Informace pro žáky zahraničních škol

Jedná se o studenty zahraničních škol, zejména Riverside School a International School of Prague, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání dle §38 Školského zákona.

Termíny konzultací ve školním roce 2019/2020

  • čtvrtek 7.11.2019 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 5.3.2020 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 7.5.2020 od 15:30 hodin

Vyučující v jednotlivých ročnících

1. třída
Mgr. Aneta Löscherová
2. třída
Mgr. Daniela Benešová
3. A
Mgr. Zuzana Semmlerová
3. B
Mgr. Jaroslava Tomajková
4. třída
Mgr. Jaroslava Mikolášová
5.A
Mgr. Renata Tkaczyková
5.B
Mgr. Petra Kratinová
6.- 9.třída
Mgr. Markéta Růžičková (Čj 7., 8.B)
PhDr. Miluše Typoltová (Čj 6., 8.A., 9.)
Mgr. Miluše Šíchová (D 7., 8., 9.)
Ing. Marta Machátová (Z 8.)

Termín závěrečných zkoušek

V průběžně v období června 2020

Prosíme žáky, kteří mají zapůjčené učebnice, aby je k závěrečným zkouškám přinesli s sebou.

Zápis do první třídy ZŠ Lysolaje na školní rok 2020/2021

Zápis do první třídy pro žáky zahraničních škol na příští školní rok proběhne 16. dubna 2020.

Zapisování dětí do všech ročníků je možné po individuální domluvě i v průběhu roku.

S případnými dotazy ohledně docházky a přijetí do školy se obracejte na vedení školy, s dotazy ohledně zkoušek, konzultací, obsahu učiva, učebnic apod. se obracejte přímo na vyučující v jednotlivých ročnících. Kontaktní telefony a e-mailové adresy naleznete v informačním e-mailu, který zasíláme na začátku školního roku nebo na našich www stránkách v oddíle Organizace školního roku a oddíle Kontakty.