Projekt Edison

edisonNa počátku února jsme našim dětem nabídli jedinečnou možnost praktického využití anglického jazyka a rozvoj v rámci multikulturní výchovy. V týdnu od 2. do 6. února 2015 probíhal na naší škole projekt EDISON ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC ČZU Praha. 

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, umožňuje seznámení našich žáků se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a napomáhá k prolomení mezikulturní bariéry. Je podporován ministerstvem školství a jeho realizace na základních a středních školách v České republice má již několikaletou tradici.

V naší škole se přímé výuky ve všech třídách účastnili zahraniční studenti ze sedmi různých zemí – Malajsie, Indonésie, Taiwanu, Gruzie, Číny, Brazílie a Turecka. Veškerá komunikace probíhala v angličtině a přirozenou cestou motivovala naše žáky k aktivnímu používání cizího jazyka.

Vlastní náplň programu začala v pondělí, kdy jsme naše Edisony přivítali společně v tělocvičně a dále následovaly v jednotlivých třídách prezentace Edisonů o svých zemích. V úterý až čtvrtek pak probíhala výuka podle rozvrhu, kterou s pomocí vyučujících vedli zahraniční studenti sami dle zadaného plánu. Celou akci jsme uzavřeli v pátek opět v tělocvičně velmi vydařeným kulturním trhem – Global Village, kde měli žáci možnost se dozvědět něco o kuchyni jednotlivých států a posléze i ochutnat. Na oplátku naši žáci vyrobili pro každou zemi plakáty s fotkami a informacemi popisující jednotlivé domoviny našich Edisonů, podle toho, co si zapamatovali v průběhu týdne. Zhlédli jsme také vystoupení gruzínského národního tance a malajské sborové písně v podání některých našich žáků.

Děkujeme rodičům našich žáků, kteří po dobu probíhajícího projektu nabídli zahraničním studentům pobyt v rodinách. Také velmi děkujeme maminkám (a možná i tatínkům), které zajistily velmi bohatou a reprezentativní ukázku a ochutnávku tradičních českých dobrot v českém stánku při závěrečném mezinárodním workshopu.

Fotografie z průběhu projektu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Hodnocení

Akci hodnotili žáci, učitelé i samotní zahraniční studenti velmi pozitivně. Některá hodnocení si můžete sami přečíst.

Úžasný zážitek. Mnoho zajímavých informací. Poznal jsem nové lidi. Byl to úžasný týden, který mě velice obohatil.

Bylo super, že jsme měli možnost mluvit týden anglicky. Dozvěděli jsme se něco nového o jiných kulturách a zemích. Když jsme se zapojovali, tak jsme dostávali odměny.

Celkově se mi to líbilo. Hodiny s nimi byly zábavné a záživné. Vím toho teď mnohem víc. Řekli nám spoustu věci o svých zemích a kulturách. Nové poznatky mě donutily otevřít oči. Když teď vím, jak to chodí po celém světě, víc se o něj zajímám.

Poznal jsem nové lidi, poznatky a zajímavosti z cizích zemí. Líbilo se mi setkávání s Edisony po škole, poznání nových tradic a ochota a pomáhání Edisonů.

Zajímavý nápad, možnost poznat cizí kulturu blíže.

Moc se mi projekt Edison líbil. Myslím, že jsem se i trochu naučila něco nového anglicky. Všichni Edisoni byli moc příjemní.

Poznal jsem nové lidi, nové poznatky, hlavně cizí kuchyně, kladně hodnotím ochotu Edisonů.

Potkala jsem nové lidi z jiných zemí. Poznala jsem něco o kultuře, jídle, zvycích, území cizích zemí. Procvičila jsem si angličtinu mluvením i posloucháním. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí. Jeden týden byla krátká doba.

Abych byl upřímný, líbilo se mi vše. Způsob, jakým byl program proveden, jak byl zorganizován a naplánován. A nejvíce mě zaujal vzdělávací systém na vaší škole. Navštívíme celkem 5 škol a myslím, že vy jste jediná škola, která nám dala časový rozvrh a jasné instrukce, jak se připravit. A vaši učitelé … jsou tak vřelí a milí! Harvin Malajsie

Získala jsem mnoho pozitivního z vaší školy. Procvičila jsem si projev na veřejnosti, skamarádila jsem se dětmi, dělaly mi velkou radost. Ema Indonésie

Pro mě bylo vše skvělé. Bylo velmi důležité, že vše bylo připravené a zorganizované. Každá prezentace a každá hodina byla pro mě zajímavá. Líbily se mi děti a jejich prezentace. Všechny děti i učitelé byli moc přátelští. Moc děkuji za vše, moc jsem si to tady s vámi užila. Hodně štěstí! Bude se mi po vás stýskat. Mariam Gruzie

Žáci na vaší škole jsou opravdu moc přátelští a milí, mají zájem se něco naučit, a tak jsem si pro ně snažila připravit vše, co jsem mohla. Myslím, že byl skvělý nápad nám každému přidělit jednu učitelku, neboť mi mohla pomoci komunikovat i s malými dětmi. A pro děti bylo přínosné dozvědět se něco o nových kulturách, možná byste mohli tento projekt mít každý rok, pro děti je dobré takto poznat svět. Kuan Taiwan

Vzdělávací systém vaší školy a výuka jsou tak kvalitní. Učí se u vás velmi dobře. Děti mají v hodinách i zábavu, vypadají a cítí se dobře a příjemně. Líbilo se mi provedení „Global Village, a také nápad udělat plakáty ke každé zemi. Burak Turecko

Velmi pozitivní se mi zdálo, jak jsou hodiny přátelské, děti mohou svobodně říci, co si myslí. Způsob jakým učitelé a děti mezi sebou komunikují, mě velmi obohatil. Přišlo mi jako zajímavý nápad mít papírové peníze jako odměny. Penny Čína

aiesec

http://www.czu.aiesec.cz/skoly/edison