Zájmová činnost

Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2020/2021 připravujeme. Pro informaci uvádíme níže aktivity, které probíhaly na naší škole v předešlém roce.
Činnost kroužků bude zahájena 1. 10. 2020.

Školní kroužky

UKULELE BAND
pokročilí
J. Tomajková

VÝUKA HRY NA UKULELE
začátečníci
J. Tomajková

SBOROVÝ ZPĚV
J. Tomajková

PĚVECKÝ SBOR CANTUS
B. Krátká

Agentura Kroužky

MLADÝ ELEKTRIKÁŘ
začátečníci od 2. třídy

BADMINTON

FLORBAL
od 3. třídy

VĚDECKÉ POKUSY I.
začátečníci od 1. třídy

VĚDECKÉ POKUSY II.
pokročilí od 2. třídy

Ostatní

VÝTVARNÝ KROUŽEK
A. Zavadilová

KARATE NÁS BAVÍ
F. Suk

ŽONGLOVÁNÍ
M. Cvrček

ANGLICKÁ KONVERZACE
J. Cechman

JÓGA PRO DĚTI
S. Zemanová

GYMNASTIKA PRO DĚTI
(6 – 8 let a 9 – 12 let)
Visual Sport

MLADÝ HASIČ
SDH Lysolaje

FLORBAL
pro předškolní děti, 1. a 2. třídu
Tatran Střešovice

V případě potřeby získání informací o zájmových aktivitách pořádaných agenturou Kroužky a externími lektory se můžete obracet přímo na organizátora.

Přehled zájmových kroužků s přesnými daty a časy naleznete v přiloženém dokumentu