Úvodní stránka

 

Operační program Jan Ámos Komenský
Digitalizace-NPO
Digitální propast
Žákovská knížka
Články a fotografie z činnosti školy
Školní přírodní zahrada
Ptačí budka online
Jára Cimrman a Lysolajepdf
Pomoc Pražanům
Informace pro žáky zahraničních škol
Informace o školské radě
Jídelníček školní jídelny

Z historie a současnosti školy

skolaZákladní škola Lysolaje byla založena v roce 1934. Původně vznikla jako obecná škola se čtyřmi ročníky, v následujícím roce byla rozšířena o pátý ročník a první ročník měšťanské školy, nejprve jako pobočky měšťanské školy v Roztokách. V roce 1938 byla vyhlášena za samostatnou měšťanskou školu v Lysolajích. Další rok obec zřídila i mateřskou školu, která několik let v době malých počtů žáků na přelomu tisíciletí patřila se základní školou do jedné spojené organizace.

Budova školy se nachází v rozsáhlé zahradě s vlastním hřištěm na pokraji lesoparku Lysolaje-Šárka. V současné době provozuje škola všechny ročníky prvního i druhého stupně, součástí školy je také školní družina a školní jídelna.

V posledních deseti letech škola prošla řadou stavebních úprav a vylepšení. Byla zrekonstruována a rozšířena školní jídelna a tělocvična, zmodernizována počítačová učebna, na celé budově proběhla výměna oken. V roce 2012 byly v nástavbě třetího patra zprovozněny další učebny, které si vyžádal velký zájem o školu a s ním související více než dvojnásobný nárůst počtu žáků. Původní školní hřiště bylo zcela nově přestavěno a rozsáhlou úpravou prošla i školní zahrada, která se nyní pyšní titulem Ukázková přírodní zahrada. Také dosluhující budovu školky pro jedno oddělení nahradila nová moderní stavba s dvojnásobnou kapacitou.

Od 1.1.2014 došlo k rozdělení ZŠ a MŠ na dvě samostatné organizace. Při této příležitosti se škole podařilo získat čestný název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje. V tomto roce také proběhly oslavy osmdesátého výročí založení školy, kterých se osobně zúčastnil i pan Zdeněk Svěrák.

V roce 2015 byla zahájena další rozsáhlá rekonstrukce a přístavba školy. Hlavním cílem bylo zásadní rozšíření současných prostor školy a izolace stávající budovy od zemní vlhkosti. V nových částech budovy vznikl výtvarný ateliér s keramickou dílnou, laboratoř fyziky a chemie a čtyři samostatné místnosti pro školní družinu. V původní budově byly  vytvořeny nové žákovské šatny, rozšířeny a zmodernizovány kanceláře, čímž došlo k celkovému zlepšení zázemí školy. Do plného provozu byly nové prostory uvedeny od školního roku 2017/2018. Tato přístavba je bezesporu největší stavební akcí městské části Praha-Lysolaje od samotné stavby školy před více než osmdesáti lety.