Zájmová činnost

Zahájení činnosti kroužků je od 1.10.

U sportovních kroužků bude termín zahájení  upřesněn podle zpřístupnění tělocvičny v souvislosti s přístavbou školy.

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2016/2017

Sborový zpěv
Hra na kytaru
Hra na ukulele
Školní kapela
Výtvarný kroužek
Biblické příběhy
Ekologický kroužek Lišák
Věda nás baví
Taneční kurzy – Jam Dance Crew
Flétna
Sportmaniak
Badminton
Florbal
Cvičení z matematiky
Jóga pro děti

Bližší informace k jednotlivým kroužkům naleznete v následujícím dokumentu pdf

Kroužky pořádané školou (sborový zpěv, hra na kytaru, hra na ukulele, cvičení z matematiky, školní kapela) se platí bezhotovostně na účet školy 51-2119980287/0100 do 30. října.

LOGOPlacení kroužků pořádaných agenturou Kroužky (flétna, sportmaniak, badminton, florbal) si organizuje agentura sama prostřednictvím lektorů. Informace na www.krouzky.cz

Placení ostatních kroužků pořádaných externími lektory (výtvarný kroužek, biblické příběhy, ekologický kroužek Lišák, věda nás baví, dětská jóga, taneční kurzy) si lektoři organizují sami.