Informace o škole

Název školy: Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje
Adresa školy: Žákovská 164/3, 165 00 Praha-Lysolaje
IČ: 70106576
Vedení školy: Ing. Michal Hevák, ředitel
PaedDr. Danuše Lukášová, zástupkyně ředitele
Součásti školy: Školní jídelna
Školní družina
Prostředí, vybavení: Rozsáhlá školní zahrada s titulem Ukázková přírodní zahrada
Klidná lokalita na okraji Prahy
Venkovní školní hřiště s umělým povrchem
Tělocvična
Počítačová učebna
Multimediální učebna
11 interaktivních tabulí (ve všech třídách)
20 tabletů pro využití ve výuce
Pevné připojení všech tříd k Internetu + wifi pokrytí v celé budově
Vzdělávací program: Vlastní školní vzdělávací program ve všech ročnících
Specifika školy: Individuální přístup k dětem
Účast v projektech s podporou evropských fondů
Moderní formy vyučování
Kvalitní a velmi stabilní pedagogický sbor
Výuka anglického jazyka od 1. třídy
Kmenová škola pro žáky zahraničních škol
Začlenění předmětů Dramatická výchova a Finance do výuky
Environmentální program
Partnerská škola nakladatelství pedagogické literatury Fraus
Škola organizuje: Školu v přírodě
Kurz plavání na I. stupni
Lyžařský kurz
Zážitkový kurz pro žáky 6. ročníku
Jazykové výjezdy do zahraničí
Vícedenní kurz Aj s rodilými mluvčími pro žáky 7. ročníku
Školní mléko
Účast v projektu „Ovoce do škol“
Týdny mezinárodních kuchyní ve školní jídelně
Relaxační přestávky ve školní zahradě
Třídění odpadu a sběr papíru
Volný přístup ke školní knihovně
Volitelné předměty: Anglická konverzace
Sportovní hry
Informatika
Foto a výtvarné činnosti
Partnerské školy: Riverside School Praha 6 – Sedlec
International School of Prague Praha-Nebušice
(školy s anglickým vyučovacím jazykem)
Dokument PDF Řád školy pdf (40 kB)
Dokument PDF Výroční zpráva ZŠ 2016/2017 pdf (646 kB)
Dokument PDF Zpráva ČŠI (V.2012) pdf (170 kB)
Dokument PDF Zpráva ČŠI (XII.2012) pdf (770 kB)