Leden a únor 2015

V úvodu přinášíme stručné informace o zápisu do ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na následující školní rok, který proběhl 19. a 20. ledna a v náhradním termínu 5. února 2015. K zápisu se dostavilo celkem 68 dětí, z nichž je 17 z partnerských zahraničních škol. Vzhledem k počtu zájemců bychom rádi pro školní rok 2015/2016 otevřeli dvě první třídy, abychom uspokojili zájem všech uchazečů.

V lednu a únoru se uskutečnila celá řada kulturních a vzdělávacích akcí.
Čtvrtá třída navštívila 8.1. divadelní představení „Jak kohouti obarvili svět“ v divadle Minor. Pohádka byla komponovaná ze dvou příběhů Martina Jirouse a Františka Stárka.
Dne 15.1. šla 5.B studovat přírodovědu do Národního technického muzea. Pro děti byla připravena dílna s tématem „čas“. Vyzkoušely si měření a záznam časových údajů různým způsobem.
Téměř celý první stupeň navštívil 10. února výstavu prací výtvarného kroužku paní Zavadilové v Hasičské zbrojnici. Uměleckým zážitkem se vystavené práce mohly měřit s leckterými profesionálními výstavami.
Dne 13.2. si děti v družině užily divadlo přímo ve škole. Divadlo ŠUS vystoupilo s představením „Ze starých pověstí českých“.
Pro děti ze 3.A a 3.B začala 17.2. výuka plavání. Během 10 lekcí se všechny děti naučí plavat. Ty, které už plavat umí, se zdokonalí a užijí si i skoků do vody.
Pro čtenáře z 1.-3.třídy přišla 18. a 19.2. spisovatelka Kateřina Boušová vyprávět o tom, jak se dělá knížka. Prezentace byla spojena se čtením ukázek a následnou besedou.
Děti z 5.A a 5.B se v zážitkovém kurzu sdružení Helpík na konci února učily zásady první pomoci.
První týden v březnu si děti užívaly prázdnin. V neděli 8.3. pěvecký sbor s paní učitelkou Tomajkovou potěšil novými písničkami rodiče malých občánků při slavnostním vítání do Lysolají.

Předávání pololetního vysvědčení

DSCN9843Již tradičně předáváme pololetní vysvědčení na netradičních místech. Prvňáčci se vypravili do Musaionu na výstavu seznamující s masopustními tradicemi na venkově. Viděli, jak vypadá venkovské obydlí, světnička, oblečení, prohlédli si masopustní masky. Každý si mohl vyrobit i svou vlastní masku. Vysvědčení pomáhali paní učitelce rozdávat maňáskové Maruška a Jozífek v krojích. Druháci navštívili Muzeum Karla Zemana. Hledali poklad v Cestě do pravěku. Podle instrukcí si každý našel ve vykotlaném stromě svého trilobita a od paní učitelky dostal známky, jaké si za pět měsíců vysloužil. Děti ze 3.B si v divadle Kalich vyzkoušely, jaké to je stát na jevišti. Každý se představil svým vystoupením. Pořadí při rozdávání vysvědčení určil los. Děti prožily toto nevšední dopoledne díky panu Bubákovi. Děti ze 3.A a čtvrté třídy si pro vysvědčení došly do Galerie umění pro děti. Prohlédly si zajímavá výtvarná díla a samy také tvořily různými technikami obrázky, divadelní kostýmy a plastiky. Děti z 5.A si místo předávání vysvědčení musely vyluštit. Podle nápovědy našly Celetnou ulici a pak už pro ně bylo hračkou objevit dům, kde se mohou setkat se známými osobnostmi – francouzské muzeum voskových figurín Grevin. Děti spolu s průvodcem procházely alchymistickou dílnou, kavárnou, uličkami Prahy, lesem a na své procházce se setkávaly s osobnostmi z českých dějin, s umělci, sportovci, vědci, celebritami současného hudebního a filmového světa, politiky i obyčejnými turisty. Po celou dobu prohlídky děti vypracovávaly pracovní listy, díky nimž si prohlubovaly své znalosti z českých dějin a literatury. 5.B naopak prohlubovala své znalosti v exaktních vědách v Národním technickém muzeu. V nově uspořádaných expozicích si děti ověřily své znalosti fyzikálních veličin. S průvodcem si prošly i expozici technických památek. Děti z druhého stupně si užily sváteční atmosféru při předávání vysvědčení v kině Flora při filmovém představení Fair play.

