Harmonogram školního roku 2018/2019

Závěrečný přehled akcí předchozího školního roku 2017/2018 pdf
Přehled akcí minulých školních let

Harmonogram plánovaných akcí bude bude postupně doplňován a aktualizován.

Měsíc   Den
Září slavnostní zahájení školního roku 3.
informační třídní schůzka 1. třídy 3.
třídní schůzky 20.
státní svátek 28.
Říjen zahájení práce kroužků 1.
podzimní prázdniny 29. – 30.
Listopad konzultace pro žáky zahraničních škol 8.
pedagogická rada 22.
třídní schůzky 22.
Prosinec vánoční program pro veřejnost 19.
vánoční besídky ve třídách 21.
vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.
Leden ředitelské volno 3. – 4.
začátek výuky 7.
pedagogická rada 24.
pololetní vysvědčení 31.
Únor pololetní prázdniny 1.
lyžařský výcvik 3. – 10.
jarní prázdniny 18. – 24.
Březen konzultace pro žáky zahraničních škol 7.
schůzka zájemců o budoucí 1. třídu 7.
Duben zápis do 1. třídy 10. – 11.
velikonoční prázdniny a státní svátek 18. – 19.
velikonoční pondělí 22.
zápis do 1. třídy – děti dle §38 a náhradní termín 24.
pedagogická rada 25.
třídní schůzky 25.
jazykový výjezd do Irska 28.4. – 5.5.
Květen státní svátek 1.
státní svátek 8.
ředitelské volno 9. – 10.
konzultace pro žáky zahraničních škol 16.
Slavnost květů 18.
Den dětí  – bowlingový turnaj 30. – 31.
Červen Lysolajský běh 13.
setkání budoucích prvňáčků bude upřesněno
pedagogická rada 20.
vysvědčení 28.
   
hlavní prázdniny 29.6. – 1.9.
   
začátek školního roku 2019/2020 2.9.