Úvodní stránka

Závěrečné hodnocení uplynulého školního roku
Přehled akcí uplynulého školního rokupdf
Expedice do rumunského Banátu

Informace pro budoucí první třídy

Články a fotografie z činnosti školy
Harmonogram školního roku 2016/2017
Přehled prázdnin a učitelský sbor 2016/2017
Fotogalerie tříd a učitelského sboru 2016/2017
Probíhající přístavba školy
Školní přírodní zahrada
Ptačí budka online
Jára Cimrman a Lysolajepdf
Informace pro žáky zahraničních škol
Omlouvání žáků
Informace o školské radě
Jídelníček školní jídelny
Nahlášení nefunkčních odkazů

Z historie a současnosti školy

skolaZákladní škola Lysolaje byla založena v roce 1934. Původně vznikla jako obecná škola se čtyřmi ročníky, v následujícím roce byla rozšířena o pátý ročník a první ročník měšťanské školy, nejprve jako pobočky měšťanské školy v Roztokách. V roce 1938 byla vyhlášena za samostatnou měšťanskou školu v Lysolajích. Další rok obec zřídila i mateřskou školu, která několik let v době malých počtů žáků na přelomu tisíciletí patřila se základní školou do jedné spojené organizace.

Budova školy se nachází v rozsáhlé zahradě s vlastním hřištěm na pokraji lesoparku Lysolaje-Šárka. V současné době provozuje škola všechny ročníky prvního i druhého stupně, součástí školy je také školní družina a školní jídelna.

V posledních deseti letech škola prošla řadou stavebních úprav a vylepšení. Byla zrekonstruována a rozšířena školní jídelna a tělocvična, zmodernizována počítačová učebna, na celé budově proběhla výměna oken. V roce 2012 byly v nástavbě třetího patra zprovozněny další učebny, které si vyžádal velký zájem o školu a s ním související nárůst počtu žáků. Původní školní hřiště bylo zcela nově přestavěno a rozsáhlou úpravou prošla i školní zahrada, která se nyní pyšní titulem Ukázková přírodní zahrada. Také dosluhující budovu školky pro jedno oddělení nahradila nová moderní stavba s dvojnásobnou kapacitou.

Od 1.1.2014 došlo k rozdělení ZŠ a MŠ na dvě samostatné organizace. Při této příležitosti se škole podařilo získat čestný název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje. V tomto roce také proběhly oslavy osmdesátého výročí založení školy, kterých se osobně zúčastnil i pan Zdeněk Svěrák.

V roce 2015 byla zahájena další rekonstrukce a přístavba školy. Hlavním cílem je izolace stávající budovy od zemní vlhkosti a zásadní rozšíření současných prostor školy. V nových částech budovy vznikne výtvarný ateliér, laboratoř fyziky a chemie, a tři samostatné místnosti pro školní družinu. Změny se dotknou i původní budovy. Budou zde vytvořeny nové žákovské šatny, rozšířeny kancelářské prostory a dojde k celkovému zlepšení zázemí školy. Vše by se mělo uskutečnít do konce školního roku 2016/2017.