Závěrečné hodnocení školního roku 2017/2018

Předchozí dva roky, kdy za plného školního provozu probíhala největší rekonstrukce školy od dob jejího vzniku, byly pro všechny velice náročné. I přes veškeré obtíže a složitosti se nakonec podařilo stavební část dokončit na poslední chvíli před začátkem školního roku. Poslední prázdninové týdny a začátek školního roku byl v těchto souvislostech samozřejmě velmi hektický, ale postupně se dařilo vše uvádět do běžného stavu a jsme rádi, že nové části budovy a moderní vybavení můžeme již plně využívat. Při dni otevřených dveří tak bylo celé dílo představeno veřejnosti. Z pozitivních ohlasů jednoznačně vyplývá, že se přestavba zdařila a propojením staré budovy s novými částmi vznikl pěkný, kompaktní a funkční celek. Celý příspěvek

Přístavba školy 2016 – 2017

V letech 2016 a 2017 se uskutečnila závěrečná etapa přístavby školy, kterou si vyžádal dlouhodobý zájem o naši školu a trvalý nárůst počtu žáků školy v posledních letech. Hlavním cílem bylo zásadní rozšíření stávajících prostor školy. V nových částech budovy vznikl výtvarný ateliér, laboratoř fyziky a chemie, a tři samostatné místnosti pro školní družinu. Změny se dotkly i stávající budovy, byly vytvořeny nové žákovské šatny, rozšířeny kancelářské prostory a došlo k celkovému zlepšení zázemí školy. Stavba probíhala pod patronací ÚMČ Praha-Lysolaje. Celý příspěvek