Závěrečné hodnocení školního roku 2016/2017

Uplynulý školní rok byl ve znamení probíhající přístavby školy, která začala již v létě 2015. Obrovský rozsah celého projektu se ukázal až při samotné rekonstrukci, kdy se již na první pohled plně projevilo, že se jedná o jednu z lysolajských staveb století a jednoznačně největší stavební akci v dějinách školy od jejího samotného vzniku v roce 1934. Celý příspěvek

Závěrečné hodnocení školního roku 2015/2016

Hlavní událostí uplynulého školního roku bylo zahájení dlouho plánované rekonstrukce a přístavby školní budovy, kterou si vyžádal velký zájem o naši školu v posledních letech a s ním související nárůst celkového počtu žáků na více než dvojnásobek. Ze školy, která dlouhá léta bojovala s nedostatkem žáků a byla na hranici provozovatelnosti, se podařilo vytvořit stabilní instituci, o které si troufáme prohlásit, že je atraktivní nejen pro místní obyvatele, ale i pro zájemce ze širšího okolí. I přes zmíněný rozvoj, modernizaci a rozšíření si však nadále udržuje charakter menší rodinné školy s pozitivní přátelskou atmosférou, která je právě tím, co ji činí jedinečnou. Celý příspěvek

Závěrečné hodnocení školního roku 2011/2012

Na závěr školního roku přichází čas na pravidelné zhodnocení uplynulého období. Jsme velmi rádi, že i letošní ohlédnutí je opět potěšující a můžeme konstatovat další pokrok v celkovém rozvoji lysolajské školy. Nadále pokračuje nárůst počtu žáků naší školy, který započal před šesti lety a hrozba ukončení činnosti pro nízký počet žáků je již dávno minulostí. Nyní se již naopak potýkáme s problémem opačným, kdy rejstříková i faktická kapacita přestává být dostatečná zvýšenému zájmu o naši školu. Celý příspěvek

Závěrečné hodnocení školního roku 2010/2011

Tak jako každý červen nastává čas na krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Vloni jsme toto hodnocení pojali trochu komplexněji a zaměřili se na celé období čtyř minulých let od nástupu nového vedení školy, takže letos bychom pouze stručně shrnuli události a změny, které nastaly od září 2010. Těší nás, že i letos může být naše hodnocení velmi pozitivní.  Celý příspěvek

Závěrečné hodnocení školního roku 2007/2008

Blížící se konec školního roku je pro nás příležitostí k malému ohlédnutí zpět a krátkému zhodnocení uplynulého období. Velmi nás těší, že letošní ohlédnutí je o mnoho optimističtější než tomu bylo vloni. V červnu loňského roku jsme na tomto místě popisovali zejména zásadní obtíže a existenční problémy školy, se kterými jsme se museli potýkat v prvním roce po převzetí školy novým vedením. Celý příspěvek