Bc. Jana Egertová, DiS
  školní psycholog   Mgr. Lenka Chmelařová

Harmonogram školního dne

Budova se otevírá v 740.

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
velká přestávka 940 – 1000
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1335 – 1420
8. hodina 1425 – 1510