Změna ve vedení školy

Po ukončení tohoto školního roku dojde ke změně ve vedení školy. Současný ředitel Michal Hevák a jeho zástupkyně Danuše Lukášová se rozhodli nepokračovat nadále ve svých funkcích a tuto skutečnost sdělili s dostatečným předstihem zřizovateli školy ÚMČ Lysolaje.

Ten vyhlásil řádné výběrové řízení, na jehož základě bude od 1. srpna 2021 jmenován novým ředitelem školy Tomáš Zahoř. Jeho zástupkyní se stane Daniela Benešová. Oba jsou s naší školou dlouhodobě spjatí a mohou počítat s plnou podporou předchozího vedení i pedagogického sboru.