Září 2021

Zprávy ze školy
Ve středu 1. září jsme se v osm hodin sešli v atriu naší školy, abychom slavnostně přivítali
nejen nový školní rok, ale také těšící se prvňáčky. Úvodního slova se ujal nastupující pan
ředitel Tomáš Zahoř, poté všechny pozdravil i pan starosta Hlubuček. Vzápětí bylo předáno
slovo paní učitelce Tkaczykové, aby uvítala své prvňáčky, kteří nastoupili do řady. Celý příspěvek

Začátek školního roku 2020

Tak přece jen začal. Školní rok 2020/2021, ovlivněný celosvětovou koronavirovou pandemií.

Přestože se situace (a různá vládní nařízení, doporučení, pokyny…) mění každým dnem, někdy dokonce i hodinou, snažíme se na naší škole v rámci stávajících možností vytvořit pro výuku co nejpříznivější prostředí a zdání „normálnosti“. Celý příspěvek