Harmonogram školního roku 2017/2018

Závěrečný přehled akcí uplynulého školního roku 2017/2018 pdf
Přehled akcí minulých školních let

Harmonogram plánovaných akcí bude bude postupně doplňován a aktualizován.

Měsíc   Den
Září slavnostní zahájení školního roku 4.
informační třídní schůzka 1. třídy 4.
zážitkový den pro žáky 6. třídy 6.
den otevřených dveří pro veřejnost 7.
třídní schůzky 21.
státní svátek 28.
ředitelské volno 29.
Říjen zahájení práce kroužků 2.
podzimní prázdniny 26. – 27.
Listopad konzultace pro žáky zahraničních škol 9.
státní svátek 17.
pedagogická rada 23.
třídní schůzky 23.
Prosinec vánoční program pro veřejnost 19.
vánoční besídky ve třídách 22.
vánoční prázdniny 23.12. – 2.1.
Leden začátek výuky 3.
schůzka se zájemci o budoucí 1. třídu 25.
pedagogická rada 18.
pololetní vysvědčení 31.
Únor ředitelské volno 1.
pololetní prázdniny 2.
jarní prázdniny 12. – 18.
lyžařský výcvik 25.2. – 4.3.
Březen konzultace pro žáky zahraničních škol 1.
velikonoční prázdniny a státní svátek 29. – 30.
Duben velikonoční pondělí 2.
zápis do 1. třídy 10. – 11..
pedagogická rada 19.
třídní schůzky 19.
zápis do 1. třídy – děti dle §38 a náhradní termín 24.
ředitelské volno 30.
Květen státní svátek 1.
ředitelské volno 7.
státní svátek 8.
konzultace pro žáky zahraničních škol 10.
Slavnost květů 19.
Červen Den dětí  – bowlingový turnaj 31.5. – 1.6.
závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol 4. -14.
Lysolajský běh 14.
setkání budoucích prvňáčků 20.
pedagogická rada 21.
vysvědčení 29.
   
hlavní prázdniny 2.7. – 31.8.
   
začátek školního roku 2018/2019 3.9.