Projekt Edison

Na počátku února probíhal na naší škole projekt EDISON ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC ČZU Praha.

Více informací se můžete dočíst v samostatném článku ZDE

Lyžařský výcvikový kurz

15.2.-22.2. se děti z 5.-9.třídy učily či zdokonalovaly v lyžování na kurzu ve Strážném v Krkonoších (s útulným ubytováním a chutnou stravou). Věkové rozpětí dětí není na překážku, naopak přispívá k celkové přátelské atmosféře ve škole. Děti vyzkoušely sjezdovky různé obtížnosti – nejprve místní ve Strážném, později i vzdálenější a náročnější sjezdovky v areálu Bubákov ve Vrchlabí. Tam se také konaly závěrečné závody ve slalomu. Mezi chlapci zvítězil Adam Veverka ze 6. třídy, z dívek se závod nejlépe povedl Tereze Kuklové z 8. třídy. V polovině týdne se všichni vypravili na pěší výlet do Vrchlabí. Z kurzu se všichni vrátili unaveni, ale spokojeni, o čemž se můžete přesvědčit z vyjádření účastníků kurzu.

„Nejvíc se mi líbilo na Bubákově, na kterém byly i závody. Počasí jsme měli dobré. Díky lyžařskému kurzu jsem se i více seznámila s lidmi, se kterými bychom se normálně ani nepozdravili. Máme na to hodně hezkých vzpomínek a doufám, že příští rok pojedu zase.“

„Počasí bylo úžasné, kolektiv taktéž. Prostředí bylo příjemné, učitelé byli skvělí. Týdenní zájezd nestačil.“

„Tenhle lyžák byl super. Byl můj poslední na téhle škole. Měli jsme bezva kolektiv. Naučila jsem se skvěle carvovat.“

Tablety ve výuce na základní škole Járy Cimrmana

Díky finančnímu daru ve výši 8 000 USD (cca 170 000 Kč) od Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze získala naše škola 20 tabletů značky ASUS. Úřad městské části Praha-Lysolaje v souvislosti s tímto darem poskytl škole finanční příspěvek na nákup ochranných pouzder, uzamykatelné napájecí skříně, potřebného softwaru a nezbytné pokrytí školy bezdrátovým připojením k internetu. Velice si tohoto daru vážíme a děkujeme za něj.
Po získání finančního daru proběhlo výběrové řízení, na jehož konci bylo vybrání dodavatele a konkrétního typu tabletu. Současně bylo rozhodnuto o nákupu potřebného technického vybavení a způsobu pokrytí školy wi-fi signálem. Ihned po dodání tabletů byli všichni učitelé proškoleni a seznámeni s operačním systémem Android. V průběhu dvou měsíců si pak měli možnost vyzkoušet práci s tablety a vyhledat vhodné výukové programy pro daný ročník či předmět.
V tuto chvíli nic nebrání tomu, abychom začali tablety aktivně používat při výuce. Cílem je ukázat žákům, že tablety nejsou dobré jen na hraní počítačových her, ale umožňují vzdělávání v celém spektru předmětů. Na tabletech máme nainstalován velký počet výukových programů zaměřených na procvičení znalostí z většiny předmětů, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni. V druhém březnovém týdnu proběhl pilotní provoz v 9. ročníku. Žáci si práci s tablety ihned osvojili a s nadšením testovali své znalosti z oblasti zeměpisu a početních dovedností. Věříme, že tablety budou vítaným zpestřením a obohacením výuky pro naše žáky.