Informace pro žáky zahraničních škol

Jedná se o studenty zahraničních škol, zejména Riverside School a International School of Prague, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání dle §38 Školského zákona.

Vyučující v jednotlivých ročnících

1. třída
Mgr. Petra Kratinová
2. třída
Bc. Jana Egertová, DiS
3. třída
Mgr. Lucie Miklíková
4. třída
Mgr. Jaroslava Mikolášová, Mgr. Jaroslava Tomajková (Vl)
5. třída
Mgr. Zuzana Dykastová, Mgr. Miluše Šíchová (Vl)
6.- 9.třída
Mgr. Markéta Růžičková (Čj 6., 7.)
Mgr. Jana Skuhravá (Čj 8., 9., D 8.)
Mgr. Miluše Šíchová (D 7., 9.)
Ing. Marta Machátová (Z 8.)

Termín závěrečných zkoušek

V průběžně v období června 2023

Prosíme žáky, kteří mají zapůjčené učebnice, aby je k závěrečným zkouškám přinesli s sebou.

Zápis do první třídy ZŠ Lysolaje na školní rok 2023/2024

Zápis do první třídy pro žáky zahraničních škol na příští školní rok proběhne v dubnu 2023. Bližší informace naleznete na stránce věnované zápisu.

S případnými dotazy ohledně docházky a přijetí do školy se obracejte na vedení školy, s dotazy ohledně zkoušek, konzultací, obsahu učiva, učebnic apod. se obracejte přímo na vyučující v jednotlivých ročnících. Kontaktní telefony a e-mailové adresy naleznete na našich www stránkách v oddíle Organizace školního roku a oddíle Kontakty.