Říjen – prosinec 2012

co-se-deje-2012-12-1Během druhé poloviny října a na počátku listopadu se u nás opět událo mnoho zajímavého.
3. třídy se vydaly na zážitkový kurz do Krkonoš. Jejich horský výlet spojený s výukou dramatické výchovy byl inspirovaný příběhem Heinricha Harrera a jeho pobytem v Himalájích.
Generálku muzikálu Andílci za školou v divadle Broadway zhlédla 8. a 9. třída. Muzikál se odehrává ve školním prostředí a dotýká se především životních příběhů žáků posledního ročníku základní školy. Režisérem tohoto muzikálu je Filip Renč. V hlavní roli účinkovali například Josef Vojtek (učitel zeměpisu) a Sabina Laurinová (učitelka matematiky). Představení se žákům i pedagogům moc líbilo, neboť mělo spád, děj i vtip. Divadlo praskalo ve švech a herci sklidili obrovský aplaus.24. října si užívalo oddělení družiny 1. A zábavné chvíle na lanové dráze. Tento nápad se zrodil v hlavě tatínka jedné naší žákyně, pana Růžičky. Připevnil tedy lano mezi dva stromy a mohla začít zábava. Každé dítko dostalo postroj a helmu a mohlo se dvakrát zhoupnout. Po návratu z podzimních prázdnin navštívila 3. až 5. třída kulturní pořad Se školou do opery. Jednalo se o první z cyklu pěti pořadů, který má přiblížit operu žákům prvního stupně. Žáci si vyslechli ukázku ze Smetanovy Hubičky a z díla Bohuslava Martinů Hlas lesa, mezi ukázkami z oper proběhla lekce dirigování. Nakonec byl vybrán jeden ze žáků, který si vyzkoušel dirigování houslisty ze Státní opery v Praze. Pro všechny ročníky byl připraven vzdělávací pořad na téma Gotika. Do školní tělocvičny zavítali dva členové skupiny historického šermu Pernštejnu, aby za pomoci dobových kostýmů, zbraní a povídání o rodu Lucemburků přiblížili dětem období gotiky. Děti vtáhli do děje tím, že je zapojovali do průběhu pořadu, najednou se ve škole objevilo několik malých rytířů, kteří si vyzkoušeli zbroj, či jaké to bylo na kolbišti. Představení vyvrcholilo ukázkou souboje za použití různých zbraní.
1. listopadu ve všech odděleních družiny proběhl již druhý ročník strašidelně veselého maškarního bálu. Všechna oddělení zaplnila nejrůznější strašidla, upíři, princezny, kočičky, smrtky aj. Program odstartoval podlézáním lana a pokračoval soutěžemi o ceny. Za dětmi do družiny zavítaly i žákyně z 2. stupně, aby je informovali o Halloweenu. Program vyvrcholil diskotékou. Během tohoto odpoledne bylo připraveno strašidelné občerstvení a každá maska odcházela s diplomem a úsměvem. Večer k nám zavítali někteří rodiče, pro něž škola zajistila seminář Děti on-line aneb rizika na internetu. Erudovaná paní Mgr. Lukášová (socioložka a právnička) velmi poutavě a otevřeně mluvila o nástrahách, které skrývá internet, sociální sítě a jiné komunikační technologie moderní doby. Rodiče se mohli dozvědět spoustu zajímavých věcí o kyberšikaně, možnostech nastavení uživatelských účtů, o závislostech na hrách a sociálních sítí a především o možnostech řešení některých problémů. V závěru svého vystoupení sklidila paní Mgr. Lukášová zasloužený potlesk. Rodiče i učitelé si kromě nových poznatků mohli odnést i řadu materiálů o daném tématu. Toto téma je stále aktuálnější a dotýká se všech dětí, které dnes pracují s internetem. O to více nás mrzí malý zájem a účast rodičů, která nás vzhledem k závažnosti tématu nepříjemně překvapila.
co-se-deje-2012-12-2Ve 4. třídě pokračovala dopravní výchova na dopravním hřišti. Zástupci ze 6. a 7. třídy nás zastupovali na florbalovém turnaji, kde se umístili na slušném 5. místě. Ocenit je třeba především jejich snahu a bojovnost. Nevzdali se ani za situace, kdy byl brankář zraněn a musel ho nahradit jeden z hráčů, a to Petr Šindílek, který bojoval ze všech sil.
Na počátku měsíce listopadu se vydala 5. třída na prohlídku Pražského hradu, tuto akci si zároveň zpestřila Hrou na Hrad. V gotickém podlaží Starého královského paláce žáci zodpovědně splnili zatím první část hry. Poté využili možnosti navštívit na stejnou vstupenku další prostory Hradu a zavítali do obrazárny na II.nádvoří, kde se seznámili s díly rudolfínského dvora. Následující den si ještě jeli prohlédnout Vladislavský sál, věž Mihulku, Zlatou uličku.
