Harmonogram školního roku 2020/2021

Závěrečný přehled akcí uplynulého školního roku 2019/2020 pdf
Přehled akcí minulých školních let

Harmonogram plánovaných akcí bude bude postupně doplňován a aktualizován.

Měsíc   Den
Září zahájení školního roku 1.
informační třídní schůzka 1. třídy 1.
informační třídní schůzka 6. třídy 3.
informační třídní schůzky zrušeno
zážitkový program 6. třídy zrušeno
státní svátek 28.
Říjen zahájení práce kroužků bude upřesněno
podzimní prázdniny 26. – 27.
státní svátek 28.
podzimní prázdniny 29. – 30.
Listopad konzultace pro žáky zahraničních škol 5.
pedagogická rada 12.
individuální třídní schůzky 19.
Prosinec vánoční program pro veřejnost bude upřesněno
vánoční besídky ve třídách 18.
ředitelské volno 21. – 22.
vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.
Leden začátek výuky 4.
pedagogická rada 21.
pololetní vysvědčení 28.
pololetní prázdniny 29.
Únor lyžařský výcvik bude upřesněno
konzultace pro žáky zahraničních škol 18.
Březen jarní prázdniny 1. – 7.
schůzka zájemců o budoucí 1. třídu 11.
Duben velikonoční prázdniny a státní svátek 1. – 2.
velikonoční pondělí (státní svátek) 5.
zápis do 1. třídy 7. – 8.
pedagogická rada 15.
náhradní zápis a zápis dětí zahraničních škol 20.
individuální třídní schůzky 22.
Květen konzultace pro žáky zahraničních škol 6.
Slavnost květů bude upřesněno
Den dětí  – bowlingový turnaj 31.
Červen Den dětí  – bowlingový turnaj 1.
Lysolajský běh bude upřesněno
setkání budoucích prvňáčků bude upřesněno
pedagogická rada 17.
vysvědčení 30..
   
hlavní prázdniny 1.7. – 31.8.
   
začátek školního roku 2021/2022 1.9.