Školní přírodní zahrada

Školní zahrada získala nynější podobu zásluhou našeho pana školníka Kočiše, kterému se podařilo získat grant Magistrátu hlavního města Prahy na podporu přírodních zahrad.

plaketa2Snažili jsme se vytvořit členitý reliéf vhodný pro různé aktivity dětí. Cílem je rozvíjet  nejenom dovednosti motorické, ale také získat praktickou formou i spoustu vědomostí. Například zde najdeme kopeček ve tvaru chobotnice, trychtýř vhodný k všemožným honičkám a chytačkám, imitaci vyschlého potoka s balvany a kmeny. Hry v přírodním prostředí výrazně podporují kreativitu a všestrannost, mají pozitivní vliv na celkový rozvoj dětí.

Vhodné k pozorování jsou různé biotopy, např. vodní – jezírko s rybami, žábami a vodními rostlinami, napájené okapovým svodem, křovinný biotop vhodný k úkrytu  ptactva, suchá zídka pro ještěrky, střevlíky a jiné živočichy. Zajímavé jsou stavbičky z živého vrbového proutí: iglú, tunýlek a altán. Nechybí ani divočinka s jedlými dřevinami, loukou, broukovištěm, hmyzím hotýlkem a ptačími budkami. Majestátní atmosféru utváří množství vzrostlých stromů, jimž dominuje nádherný buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica Purpurea).

V užitkové zahradě zakládáme čtverečkové záhonky a pěstujeme i netradiční plodiny. Také výuka některých předmětů může probíhat ve venkovní učebně a možné je i setkávání u ohýnku.

U jednotlivých stanovišť jsme umístili informační tabule a k dřevinám cedulky s jejich názvy. V přírodním stylu zahradu stále budujeme, další zajímavá místa mohou přibývat. Získali jsme titul Živá zahrada a certifikát Ukázková přírodní zahrada, což nás zavazuje dodržovat množství ekologických zásad a zároveň zpřístupnit  tento areál veřejnosti. Jste srdečně zváni.

Proces vzniku a současný vzhled naší zahrady si můžete prohlédnout v následujících fotogaleriích.

Původní vzhled

Vznik jezírka

Vrbičkové stavby

Současný vzhled

Na jaře 2016 byla na naší školní zahradě umístěna inteligentní ptačí budka, kterou brzy osídlila sýkora koňadra, takže žáci mají možnost online sledovat její přirozené chování při hnízdění.
Více informací zde.

Školní zahrada je také inspirací pro výtvarnou činnost dětí. V rámci zájmového kroužku pod vedením paní Ing. arch.  Aleny Zavadilové proběhl výtvarný projekt.