Závěrečné hodnocení školního roku 2020/2021

Již předchozí školní rok byl zásadně poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, která postavila školy před výzvy, které jsme si předtím ani neuměli představit. Naděje, že nejhorší je za námi a v tomto roce se vrátíme k běžné výuce, se brzy ukázaly jako liché. V září jsme sice zahájili víceméně bez jakýchkoli restriktivních opatření, ale záhy došlo k závratnému zhoršení stavu. Je zřejmé, že právě toto podcenění situace s návratem dětí do školních lavic naší vládou výrazně přispělo k velmi těžkému průběhu v následujících mnoha měsících. Následoval tvrdý lockdown celého státu s uzavřením škol, které fungovaly formou distanční výuky. Učitelé byli se svými žáky v kontaktu na dálku a museli si poradit s mnoha obtížemi a úskalími tohoto způsobu vzdělávání. Navázali jsme na zkušenosti z druhého pololetí loňského roku a i nadále využívali platformu interaktivního webového prostředí Moodle. Stále jsme se snažili o co nejefektivnější využití dostupných možností a vyváženost on-line a off-line obsahu. Koordinace všech činností školy bez možnosti přímé komunikace mezi vedením a učiteli byla samozřejmě také velice náročná. K dalšímu prodloužení kritické situace bohužel došlo lehkovážností naší vlády v období Vánoc.

Pro celé období celkového nebo částečného uzavření škol byly typické naprosto nepředvídatelné změny jednotlivých opatření a jejich pozdní sdělování školám. O pravidlech na následující týden jsme se velmi často dozvídali ve čtvrtek pozdě večer ze sdělovacích prostředků a měli jen minimum času na jejich zpracování, přípravu organizace výuky a předání informací učitelům a následně rodičům a žákům. Několikrát došlo ke změnám vydaných opatření i 2x v jednom týdnu. Rozvrh hodin, který běžně platí v nezměněné podobě celý školní rok, se letos měnil třináctkrát a po jeho přepracování, které není vůbec jednoduché, leckdy vydržel pouhý týden. Z hlediska organizačního bylo nejnáročnějším obdobím jaro s mnoha variantami rotační výuky, kdy se jednotlivé třídy ve škole střídaly a pro mnohé učitele to znamenalo zvládnout kombinaci prezenční výuky souběžně s výukou na dálku. Obrovské množství různých variant vzdělávání je patrné z přehledu školních akcí a změn, které v průběhu školního roku nastaly. V těchto dobách jsme si mnohem intenzivněji uvědomili, jak velmi si vážíme důvěry rodičů, jejich vstřícné spolupráce a podpory.

Distanční vzdělávání bylo velice náročné i pro žáky. Naprostá většina z nich si s tímto způsobem výuky poradila velmi zdárně, od školy a jednotlivých učitelů k tomu měli velkou individuální podporu. Několika dětem škola zajistila k zapůjčení nové notebooky.

V závěru školního roku docházelo k postupnému návratu dětí do škol za přísných hygienických opatření. Málokdo si umí představit zvládnutí mnoha týdnů běžné výuky bez možnosti odložit roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole pro všechny zúčastněné.

Školy byly v této době také postaveny před povinnost antigenního testování žáků i zaměstnanců dvakrát týdně.  Testování, které do té doby prováděla pouze specializovaná odběrová střediska, musely najednou zvládnout školy samy s minimem prostředků, nedostatkem informací a omezeným počtem volných pedagogických pracovníků.

Složitější to v tomto školním roce měly krajní ročníky. Prvňáčci, kteří se do školy těšili, si sotva zvykli na svou třídu, školní režim, paní učitelku a spolužáky, a už se museli podstatnou část školního roku učit na dálku. Podobná situace je i u současných druháků. Velmi obtížné to letos měli také deváťáci, kteří se ke zkouškám na střední školy připravovali doma. Někteří využili nabídky individuálních konzultací ve škole. Škola jim také zajistila možnost antigenního testování před samotnými zkouškami. Všichni nakonec u zkoušek uspěli a byli přijati k dalšímu studiu na středních školách.

Za této komplikované situace probíhal ještě navíc zápis do prvních tříd, již podruhé bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí. I na to bylo třeba vytvořit zcela nový systém. Počet zájemců o naši školu opět překračuje naše  kapacitní možnosti, takže pro rozhodnutí o přijetí byla uplatněna přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje.

I přes veškeré obtíže však na konci školního roku můžeme prohlásit, že naše škola, její učitelé i ostatní zaměstnanci v tomto velmi těžkém období obstáli se ctí a v rámci možností celou situaci zvládli. V mnoha případech to bylo za cenu maximálního úsilí a obětavého vynaložení mnohem většího množství energie, než by tomu bylo při běžné prezenční výuce. Za to patří všem obrovský dík.

Vyjádření odstupujícího vedení školy

 Jak jistě víte, po ukončení tohoto školního roku dojde ke změně ve vedení školy. Rozhodli jsme se nepokračovat nadále ve svých funkcích. Při ohlédnutí zpět vidíme patnáct let, které byly na jednu stranu velmi náročné, vyčerpávající a vyžadující obrovské množství úsilí, na druhou stranu plné pozitivní energie, krásných okamžiků, obohacujících mezilidských a kolegiálních vztahů a motivujícího pocitu ze smysluplné práce, který nás držel nad vodou i v těžkých chvílích.

Jsme vděčni, že jsme mohli být přímými účastníky přerodu lysolajské školy z nenápadné Popelky, které v roce 2006 reálně hrozilo uzavření z důvodu nízkého počtu žáků, v jednu z vyhlášených škol místního regionu s dobrou pověstí, pozitivní atmosférou, s krásně zrekonstruovanou budovou, nadstandartním vybavením a s výsledky, na které můžeme být hrdí.

Upřímné poděkování z celého srdce náleží učitelům a ostatním zaměstnancům školy, úřadu městské části Praha-Lysolaje v čele s panem starostou, dětem, rodičům a všem, kteří se jakkoli na činnosti školy podíleli. Bez vás bychom to nedokázali.

Od 1. srpna 2021 bude jmenován novým ředitelem školy Tomáš Zahoř. Jeho zástupkyní se stane Daniela Benešová. Oba jsou výborní a zkušení učitelé naší školy a přejeme jim i celé škole úspěšné a šťastné pokračování příběhu

Dana Lukášová a Michal Hevák