Školní družina

Škola má čtyři oddělení školní družiny určená pro 1. – 4. třídu.

Provoz školní družiny je od 11:40/12:35 (v závislosti na skončení vyučování jednotlivých oddělení) do 17:00.

Pro přihlášení dítěte je třeba vyplnit zápisový lístek, který obdržíte na začátku školního roku od třídního učitele, v průběhu školního roku u vedoucí družiny.

Děti chodí na oběd společně s vychovatelkou.

Výjimečnou změnu odchodu dítěte ze školní družiny je nutné sdělit vychovatelce písemnou formou, jinak není možné dítě z družiny uvolnit.

Poplatek za školní družinu je 400 Kč měsíčně, platí se příkazem k úhradě na účet:
ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje u KB, a.s. Praha 6, č. účtu 51-2119980287/0100, variabilní symbol je stejný jako pro platbu stravného.

Včasný nástup dětí na kroužky organizované školou zajišťují vychovatelky.

S dotazy a připomínkami se obracejte na vedoucí školní družiny Markétu Vránkovou (tel. 776168845).

 

Řád školní družiny
ŠVP školní družiny

 

Program školní družiny

Po obědě:
Klidová a odpočinková činnost (společenské hry, malování, kresba, ruční práce, poslech hudby, pohádek, četba).

13:30 – 15:40
Zájmová činnost (kreslení, malba, kreativní tvoření).
Vycházky do přírody (zahrada školy, procházky – Lysolaje, Housle).
Sportovní hry v tělocvičně nebo na školním hřišti.
Vědomostní soutěže, hry na rozvoj myšlení a jiných dovedností.

15:40 – 17:00
Spojování oddělení.
Zájmová činnost (kreslení, malování, společenské hry).
Odchod dětí z družiny.

 

Oddělení školní družiny (23/24)

Dobytí severního pólu (1. patro) – 1.B

Vychovatelka Kateřina Kohoutová

.

Švestka (2. patro) – 1.A + 4. třída

Vychovatelka Veronika Kričfaluši

.

Záskok (2. patro) – 3. třída

Vychovatelka Markéta Suková

.

Dlouhý, Široký a Krátkozraký (3. patro) – 2. třída

Vychovatelka Markéta Vránková

E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno,
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #