Archiv autora: Tomáš Zahoř

Doporučená literatura

Příběhy z měsíční houpačky – Müller, Else

Kniha pocitů – Stará, Starý, Dráberová

Základy duševní hygieny – Jaroslava Budíková a kol.

Jak přežít, když mě všechno štve – E. Verdick, M. Lisovskis

Jak přežít, když se rodiče rozvádějí – Fordovi, Melanie, Annie, Steven

Stříbrný prach z hvězd – Müller, Else

Mapy mých pocitů – Landmann, Bimba

Psychologie pro děti – Petra Štarková

 

OP JAK

Naše škola je zapojena do operačního programu Jan Ámos Komenský.

„Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.“