Informace o škole

Název školy: Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje
Adresa školy: Žákovská 164/3, 165 00 Praha-Lysolaje
IČ: 70106576
Vedení školy: Ing. Michal Hevák, ředitel
  PaedDr. Danuše Lukášová, zástupkyně ředitele
Součásti školy: Školní jídelna
  Školní družina
 
Prostředí, vybavení: Rozsáhlá školní zahrada s titulem Ukázková přírodní zahrada
  Klidná lokalita na okraji Prahy
  Venkovní školní hřiště s umělým povrchem
  Tělocvična
  Počítačová učebna
  Multimediální učebna
  11 interaktivních tabulí (ve všech třídách)
  20 tabletů pro využití ve výuce
  Pevné připojení všech tříd k Internetu + wifi pokrytí v celé budově
 
Vzdělávací program: Vlastní školní vzdělávací program ve všech ročnících
 
Specifika školy: Individuální přístup k dětem
  Účast v projektech s podporou evropských fondů
  Moderní formy vyučování
  Kvalitní a velmi stabilní pedagogický sbor
  Výuka anglického jazyka od 1. třídy
  Kmenová škola pro žáky zahraničních škol
  Začlenění předmětů Dramatická výchova a Finance do výuky
  Environmentální program
  Partnerská škola nakladatelství pedagogické literatury Fraus
 
Škola organizuje: Školu v přírodě
  Kurz plavání na I. stupni
  Lyžařský kurz
  Zážitkový kurz pro žáky 6. ročníku
  Jazykové výjezdy do zahraničí
  Vícedenní kurz Aj s rodilými mluvčími pro žáky 7. ročníku
  Školní mléko
  Účast v projektu „Ovoce do škol“
  Týdny mezinárodních kuchyní ve školní jídelně
  Relaxační přestávky ve školní zahradě
  Třídění odpadu a sběr papíru
  Volný přístup ke školní knihovně
 
Volitelné předměty: Anglická konverzace
  Sportovní hry
  Informatika
  Foto a výtvarné činnosti
 
Partnerské školy: Riverside School Praha 6 – Sedlec
  International School of Prague Praha-Nebušice
  (školy s anglickým vyučovacím jazykem)
Dokument PDF Řád školy pdf (40 kB)
Dokument PDF Výroční zpráva ZŠ 2016/2017 pdf (646 kB)
pdf Finanční plán na rok 2018 pdf (170 kB)
Dokument PDF Zpráva ČŠI (V.2012) pdf (170 kB)
Dokument PDF Zpráva ČŠI (XII.2012) pdf (770 kB)