Harmonogram školního roku 2022/2023

Závěrečný přehled akcí uskutečněných ve školním roce 2021-2022
Přehled akcí minulých školních let

 

Měsíc

2022/2023

Den
Září
zahájení školního roku 1. (v 8:00)
informační schůzka 1. třídy 1. (od 17:00)
zahradní párty 22. (od 16:00)
zážitkový den 6. třídy 26.
státní svátek 28.
Říjen zahájení práce kroužků 3.
ředitelské volno 24. – 25.
podzimní prázdniny 26. – 27.
státní svátek 28.
Listopad
státní svátek 17.
ředitelské volno 18.
pedagogická rada 24.
třídní schůzky 24.
Prosinec mikulášská nadílka 5.
vánoční program pro veřejnost 21.
vánoční besídky ve třídách 22.
vánoční prázdniny 23.12. – 2.1.
Leden začátek výuky 3.
pedagogická rada 19.
pololetní vysvědčení 31.
Únor pololetní prázdniny 3.
jarní prázdniny 6. – 12.
lyžařský výcvik 19. – 26.
Březen schůzka zájemců o budoucí 1. třídu 9.
   
Duben Velikonoční prázdniny a státní svátek 6. – 7.
Velikonoční pondělí (státní svátek) 10.
zápis do 1. třídy 17. a  18.
pedagogická rada 20.
třídní schůzky 20.
Květen
Státní svátek 1. a 8.
Slavnost květů 13.
Červen Den dětí  – bowlingový turnaj 1. a 2.
Lysolajský běh  22.
pedagogická rada 22.
setkání budoucích prvňáčků 28.
vysvědčení 30.
hlavní prázdniny 1.7. – 3.9.
začátek školního roku 2022/2023 4.9.

konzultace pro žáky zahraničních škol dle dohody