Závěrečné hodnocení školního roku 2011/2012

Na závěr školního roku přichází čas na pravidelné zhodnocení uplynulého období. Jsme velmi rádi, že i letošní ohlédnutí je opět potěšující a můžeme konstatovat další pokrok v celkovém rozvoji lysolajské školy. Nadále pokračuje nárůst počtu žáků naší školy, který započal před šesti lety a hrozba ukončení činnosti pro nízký počet žáků je již dávno minulostí. Nyní se již naopak potýkáme s problémem opačným, kdy rejstříková i faktická kapacita přestává být dostatečná zvýšenému zájmu o naši školu. Celý příspěvek