Informace školy v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byl v březnu v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR vyhlášen zákaz přítomnosti žáků na základních školách a školních zařízeních.  Naše škola byla tedy od středy 11. března 2020 pro žáky zcela uzavřena, včetně školní družiny a jídelny. Zrušeny jsou také kroužky a veškeré zájmové aktivity organizované školou. Celý příspěvek

Informace o vzdělávání ZŠJC na dálku

V souvislosti se současnou situací jsme vytvořili funkční systém vzdělávání na dálku, který se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám a možnostem  v rámci ročníků, tříd i jednotlivých dětí. Všem rodičům je třídními učiteli zasílán souhrnný přehled učiva a podklady pro samostudium žáků v týdenních intervalech vždy v pátek na následující pracovní týden. Celý příspěvek

Přístavba školy 2016 – 2017

V letech 2016 a 2017 se uskutečnila závěrečná etapa přístavby školy, kterou si vyžádal dlouhodobý zájem o naši školu a trvalý nárůst počtu žáků školy v posledních letech. Hlavním cílem bylo zásadní rozšíření stávajících prostor školy. V nových částech budovy vznikl výtvarný ateliér, laboratoř fyziky a chemie, a tři samostatné místnosti pro školní družinu. Změny se dotkly i stávající budovy, byly vytvořeny nové žákovské šatny, rozšířeny kancelářské prostory a došlo k celkovému zlepšení zázemí školy. Stavba probíhala pod patronací ÚMČ Praha-Lysolaje. Celý příspěvek