Zájmová činnost

Zahájení činnosti kroužků bude od 2.10.

V nabídce jsou následující kroužky:

Sborový zpěv
Hra na ukulele
Školní kapela
Výtvarný kroužek
Ekologický kroužek Lišák
Věda nás baví
Taneční kurzy – Jam Dance Crew
Flétna
Badminton
Florbal
Karate nás baví
Jóga pro děti
Mladý hasič
Robotika s Legem

Bližší informace obdržely děti od třídních učitelů.