Harmonogram školního roku 2016/2017

Závěrečný přehled akcí uplynulého školního roku 2016/2017 pdf
Přehled akcí minulých školních let

Harmonogram plánovaných akcí bude bude postupně doplňován a aktualizován.
Jednotlivé termíny mohou být přizpůsobeny průběhu přístavby školy.

Měsíc Den
Září ředitelské volno 1. – 2.
slavnostní zahájení školního roku 5.
informační třídní schůzka 1. třídy 5.
zážitkový kurz 6. třídy 15.
třídní schůzky 22.
státní svátek 28.
Říjen zahájení práce kroužků 3.
podzimní prázdniny 26. – 27.
státní svátek 28.
Listopad konzultace pro žáky zahraničních škol 10.
státní svátek 17.
ředitelské volno 18.
pedagogická rada 24.
třídní schůzky 24.
Prosinec vánoční program pro veřejnost 19.
vánoční besídky ve třídách 22.
vánoční prázdniny 23.12. – 2.1.
Leden začátek výuky 3.
schůzka se zájemci o budoucí 1. třídu 12.
pedagogická rada 19.
pololetní vysvědčení 31.
Únor pololetní prázdniny 3.
jarní prázdniny 6. – 12.
lyžařský výcvik 26.2. – 5.3.
Březen konzultace pro žáky zahraničních škol 2.
Duben zápis do 1. třídy 4.-5.
přijímací zkoušky na SŠ (4leté obory) 1. termín 12.
velikonoční prázdniny 13.-14.
přijímací zkoušky na SŠ (6 a 8leté obory) 1. termín 18.
přijímací zkoušky na SŠ (4leté obory) 2. termín 19.
přijímací zkoušky na SŠ (6 a 8leté obory) 2. termín 20.
pedagogická rada 20.
třídní schůzky 20.
zápis do 1. třídy – děti dle §38 a náhradní termín 25.
Květen škola v přírodě (1., 2.A, 4., 5.A) 30.4.-7.5.
státní svátek 1.
státní svátek 8.
konzultace pro žáky zahraničních škol 11.
přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín 11.-12.
Slavnost květů 13.
Jazykový zájezd do Anglie 14. – 20.
závěrečné zkoušky dětí zahraničních škol 29.5. – 8.6.
Červen oslava Dne dětí  – bowlingový turnaj 1. – 2.
Lysolajský běh 8.
setkání budoucích prvňáčků bude upřesněno
Zájezd do rumunskéko Banátu 16. – 25.
pedagogická rada 22.
vysvědčení 30.
hlavní prázdniny 1.7. – 1.9.
začátek školního roku 2016/2017 4.9.