Informace pro žáky zahraničních škol

Jedná se o studenty zahraničních škol, zejména Riverside School a International School of Prague, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání dle §38 Školského zákona.

Termíny konzultací ve školním roce 2018/2019

  • čtvrtek 8.11.2018 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 7.3.2019 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 16.5.2019 od 15:30 hodin

Vyučující v jednotlivých ročnících

1. třída
Mgr. Daniela Benešová
2. A
Mgr. Zuzana Semmlerová
2. B
Mgr. Jaroslava Tomajková
3. třída
Mgr. Jaroslava Mikolášová
4.A
Mgr. Renata Tkaczyková
4.B
Mgr. Petra Kratinová
5. třída
Mgr. Aneta Löscherová
6.- 9.třída
Mgr. Markéta Růžičková (Čj 6.B, 8., 9.)
PhDr. Miluše Typoltová (Čj 6.A, 7.)
Mgr. Miluše Šíchová (D 7., 8., 9.)
Ing. Marta Machátová (Z 8.)

Termín závěrečných zkoušek

V průběžně v období června 2019

Prosíme žáky, kteří mají zapůjčené učebnice, aby je k závěrečným zkouškám přinesli s sebou.

Přejeme mnoho úspěchů při skládání zkoušek.

Zápis do první třídy ZŠ Lysolaje na školní rok 2019/2020

Zápis do první třídy pro žáky zahraničních škol na příští školní rok proběhl 24. dubna 2019. Dostavilo se k němu 13 dětí.

VÝSLEDKY ZÁPISU

Zapisování dětí do všech ročníků je možné po individuální domluvě i v průběhu roku.

S případnými dotazy ohledně docházky a přijetí do školy se obracejte na vedení školy, s dotazy ohledně zkoušek, konzultací, obsahu učiva, učebnic apod. se obracejte přímo na vyučující v jednotlivých ročnících. Kontaktní telefony a e-mailové adresy naleznete v informačním e-mailu, který zasíláme na začátku školního roku nebo na našich www stránkách v oddíle Organizace školního roku a oddíle Kontakty.