Informace školy v souvislosti s Covid-19

Pro chod školy v následujícím období vycházíme z manuálu MŠMT, který je v plném znění k dispozici ZDE

Pokyny pro žáky

V prostorách školy platí od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost zakrytí úst a nosu rouškou ve všech společných prostorách školy. Výjimkou z tohoto opatření je pouze pobyt žáků na místě ve vlastní lavici ve třídě a konzumace jídla ve školní jídelně.

Na druhém stupni ZŠ  je nově od pátku 18. 9. 2020 zavedena povinnost nošení roušek i během vyučování.

Důrazně doporučujeme použití roušky v celém areálu školy, zejména před hlavním vchodem, kde dochází k vyšší koncentraci osob před zahájením a po ukončení vyučování.

Je třeba ve zvýšené míře dbát na hygienické zásady, mytí a dezinfekci rukou, zejména při vstupu do školy, před jídlem a po dotyku společných předmětů a zařízení.

V rámci možností dodržovat odstup od ostatních osob.

Důrazně se vyvarovat přímých a těsných kontaktů s ostatními osobami, sdílení jídla a pití.

Vyhýbat se kontaktům s žáky z jiných tříd a studijních skupin.

Při kašli, smrkání a kýchání dodržovat hygienické zásady tak, aby nedocházelo k šíření kapének. Používat jednorázové kapesníky.

Prosíme rodiče o spolupráci a opakované poučení dětí o dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření i mimo školu.

Organizační pokyny a informace

Škola zajišťuje prostředky na dezinfekci rukou, zvýšený úklid prostor, pravidelné větrání, dodržování základních hygienických pravidel, přizpůsobuje organizaci provozu aktuální situaci a řídí se pokyny a dopručeními nadřízených orgánů.

Vstup rodičů a cizích osob do školy je umožněn pouze v nezbytných případech po předchozí domluvě.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebudou vpuštěny do školy. V případě výskytu takových příznaků v průběhu vyučování bude dítě umístěno do oddělené místnosti, budou zkontaktováni rodiče, kteří zajistí neprodlené odvedení dítěte a následnou součinnost s lékařem. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy ani s mírnými příznaky onemocnění.  

Do odvolání pozastavujeme pronájmy prostor školy včetně tělocvičny a hřiště.

Zahájení zájmové činnosti a kroužků bude vycházet z vývoje aktuální situace. Do té doby nebudeme v prostorách školy umožňovat ani žádné kroužky vedené externími lektory. V současné době je zřejmé, že původně plánované zahájení zájmových kroužků od 1. října není reálné.

Škola bude minimalizovat veškeré akce a aktivity, které nejsou nezbytnou součástí vzdělávání, zejména mimo prostory školy. Zvažujeme zrušení škol v přírodě, lyžařského kurzu, neplánujeme zahraniční výjezdy. Pravděpodobně se letos neuskuteční vánoční program pro veřejnost.