Informace pro žáky zahraničních škol

Jedná se o studenty zahraničních škol, zejména Riverside School a International School of Prague, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání dle §38 Školského zákona.

Vyučující v jednotlivých ročnících

1. třída
Mgr. Renata Tkaczyková
2. třída
Mgr. Petra Kratinová
3. třída
Mgr. Jaroslava Mikolášová
4. třída
Mgr. Zuzana Dykastová
5. A
Bc. Jana Egertová, DiS
5. B
Mgr. Jaroslava Tomajková
6.- 9.třída
Mgr. Markéta Růžičková (Čj 6., 9.B)
Mgr. Jana Skuhravá (Čj 7., 8.)
Mgr. Miluše Šíchová (D 7., 8., 9.)
Ing. Marta Machátová (Z 8.)

Termín závěrečných zkoušek

V průběžně v období června 2022

Prosíme žáky, kteří mají zapůjčené učebnice, aby je k závěrečným zkouškám přinesli s sebou.

Zápis do první třídy ZŠ Lysolaje na školní rok 2022/2023

Zápis do první třídy pro žáky zahraničních škol na příští školní rok proběhne v dubnu 2022. Bližší informace naleznete na stránce věnované zápisu.

S případnými dotazy ohledně docházky a přijetí do školy se obracejte na vedení školy, s dotazy ohledně zkoušek, konzultací, obsahu učiva, učebnic apod. se obracejte přímo na vyučující v jednotlivých ročnících. Kontaktní telefony a e-mailové adresy naleznete na našich www stránkách v oddíle Organizace školního roku a oddíle Kontakty.