Archiv autora: Tomáš Zahoř

Výuka 25. a 26. října

Vážení rodiče, pravděpodobně jste zaznamenali, že na  25. 10. a 26. 10. 2021 je doporučeno KHS vyhlásit ředitelské volno. Vzhledem k tomu, že toto doporučení přišlo velmi pozdě, nechceme vám nečekanou změnou komplikovat rodinnou situaci. Nehledě k tomu, že toto opatření nezamezí vzájemnému kontaktu dětí i mimo školu. Proto jsme se i v souladu s postojem ministerstva školství k tomuto kroku rozhodli nepřistoupit.

Září 2021

Zprávy ze školy
Ve středu 1. září jsme se v osm hodin sešli v atriu naší školy, abychom slavnostně přivítali
nejen nový školní rok, ale také těšící se prvňáčky. Úvodního slova se ujal nastupující pan
ředitel Tomáš Zahoř, poté všechny pozdravil i pan starosta Hlubuček. Vzápětí bylo předáno
slovo paní učitelce Tkaczykové, aby uvítala své prvňáčky, kteří nastoupili do řady. Celý příspěvek