Informace pro žáky zahraničních škol

Jedná se o studenty zahraničních škol, zejména Riverside School a International School of Prague, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání dle §38 Školského zákona.

Termíny konzultací ve školním roce 2017/2018

  • čtvrtek 9.11.2017 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 1.3.2018 od 15:30 hodin
  • čtvrtek 10.5.2018 od 15:30 hodin

Vyučující v jednotlivých ročnících

1. A
Mgr. Zuzana Semmlerová
1. B
Mgr. Jaroslava Tomajková
2. třída
Mgr. Jaroslava Mikolášová
3.A
Mgr. Renata Tkaczyková
3.B
Mgr. Petra Kratinová
4. třída
Mgr. Pavla Lenertová
5. třída
Mgr. Daniela Benešová
6.- 9.třída
Mgr. Markéta Růžičková (Čj 6.B, 8., 9.)
PhDr. Miluše Typoltová (Čj 6.A, 7.)
Mgr. Miluše Šíchová (D 7., 8., 9.)
Ing. Marta Machátová (Z 8.)

Termín závěrečných zkoušek

V období od 4.6. do14.6.2018

Prosíme žáky, kteří mají zapůjčené učebnice, aby je k závěrečným zkouškám přinesli s sebou.

Přejeme mnoho úspěchů při skládání zkoušek.

Zápis do první třídy ZŠ Lysolaje na školní rok 2018/2019

Zápis do první třídy pro žáky zahraničních škol na příští školní rok proběhne v úterý 24. dubna 2018. Jako v předešlých letech připravujeme možnost elektronického zarezervování konkrétní hodiny zápisu na našich webových stránkách. U zápisu není třeba osobní přítomnost dítěte, vše potřebné může vyřídit rodič.

Zapisování dětí do všech ročníků je možné po individuální domluvě i v průběhu roku.

S případnými dotazy ohledně docházky a přijetí do školy se obracejte na vedení školy, s dotazy ohledně zkoušek, konzultací, obsahu učiva, učebnic apod. se obracejte přímo na vyučující v jednotlivých ročnících. Kontaktní telefony a e-mailové adresy naleznete v informačním e-mailu, který zasíláme na začátku školního roku nebo na našich www stránkách v oddíle Organizace školního roku a oddíle Kontakty.