Harmonogram školního roku 2018/2019

Závěrečný přehled akcí předchozího školního roku 2017/2018 pdf
Přehled akcí minulých školních let

Harmonogram plánovaných akcí bude bude postupně doplňován a aktualizován.

Měsíc   Den
Září slavnostní zahájení školního roku 3.
informační třídní schůzka 1. třídy 3.
zážitkový kurz pro žáky 6. třídy bude upřesněno
třídní schůzky 20.
státní svátek 28.
Říjen zahájení práce kroužků 1.
podzimní prázdniny 29. – 30.
Listopad konzultace pro žáky zahraničních škol 8.
pedagogická rada 22.
třídní schůzky 22.
Prosinec vánoční program pro veřejnost 18.
vánoční besídky ve třídách 21.
vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.
Leden ředitelské volno 3. – 4.
začátek výuky 7.
pedagogická rada 24.
pololetní vysvědčení 31.
Únor pololetní prázdniny 1.
lyžařský výcvik 3. – 10.
jarní prázdniny 18. – 24.
Březen konzultace pro žáky zahraničních škol 7.
schůzka zájemců o budoucí 1. třídu bude upřesněno
Duben zápis do 1. třídy 10. – 11.
velikonoční prázdniny a státní svátek 18. – 19.
velikonoční pondělí 22.
zápis do 1. třídy – děti dle §38 a náhradní termín 24.
pedagogická rada 25.
třídní schůzky 25.
Květen státní svátek 1.
státní svátek 8.
konzultace pro žáky zahraničních škol 9.
Slavnost květů bude upřesněno
Den dětí  – bowlingový turnaj 30. – 31.
Červen Lysolajský běh bude upřesněno
setkání budoucích prvňáčků bude upřesněno
pedagogická rada 20.
vysvědčení 28.
   
hlavní prázdniny 29.6. – 1.9.
   
začátek školního roku 2019/2020 2.9.