Školní jídelna

Jídelníček

Informace o stravování ve školní jídelně

Výše platby za oběd ve školní jídelně se odvíjí od zařazení žáků do věkových skupin dle dosaženého věku v příslušném školním roce.

  Cena jednoho oběda
  Věková skupina   Datum narození   Cena oběda   Měsíční sazba
        7 – 10 let od 1.9.2013 do 31.8.2017 33 Kč 726 Kč
      11 – 14 let od 1.9.2009 do 31.8.2013 35 Kč 770 Kč
      15 – 18 let od 1.9.2005 do 31.8.2009 37 Kč 814 Kč

Platby obědů budou probíhat bezhotovostním platebním stykem vždy zálohově do 25. v předchozím měsíci (kromě září) příkazem k úhradě na účet:

ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje u KB, a.s. Praha 6
Č. účtu 51-2119980287/0100

Jako VARIABILNÍ SYMBOL je nutné uvádět přidělené číslo napsané na přihlášce.
Přihlášku ke stravování každý žák obdrží na začátku školního roku. Platbu za září lze provést převodem na účet, případně složenkou, kterou je možno si  vyžádat u hospodářky školy. Termín zaplacení je do 8. září.

V případě neuhrazení příslušného poplatku v uvedeném termínu žáci nedostanou oběd.

V případě absence žáka je nutné oběd vždy odhlásit den předem do 14:00 telefonicky nebo e-mailem, v nutných případech do 8:00 ráno příslušného dne. První den nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci si neodhlášený oběd mohou vyzvednout rodiče v době vydávání obědů do 13:30.
Za neodhlášené obědy se peníze nevracejí. Při absenci delší než 1 týden je třeba obědy odhlásit písemně nebo e-mailem.

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku tj. v červenci 2024, případně na vyžádání kdykoliv.

Kontakty na školní jídelnu

220 920 724, 778 812 473 /vedoucí školní jídelny/
220 922 764 /školní kuchyně/
e-mail: fatunova@zs-lysolaje.net

Ivana Faťunová          
vedoucí školní jídelny