Informace pro žáky zahraničních škol

Jedná se o studenty zahraničních škol, zejména Riverside School a International School of Prague, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání dle §38 Školského zákona.

Termíny konzultací ve školním roce 2016/2017

  • čtvrtek 10.11.2016 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 2.3.2017 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 11.5.2017 od 15:30 hodin

Vyučující v jednotlivých ročnících

1. třída
Mgr. Jaroslava Mikolášová
2.A
Mgr. Renata Tkaczyková
2.B
Mgr. Petra Kratinová
3. třída
Mgr. Pavla Lenertová
4. třída
Mgr. Daniela Benešová
5.A
Mgr. Zuzana Semmlerová
5.B
Mgr. Jaroslava Tomajková
6.- 9.třída
Mgr. Jana Skuhravá (Čj 6., 9., D 9.)
Mgr. Markéta Růžičková (Čj 7., 8.)
Mgr. Miluše Šíchová (D 7., 8.)
Ing. Marta Machátová (Z 8.)

Termín závěrečných zkoušek

V období od 29.5. do 8.6.2017

Prosíme žáky, kteří mají zapůjčené učebnice, aby je k závěrečným zkouškám přinesli s sebou.

Přejeme mnoho úspěchů při skládání zkoušek.

Zápis do první třídy ZŠ Lysolaje na školní rok 2017/2018

Zápis do první třídy na příští školní rok proběhl 25. dubna 2017.

Přijaty jsou všechny děti s pořadovými čísly 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Rozhodnutí o přijetí nebudeme zasílat poštou, rodiče si je mohou vyzvednout ve škole nebo je můžeme na vyžádání zaslat naskenované e-mailem.

Zapisování dětí do všech ročníků je možné po individuální domluvě i v průběhu roku.

S případnými dotazy ohledně docházky a přijetí do školy se obracejte na vedení školy, s dotazy ohledně zkoušek, konzultací, obsahu učiva, učebnic apod. se obracejte přímo na vyučující v jednotlivých ročnících. Kontaktní telefony a e-mailové adresy naleznete v informačním e-mailu, který zasíláme na začátku školního roku nebo na našich www stránkách v oddíle Organizace školního roku a oddíle Kontakty.