Pro žáky 8. a 9. třídy byla připravena velmi zajímavá a užitečná přednáška Deset kroků k úspěšnému přijetí na střední školu, kde získali základní poučení, jak si zvolit střední školu, vyplnit přihlášku či jak postupovat, pokud nejsou úspěšní u přijímacího řízení. Toto, především pro 9. třídu, aktuální téma žáky velmi zaujalo. 9. listopadu se v prostorách tělocvičny uskutečnil výchovný koncert Hrátky s hlasem, na němž vystoupil Happy Day Quintet. Tato vokální skupina během hodinového programu zazpívala různé druhy písní od lidových po populární. Pro žáky byla vyhlášena soutěž, pokud poznali píseň, ten nejrychlejší hadač za správnou odpověď získal CDčko.
V dalším týdnu se dva žáci 8. ročníku zúčastnili vědomostní soutěže „Orientační běh bankou“. Tu každoročně pořádá pro dvoučlenné týmy z 8. a 9. ročníků Bankovní akademie. Soutěžící dostanou plánek Bankovní akademie s pěti stanovišti, které musí během dvou hodin oběhnout a vyřešit zadané úkoly. Ty jsou především z finanční oblasti a matematiky. Za správné odpovědi dostanou žáci fiktivní peníze, které si jdou po absolvování každého stanoviště ihned uložit do fiktivní banky. Vítězí tým s největší naspořenou částkou. Přestože se naši žáci účastnili soutěže úplně poprvé a předmět Finance se vyučuje na naší škole prvním rokem, umístili se na krásném 10. místě. Nechali za sebou minimálně dalších 35 týmů, včetně žáků 9. ročníků. Paní učitelka Sokolová byla na své žáky hrdá a velkou radost měla i z toho, že v matematické části získali plný počet bodů – ani jednou nechybovali. Příští rok si žáci brousí zuby na vyšší příčky, tak jim držme palce.
co-se-deje-2012-12-39. třída v rámci rozšíření výuky geologie navštívila výstavu minerálů v Ruzyni. Na ploše 3500 m2 si prohlédla magický svět drahých kamenů, exponáty obřích ametystových geod a mimo jiné i křišťálovou kouli vážící 1 tunu. Žáci 5. třídy nás velmi úspěšně zastupovali na florbalovém turnaji v rámci Poháru Prahy 6, který proběhl ve dvou dnech. Nejprve ve čtvrtek prošli bez porážky kvalifikačním kolem, v němž jim byl velkou oporou nejlepší hráč turnaje, Filip Langer, aby v pátečním finále i přes velkou únavu, která jim jednoznačně zabránila v lepším výsledku, vybojovali krásné 3. místo. Velké díky je třeba vyjádřit všem hráčům, neboť svou bojovností a kolektivní hrou nás velmi dobře reprezentovali.
3. třídy spolu se 4. třídou zavítaly do Divadla U Hasičů, kde se uskutečnil hudební pořad Poutníci „Na cestách country“. Tato hudební skupina provedla žáky průřezem různých country stylů skrze písně světových i našich interpretů. Koncert zpestřilo netradiční hudební provedení části Vivaldiho Čtvera ročních období na country nástroje. 4. ročník navázal na říjnovou vycházku po Karlově mostě prohlídkou Staroměstské mostecké věže. Nejdříve v prvním podlaží shlédli film Karlův most – paprsek staletími, z něhož se dozvěděli fakta i o stavbě věže s její bohatou gotickou výzdobou. O patro výš se ocitli ve středověké komnatě s historickými kostýmy Lucemburků. Pak si užívali pohledů na pražské pamětihodnosti z vyhlídky věže, kam napočítali 138 schodů.
Vybraní žáci 8. a 9. třídy se účastnili florbalového turnaje v Nebušicích ve sportovní hale. Žáci si tak mohli, někteří poprvé v životě, vyzkoušet hru na hřišti skutečných florbalových rozměrů. Vzhledem k malému počtu zúčastněných a bez skutečného brankáře nebyli schopni konkurence a skončili jednoznačně poslední s celkovým skóre 4:26. Našimi soupeři byly týmy ZŠ Nebušice, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ nám. Interbrigády.
Do 3. A a 3. B zavítal autor dětských knih Pavel Brycz, aby dětem přečetl ukázky ze svých knížek Bílá paní na hlídání a Co vyprávějí andělé. Své čtení obohatil povídáním nejen o sobě, ale i o přípravě a výrobě večerníčků, o tom, jak se rozkreslují postavičky, jak se vybírá, kdo bude postavičky namlouvat, jak probíhá spolupráce mezi jednotlivými profesemi a čemu všemu musí autor knížky ustoupit, aby jeho dílo mohlo spatřit světlo našich obrazovek. Děti se na pana spisovatele dopředu dokonale připravily přečtením ukázek z jeho knížek, vhodnými otázkami a na motivy jeho dvou knížek mu nakreslily dva krásné obrázky s vlastními básničkami a věnovaly mu ručně vyráběné záložky do knížek. Pavel Brycz jim jako poděkování zarecitoval svou první básničku, kterou složil jako žák základní školy.
