Březen – květen 2015

Jaro příjemně plyne. Učíme se, sportujeme, sbíráme zkušenosti v rozličných soutěžích.

Naši žáci byli úspěšní i v přijímacích zkouškách na gymnázia. V pátých třídách se těmito úspěchy počet žáků snížil. V příštím roce bude proto jedna 6.třída a naše škola tak může otevřít dvě první třídy. Paní učitelkami pro prvňáčky budou Mgr. Renata Tkaczyková a Mgr. Petra Kratinová.

Celý příspěvek