Informace o škole

Název školy: Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje
Adresa školy: Žákovská 164/3, 165 00 Praha-Lysolaje
IČ: 70106576
Vedení školy: Mgr. Tomáš Zahoř, ředitel
  Mgr. Daniela Benešová, zástupkyně ředitele
Součásti školy: Školní jídelna
  Školní družina
 
Prostředí, vybavení: Rozsáhlá školní zahrada s titulem Ukázková přírodní zahrada
  Klidná lokalita na okraji Prahy
  Venkovní školní hřiště s umělým povrchem
  Tělocvična
  Počítačová učebna
  Výtvarná a polytechnická učebna
  Laboratoř F, Ch a Pŕ
  13 interaktivních tabulí (ve všech třídách)
  20 tabletů pro využití ve výuce
  Připojení všech tříd k Internetu + wifi pokrytí v celé budově
 
Vzdělávací program: Vlastní školní vzdělávací program ve všech ročnících
 
Specifika školy: Individuální přístup k dětem
  Moderní formy vyučování
  Kvalitní a velmi stabilní pedagogický sbor
  Výuka anglického jazyka od 1. třídy
  Kmenová škola pro žáky zahraničních škol
  Začlenění předmětů Dramatická výchova a Finance do výuky
  Environmentální program
  Partnerská škola nakladatelství pedagogické literatury Fraus
 
Škola organizuje: Školu v přírodě
  Kurz plavání na I. stupni
  Lyžařský kurz
  Zážitkový adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
  Jazykové výjezdy do zahraničí
  Vícedenní kurz Aj s rodilými mluvčími pro žáky 7. ročníku
  Účast v projektu „Ovoce do škol“
  Týdny mezinárodních kuchyní ve školní jídelně
  Relaxační přestávky ve školní zahradě
  Třídění odpadu a sběr papíru
  Volný přístup ke školní knihovně
 
Volitelné předměty: Konverzace v angličtině
  Konverzace v němčině
  Základy výroby přírodní kosmetiky
  Cvičení z matematiky a českého jazyka
  Toulky Prahou
  Sportovní a pohybové hry
 
Partnerské školy: Riverside School Praha 6 – Sedlec
  International School of Prague Praha-Nebušice
  (školy s anglickým vyučovacím jazykem)
pdf Finanční plán na rok 2025-2026 pdf (400 kB)
pdf Finanční plán na rok 2024 pdf (400 kB)
Dokument PDF Výroční zpráva ZŠ 2022/2023 pdf (990 kB)
Dokument PDF Školní řád pdf (40 kB)
pdf Finanční plán na rok 2024-2025 pdf (400 kB)
Dokument PDF Zpráva ČŠI (I.2019) pdf (400 kB)
Dokument PDF Zpráva ČŠI (V.2012) pdf (170 kB)
Dokument PDF Zpráva ČŠI (XII.2012) pdf (770 kB)
Dokument PDF Informace o GDPR pdf (145 kB)