Kontakty

  Telefonní seznam   telefon   MOBIL
  kancelář, hospodářka   220 920 724   778 812 473
  ředitelna   220 912 115  
  Jídelna – vedoucí stravování   220 920 724   778 812 473
  Jídelna – kuchyň   220 922 764  
 úřední hodiny                                po-pá 8-15:00
  Bankovní spojení
  Komerční banka Praha 6
  Číslo účtu   51-2119980287/0100
  Elektronický kontakt
  ZŠ   info@zs-lysolaje.net
  Školní jídelna   fatunova@zs-lysolaje.net  
  WWW   http://www.zs-lysolaje.net
ID datové schránky    fcembjk

E-mailové adresy všech pedagogů najdete na stránce
Organizace školního roku

Adresa
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje
Žákovská 164/3
165 00   Praha-Lysolaje
70106576

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

  školní psycholog  Mgr. Lenka Chmelařová Konzultační hodiny: čt 8-15 po předchozí domluvě
  výchovný poradce Bc. Jana Egertová, DiS Konzultační hodiny: dle domluvy
  speciální pedagog Bc. Jana Egertová, DiS Konzultační hodiny: dle domluvy
  metodik prevence Mgr. Olga Springorumová Konzultační hodiny: dle domluvy

 

Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #

 

  Třída   Třídní učitel
  1.    Mgr. Petra Kratinová
  2.    Bc. Jana Egertová, DiS
  3.     Mgr. Lucie Miklíková
  4.    Mgr. Jaroslava Mikolášová
  5.    Mgr. Zuzana Dykastová
 6.A   Mgr. Miluše Šíchová
  6.B    Mgr. Růžena Janochová
  7.    Mgr. Markéta Růžičková
  8.    Mgr. Olga Springorumová
  9.    Ing. Marta Machátová
  bez třídnictví   Ing. Jitka Sokolová
  bez třídnictví   Mgr. Tomáš Zahoř
  bez třídnictví   Mgr. Daniela Benešová
  bez třídnictví   Mgr. Gabriela Hallett
  bez třídnictví   Mgr. Jana Skuhravá
  bez třídnictví   Martin Cvrček
  bez třídnictví   PhDr. Miluše Typoltová
  bez třídnictví   Mgr. Jaroslava Tomajková
  bez třídnictví   Ing. Miloš Möhwald
  bez třídnictví   Irena Mojžiš Pánková
  bez třídnictví   PaedDr. Danuše Lukášová
  bez třídnictví   Mgr. Jana Radochová
  bez třídnictví   Mgr. Kateřina Milerská
  bez třídnictví   Petra Krátká
  spec. pedagog   Bc. Jana Egertová, DiS
  školní psycholog   Mgr. Lenka Chmelařová