Zahájení školního roku 2014/2015 a 80. výročí školy

Logo 80. výročíŠkolní rok 2014/2015 je pro nás opravdu významný, neboť v něm oslavujeme 80 let od založení lysolajské školy. Přestože má již jako osmdesátiletá dáma mnohé za sebou, duší zůstává stále mladá.

Zahájení školního roku proběhlo tradičně v tělocvičně, která nám pomalu začíná být na podobné akce malá, protože žáků je, podobně jako v minulých letech, opět o něco více. Společně jsme přivítali dvacet šest našich nových prvňáčků. Potěšující je nadále stabilita našeho pedagogického sboru, který zůstává téměř nezměněn.

Zdeněk Svěrák v historické třídě

Poté, co se rozběhla běžná výuka, začali jsme se zodpovědně připravovat na oslavy 80. výročí školy, jež proběhly v pátek 19. září. V tento den jsme dopoledne přivítali vzácného hosta, pana Zdeňka Svěráka. Setkání s ním bylo pro všechny velkým zážitkem. Kromě prohlídky školy pozdravil všechny žáky, zazpíval si s nimi písničku „Září“ a pomohl nám zasadit památný strom – švestku. Ta symbolizuje nejen výročí školy, ale především osobnost českého velikána Járy Cimrmana, jehož jméno škola nedávno získala do svého čestného názvu. Za dobře vykonanou práci při sázení si pan Svěrák vysloužil švestkové koláče, které laskavě napekly maminky našich žáků a kterých se sešlo obrovské množství v neuvěřitelné rozmanitosti.
Návštěva Zdeňka Svěráka v lysolajské škole nezůstala bez povšimnutí, zpráva o ní byla vydána ČTK, objevila se na mnoha zpravodajských serverech, na titulní straně Pražského deníku a v přímém vstupu Radiožurnálu Českého rozhlasu.

Odpoledne byla škola otevřena veřejnosti a účast byla veliká. Dorazilo nejen mnoho pamětníků, bývalých absolventů, učitelů a zaměstnanců školy, ale i dalších příznivců. Ze známých osobností se kromě Zdeňka Svěráka naší oslavy zúčastnili i Petr Šabach a Roman Šebrle. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý program jak v samotné budově školy, na školní zahradě a hřišti, tak i v přilehlém parku Kaménka, kde bylo umístěno pódium pro účinkující a stánky s chutným občerstvením. Kaménku kromě nových parkových úprav čerstvě zdobí pískovcové výtvory vzniklé při I. pražském sochařském symposiu konaném v Lysolajích. Slavnostní předání soch veřejnosti bylo také součástí programu.

Běh Járy CimrmanaVe škole byla k prohlídce připravena unikátní historická třída z přelomu 19. a 20. století s dřevěnými lavicemi, kalamáři, destičkami na psaní, katedrou, třídní knihou, rákoskou, vycpanou liškou a jiným nezbytným vybavením. V dalších třídách byly instalovány různé výstavy historických dokumentů, fotografií a dobových předmětů, na interaktivních tabulích probíhaly fotoprezentace ze současného života školy. Ve třetím patře jsme zřídili kinosál, který měl na programu filmový záznam hry Divadla Járy Cimrmana „Vyšetřování ztráty třídní knihy“. Nechyběly ani kornouty s popcornem. Zájemci mohli využít také komentovaných prohlídek školy za doprovodu kvalifikovaných průvodců, žáků deváté třídy. Na školní zahradě byla připravena bohatá tombola, keramická tvůrčí dílna, ochutnávka švestkových koláčů, prodej školních reklamních předmětů, workshop slackline (chůze po laně), hry pro nejmenší a také II. ročník (Ú)spěšného běhu Járy Cimrmana s kloboukem a kufrem. Nejen děti žasly nad dovedností a vtipem žongléra Erika, všem se tajil dech při vystoupení provazochodce Adama, který ve výšce několika metrů přecházel po laně údolí nad jevištěm. Školní jídelna pro hosty a účinkující připravila drobné občerstvení a vynikající guláš k večeři.

Na jevišti vystoupili naši žáci s vtipným komponovaným představením, které sklízelo potlesk na otevřené scéně i bouřlivý dlouhotrvající aplaus na závěr. Dále se zde během celého odpoledne a večera vystřídaly hudební skupiny Hm…, Bezpatyboty a Veronika Suchánková & Band, které se také setkaly s vřelým přijetím publika. Na školním hřišti vystoupilo divadlo Buchty a loutky s pohádkou Zlatá husa pro malé i větší diváky. Závěr celé oslavy patřil noční magické ohňové show s hořícími meči a pyrotechnickými efekty skupiny ArtScenie. Počasí nám přálo až neuvěřitelně, obrovská průtrž přišla teprve krátce po ukončení celé akce.

Věříme, že si každý příchozí nalezl něco pro sebe a užil si báječnou náladu a pohodu, která zde panovala. Atmosféru celé akce výborně vystihl při balení nástrojů jeden z členů rockové skupiny Bezpatyboty, když prohlásil: „Takovou školní besídku jsem ještě nezažil!“

Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav patří veliké poděkování.

Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii.

Odkaz na videopozvánku, kterou natočili naši žáci.

Odkaz na videozáznam z oslav a vystoupení žáků