Závěrečné hodnocení školního roku 2017/2018

Předchozí dva roky, kdy za plného školního provozu probíhala největší rekonstrukce školy od dob jejího vzniku, byly pro všechny velice náročné. I přes veškeré obtíže a složitosti se nakonec podařilo stavební část dokončit na poslední chvíli před začátkem školního roku. Poslední prázdninové týdny a začátek školního roku byl v těchto souvislostech samozřejmě velmi hektický, ale postupně se dařilo vše uvádět do běžného stavu a jsme rádi, že nové části budovy a moderní vybavení můžeme již plně využívat. Při dni otevřených dveří tak bylo celé dílo představeno veřejnosti. Z pozitivních ohlasů jednoznačně vyplývá, že se přestavba zdařila a propojením staré budovy s novými částmi vznikl pěkný, kompaktní a funkční celek. Celý příspěvek

Závěrečné hodnocení školního roku 2016/2017

Uplynulý školní rok byl ve znamení probíhající přístavby školy, která začala již v létě 2015. Obrovský rozsah celého projektu se ukázal až při samotné rekonstrukci, kdy se již na první pohled plně projevilo, že se jedná o jednu z lysolajských staveb století a jednoznačně největší stavební akci v dějinách školy od jejího samotného vzniku v roce 1934. Celý příspěvek

Závěrečné hodnocení školního roku 2015/2016

Hlavní událostí uplynulého školního roku bylo zahájení dlouho plánované rekonstrukce a přístavby školní budovy, kterou si vyžádal velký zájem o naši školu v posledních letech a s ním související nárůst celkového počtu žáků na více než dvojnásobek. Ze školy, která dlouhá léta bojovala s nedostatkem žáků a byla na hranici provozovatelnosti, se podařilo vytvořit stabilní instituci, o které si troufáme prohlásit, že je atraktivní nejen pro místní obyvatele, ale i pro zájemce ze širšího okolí. I přes zmíněný rozvoj, modernizaci a rozšíření si však nadále udržuje charakter menší rodinné školy s pozitivní přátelskou atmosférou, která je právě tím, co ji činí jedinečnou. Celý příspěvek

Závěrečné hodnocení školního roku 2011/2012

Na závěr školního roku přichází čas na pravidelné zhodnocení uplynulého období. Jsme velmi rádi, že i letošní ohlédnutí je opět potěšující a můžeme konstatovat další pokrok v celkovém rozvoji lysolajské školy. Nadále pokračuje nárůst počtu žáků naší školy, který započal před šesti lety a hrozba ukončení činnosti pro nízký počet žáků je již dávno minulostí. Nyní se již naopak potýkáme s problémem opačným, kdy rejstříková i faktická kapacita přestává být dostatečná zvýšenému zájmu o naši školu. Celý příspěvek