Harmonogram školního roku 2021/2022

Závěrečný přehled akcí uplynulého školního roku 2020/2021 pdf
Přehled akcí minulých školních let

 

Měsíc   Den
Září zahájení školního roku 1.
informační třídní schůzka 1. třídy 1.
informační třídní schůzky 9.
zážitkový den 6. třídy 10.
státní svátek 28.
zážitkový kurz 7. třídy 30.
Říjen zážitkový kurz 7. třídy 1.
zahájení práce kroužků 4.
podzimní prázdniny 27. a 29.
státní svátek 28.
Listopad
státní svátek 17.
ředitelské volno 18. – 19.
pedagogická rada 25.
třídní schůzky 25.
Prosinec vánoční program pro veřejnost 20. dle situace
vánoční besídky ve třídách 21.
ředitelské volno 22.
vánoční prázdniny 23.12. – 2.1.
Leden začátek výuky 3.
pedagogická rada 20.
pololetní vysvědčení 31.
Únor pololetní prázdniny 4.
lyžařský výcvik 13. – 20.
Březen schůzka zájemců o budoucí 1. třídu 10.
jarní prázdniny 14. – 20.
Duben velikonoční prázdniny a státní svátek 14. – 15.
velikonoční pondělí (státní svátek) 18.
zápis do 1. třídy 11. a 12.
pedagogická rada 21.
třídní schůzky 21.
Květen
Slavnost květů 14.
Den dětí  – bowlingový turnaj 31.
Červen Den dětí  – bowlingový turnaj 1.
setkání budoucích prvňáčků 23.6. od 17:00
Lysolajský běh 9.
pedagogická rada 16.
vysvědčení 30.
hlavní prázdniny 1.7. – 31.8.
začátek školního roku 2022/2023 1.9.

konzultace pro žáky zahraničních škol dle dohody