Květen a červen 2014

IMG_6873Od poloviny května získávaly děti mnoho dalších zkušeností pestrým způsobem.
Velmi pěkně se rozvíjí spolupráce s občanským sdružením Ábel. Formou zážitkové výuky děti poznávají způsob práce v zemědělství v minulosti. II.B a IV.B viděly, jak se dříve běžně sázely brambory a jak bylo nutné připravit políčko před sadbou.
Žáci druhé třídy získávali zážitky v jiné oblasti – podnikli exkurzi na Pražský hrad. V projektu poznávání Prahy pak později pokračovali výpravou na Vyšehrad.
Celý příspěvek

Březen – květen 2014

P1000506Život ve škole je pestrý po celý rok. První jarní měsíc jsme začali poznáváním spřátelené školy Riverside School v rámci projektu Mezikulturní rozdíly ve školství. Žáci 5. a 6. třídy  5.3. navštívili partnerskou školu, nahrávaným rozhovorem získávali informace a porovnávali shodné rysy a rozdíly obou škol. Své záznamy pak ve škole zpracovávali do prezentací. Projekt má pod patronací paní učitelka Hallett, která také zprostředkovala setkávání s autentickou angličtinou i dětem na prvním stupni. Každý týden navštíví jednu třídu paní Eva Howlings z USA. Dětem interaktivním způsobem prezentuje obrázkové knihy. Náměty konzultuje s paní učitelkami a děti tak mohou obohatit svůj pohled na angličtinu a mít radost, že rozumí rodilé mluvčí. Celý příspěvek

Leden a únor 2014

co-se-deje-2014-2-1Leden je důležitý pro budoucí školáky. Konají se totiž zápisy do prvních tříd.
Zápis do ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje proběhl 15. a 16.1. a v náhradním termínu 6.2.2014. Třídní učitelkou první třídy bude Mgr. Pavla Lenertová. K zápisu se dostavilo 65 dětí, z nichž je 24 s trvalým bydlištěm v Praze-Lysolajích a 17 z partnerských zahraničních škol. Celý příspěvek