1. B se vydala na interaktivní výtvarnou výstavu v rámci festivalu TINA B. , která nesla název ŠTĚSTÍ a stanovila si vysoký cíl: pozitivně naladit obyvatele Prahy a její turisty. Expozice v Galerii umění pro děti obsahovala díla světových umělců a zároveň díla dětí z celého světa. Žáci první třídy tuto výstavu rozšířili o obrázky na téma štěstí (poputují s výstavou do jiné země) a dotvářením mapy Prahy přímo na podlahu galerie pomocí samolepicích papírů. Úkolem bylo vytvořit něco, co by se jim v Praze líbilo a dělalo je to šťastnými. Děti si návštěvu galerie náramně užily a odnesly si spoustu uměleckých zážitků.
23. listopadu podnikla 1. A a 1. B společný výlet do Příbrami do „Pekla“, které se nachází ve staré, nepoužívané škole. Žáky zde přivítal Permon, vládce podzemí, který se stal jejich průvodcem. Prošli kolem permoníků, kteří dolovali stříbro, až dorazili do pekla s čerty. Zde měly namále paní učitelky, protože čerti sháněli babské ucho, ale nakonec vše dobře dopadlo a uši zůstaly na svém místě. Na závěr sestoupil z nebe svatý Petr a dětem rozdal adventní kalendáře. Výlet se všem velmi líbil. Deváťáci zase vyrazili do Kongresového paláce na veletrh středních škol Schola Pragensis. Jednotlivé pražské školy zde zajímavě prezentovaly své pojetí výuky a vzdělávací program. Jistě se jednalo o cennou inspiraci pro výběr vhodné střední školy.
V listopadu také proběhla na škole následná kontrola České školní inspekce, aby zjistila, zda byly odstraněny drobné nedostatky z předchozí provedené inspekce. K oboustranné spokojenosti bylo vše odstraněno a v závěru zástupci ČŠI konstatovali výrazný rozvoj školy v posledních letech.
Druhá třída se vypravila do divadla Minor, aby zde zhlédla představení klasické pohádky od K. J. Erbena Zlatovláska. Svižné a nápadité představení bylo obohaceno písničkami a loutkami, dětem se velmi líbilo. V závěru měsíce nás navštívili žáci ze zahraniční školy Riverside School, aby v rámci své hodiny dramatické výchovy zapojili do svých aktivit i naše žáky. Po přivítání, které přednesl pan ředitel spolu s vybranými žáky jednotlivých tříd druhého stupně, si všichni společně zahráli dvě hry, k nimž byly instrukce zadávány v anglickém jazyce. Budeme rádi, když se takovéto akce budou opakovat, neboť jsou velkým přínosem pro prohlubování jazykových znalostí našich žáků.
co-se-deje-2012-12-4O první adventní neděli již tradičně zazpíval pod vedením paní učitelky Tomajkové školní pěvecký sbor několik koled při rozsvěcení vánočního stromu v Lysolajích.
Další hudební představení s názvem Pořád se něco děje, při němž se naši žáci seznámili s folkovými písničkami, se uskutečnilo 3. prosince. Zazněly zde velmi známé skladby od K. Kryla, J. Nohavici či J. Nedvěda, jejich melodičnost strhla i naše žáky a oni svým zpěvem doprovázeli vystupujícího kytaristu. Další den nás reprezentoval školní sbor pod vedením paní učitelky Tomajkové a za houslového doprovodu paní učitelky Korcové na Staroměstském náměstí. Se svými koledami vystupovali v rámci odpoledne agentury Dobrý den z Pelhřimova, při němž byly představeny různé rekordy. 5. prosince zavítal na první i druhý stupeň Mikuláš se svými pomocníky, aby zjistil, jak hodné a poslušné žáky u nás máme. Poté je odměnil sladkostí. Neboť se blíží Vánoce, ráda bych Vás pozvala 20. prosince k nám do školy na den otevřených dveří, který bude již tradičně spojen s vánočními trhy a programem pro veřejnost. Další den se žáci sejdou, aby se před vánočními prázdninami rozloučili na třídních besídkách. V novém roce, 10. ledna, bude uspořádána schůzka pro zájemce o 1. třídu, na níž naváže 16. a 17. ledna zápis do 1. třídy.

Nyní nám již nezbývá než Vám popřát za vedení školy i učitelský sbor pokojné prožití vánočních svátků a příjemný vstup do nového roku.