Informace školy v souvislosti s Covid-19

Návrat 1. a 2. ročníků do škol od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. je umožněna prezenční docházka žáků prvních a druhých tříd za přísných hygienických podmínek.

Výuka bude probíhat v neměnných skupinách jednotlivých tříd podle rozvrhů upravených dle organizačních možností školy.

Začátek vyučování pro 1. třídu bude vždy od 8:00, pro 2. třídu od 8:15.

Všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole povinnost nosit roušku.

Je zakázán zpěv a sportovní činnost ve vnitřních prostorách během vyučování.

Pro žáky 1. a 2. třídy bude obnoven provoz školní družiny a umožněna konzumace oběda ve školní jídelně.

Opatření platná od 14. 10. 2020, distanční výuka

Od 14. října dochází k zákazu osobní přítomnosti žáků v základních školách. Od tohoto data probíhá výuka distanční formou.

Žákům naší školy  je učivo zadáváno podle rozvrhu hodin prostřednictvím www stránky:
https://vyuka.zs-lysolaje.net/

V některých případech bude učivo zadáváno také jiným způsobem, např. e-maily. Vybrané vyučovací hodiny nebo jejich části budou probíhat formou video konferencí. Budeme se snažit o co nejefektivnější využití dostupných nástrojů distančního vzdělávání a vyváženost on-line a off-line obsahu.

Bližší informace budou postupně dětem a rodičům sdělovat třídní učitelé, na které se také případně obracejte s dotazy ohledně distanční výuky jednotlivých tříd.

Od 18. 11. jsou možné individuální konzultace jednotlivých žáků s učitelem, u kterých může být přítomen i rodič. V případě potřeby se obracejte telefonicky nebo e-mailem na konkrétního učitele.

Uzavření školy se týká i školní družiny.

Upozorňujeme, že účast žáků na distanční výuce je povinná, v případě neúčasti dětí bude škola vyžadovat omluvenku rodičů v ŽK jako při běžné výuce.

Školní jídelna

Obědy ve školní jídelně jsou od 14. 10. všem žákům automaticky odhlášeny. V případě zájmu je možné odebírat obědy u okénka, ale ve změněném čase tj. od 12:40 do 13:30 hodin do přinesených nádob. Vstup je stále vchodem ze zahrady. Zájemci se musí nahlásit  s dostatečným předstihem na email: fatunova@zs-lysolaje.net nebo telefonicky na čísla: 220 920 724, 220 922 764, 778 812 473. Případné odhlášky je nutné zaslat nebo zatelefonovat nejpozději v den výdeje do 8:00 hodin. Jídelníček bude vyvěšen na stránkách školy.

Žákům 1. a 2. třídy budou obědy od 18. 11. znovu automaticky přihlášeny. Pokud dítě nepůjde do školy nebo nemá zájem o oběd, je třeba oběd odhlásit nejpozději v den výdeje do 8:00 hodin na výše uvedený email a telefonní čísla.

Další organizační pokyny a informace

Vstup rodičů a cizích osob do školy je umožněn pouze v nezbytných případech po předchozí domluvě.

Všechny osoby vstupující do budovy školy jsou povinny si důkladně vydezinfikovat ruce. Stojan s dezinfekcí je umístěn u hlavního vchodu.

Do odvolání pozastavujeme pronájmy prostor školy včetně tělocvičny a hřiště.

Zahájení zájmové činnosti a kroužků bude vycházet z vývoje aktuální situace.

Škola bude v letošním školním roce minimalizovat veškeré akce a aktivity, které nejsou nezbytnou součástí vzdělávání, zejména mimo prostory školy. Zvažujeme zrušení škol v přírodě, lyžařského kurzu, neplánujeme zahraniční výjezdy ani vánoční program pro veřejnost.