Listopad – Prosinec 2023

Zprávy ze školy
Na úřad práce zavítali deváťáci 10. listopadu, kde pro ně byla připravena přednáška, na které se dozvěděli jednak o funkci úřadu práce ve společnosti, ale především o procesu rozhodování se o budoucím studiu a zaměstnání na základě svých silných stránek a koníčků. Snad jim tato zkušenost alespoň trochu pomůže při brzkém rozhodování o své budoucnosti. Celý příspěvek

Říjen-listopad 2023

Zprávy ze školy
S létem jsme se rozloučili při Zahradní párty, která se konala 21. září. Pro děti i rodiče byla připravena různá povyražení v duchu jména školy, takže jste se mohli utkat při Cimrmanově běhu, vyzkoušet Cimrmanův krok, zahrát si jako tento velikán kuličky či nakreslit učitele. Při přátelském hovoru jsme si užili toto krásné odpoledne, které nám zpříjemnily i dobroty od rodičů, za což jim patří veliký dík.
Celý příspěvek

Září 2023

Zprávy ze školy

Sluníčko svítilo, každý měl v sobě ještě kus prázdnin a už jsme 4. září ráno slavnostně začínali školní rok. Všechny žáky a učitele shromážděné v atriu školy přivítali pan ředitel Tomáš Zahoř a paní místostarostka Michaela Císařová. Pan ředitel poté představil nové členy pedagogického sboru. A nyní přišel na řadu důležitý bod programu – představení a přivítání žáků první třídy. Celý příspěvek

Červen 2023

Zprávy ze školy

Výprava většiny žáků 7. až 9. třídy dorazila do města Chester 15. května. Jazykový pobyt probíhal v duchu dopolední výuky v anglickém jazyce a odpoledního poznávání Anglie, kdy žáci navštívili například liverpoolský stadion, waleské městečko Llandudno a zavítali i do Londýna. Místní kulturu mohli poznávat i skrze ubytování v rodinách.

Celý příspěvek

Září 2022

Zprávy ze školy

Prvního září se otevřely brány naší školy pro žáky i rodiče, abychom v atriu slavnostně přivítali nový školní rok. Po úvodním proslovu pana ředitele Tomáše Zahoře pozdravila žáky i paní starostka Ing. Dana Malečková. Poté se již všechna pozornost soustředila na prvňáčky, pro které začala nová etapa v jejich životě. Třídní učitelka Petra Kratinová si zvala jednotlivé žáčky k sobě a ozdobila jejich hlavičky žlutou kšiltovkou s vesmírnou raketou. Po vyfotografování a náležitém užití si této slavnostní chvíle prvňáčci za doprovodu paní učitelky vyletěli na dobrodružnou cestu do neznámého školního vesmíru, aby začali objevovat všechna jeho tajemství.

Celý příspěvek

BŘEZEN-KVĚTEN 2022

Zprávy ze školy

Od minulého článku proběhlo u nás na škole i mimo ni mnoho zajímavých zpestření výuky. 8. března navštívili žáci 8. ročníku poradnu pro volbu povolání při Úřadu práce na Praze 3, aby se s předstihem mohli zamyslet nad svým dalším studiem, nad výběrem střední školy a tím, čemu by se chtěli dále věnovat. Pro někoho to možná bylo první připomenutí toho, že za rok už půjde o opravdovou volbu, která jim změní život. Celý příspěvek