Závěrečné hodnocení školního roku 2019/2020

Na začátku tohoto školního roku jsme si v duchu plánovali, že po předchozích velmi náročných letech bychom snad již konečně mohli zažít klidné období a užívat si s uspokojením všeho, co se v poslední době podařilo na naší škole vytvořit. Nečekaly nás žádné další rozsáhlé stavební úpravy školní budovy, přežili jsme zásadní reformu financování školství, máme za sebou hloubkovou kontrolu ČŠI, která potvrdila velmi dobré fungování naší školy, můžeme se opřít o skvělý a stabilní pedagogický sbor, na škole panuje příjemná a vstřícná atmosféra, vztahy s rodiči i zřizovatelem školy jsou na nadstandartní úrovni. V prvním pololetí vše nasvědčovalo, že se naše představy vyplní.

Na podzim 2019 se naplno rozběhla výuka, v rámci jazykové podpory na škole nadále působila rodilá mluvčí v hodinách anglické konverzace, podařilo se nám kompletně vybavit počítačovou učebnu novými počítači. Činnost zahájily tradiční i nové kroužky, na své předchozí aktivity navázaly oba školní hudební soubory, z nichž Ukulele band měl za sebou skvělou reprezentaci školy na letním mezinárodním ukulele festivalu. Několik žáků naší školy mělo možnost se podílet na nahrávání CD skupiny Bezpatyboty v profesionálním studiu. Fungovat opět začal školní parlament, chystalo se vydávání školního časopisu, třída 5.A slavila velký úspěch v soutěži scénického čtení. Na základě výchovy k toleranci byla navázána nová spolupráce s Domovem Pod Skalami v Českém ráji, což je zařízení pro mentálně postižené. Následně se uskutečnila návštěva našich  žáků v tomto domově a reciproční návštěva u nás ve škole spojená s charitativní sbírkou a společnými výtvarnými dílnami v režii žáků deváté třídy. Celoškolní projekt k 30. výročí sametové revoluce se setkal u žáků s velkým ohlasem. Tradiční vánoční program byl tentokrát okořeněn Pastýřskou hrou, kterou nezapomenutelným způsobem sehrál pedagogický sbor. Velkým počinem byl také podíl na novoročním pražském videomappingu na historické budově Národního muzea, jehož hlavní součástí byla i výtvarná díla vytvořená žáky naší školy. Uskutečnily se opět také akce zaměřené na ekologickou výchovu, jako například Bezplastový den, přednášky na téma čistota ovzduší či spolupráce s organizací Green Life. I nadále pokračuje projekt na podporu dětí se sluchovým postižením. Tyto a mnohé další činnosti školy jsou sumarizovány v celoročním přehledu akcí, který svědčí o velice širokém rozsahu aktivit žáků naší školy.

V březnu 2020 se však vše změnilo, nečekaná pandemie zastavila celý svět, dotkla se každého jednotlivce a tvrdě zasáhla i všechny školy, které byly ze dne na den pro žáky uzavřeny. Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byl v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR od středy 11. března 2020 vyhlášen zákaz přítomnosti žáků na základních školách a školních zařízeních. Zákaz se tedy týkal také školní družiny a jídelny. Zrušeny byly zájmové kroužky a veškeré další aktivity organizované školou.

V souvislosti s touto situací jsme postupně vytvořili funkční systém vzdělávání na dálku, který jsme se snažili maximálně přizpůsobit potřebám a možnostem  v rámci ročníků, tříd i jednotlivých dětí. Učitelé začali pracovat s různými nástroji distančního vzdělávání a byli v kontaktu s dětmi i rodiči. V týdenních intervalech byl třídními učiteli zadáván souhrnný přehled učiva a podklady pro samostudium žáků. Na našich www stránkách bylo vytvořeno interaktivní prostředí na oboustranné předávání úkolů, informací, dokumentů, sdílení videí apod. V mnohých třídách probíhaly online skupiny a konference. Ve většině případů to znamenalo, že učitelé měli mnohem větší objem náročné práce, než mají při běžné výuce.

V této době také proběhl zápis do budoucí první třídy, poprvé v novodobé historii školy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. I na tento proces byl třeba vytvořit zcela nový systém. Zájemců o přijetí bylo podobně jako v předchozích letech více, než je budoucí kapacita třídy. Přednost měli dle předem stanovených kritérií zájemci z Lysolají a děti, které mají na naší škole staršího sourozence.

Od druhé poloviny května došlo v souladu s postupným uvolňováním restriktivních opatření k obnovování školní docházky za přísně stanovených organizačních a hygienických podmínek. Základem výuky však zůstalo souběžné distanční vzdělávání.

Od 11. května škola zajišťovala hodiny českého jazyka a matematiky pro žáky deváté třídy formou intenzivní přípravy na přijímací zkoušky.

Od 25. května jsme organizovali dobrovolnou docházku žáků 1. stupně ve skupinách do patnácti žáků. V dopolední části vyučování bylo cílem zajistit vzdělávání v obsahu, který škola realizovala v rámci vzdělávání na dálku. U školních skupin bylo nutno minimalizovat střídání pedagogických pracovníků a výuka byla zajišťována nejen učiteli, ale i vychovatelkami či asistentkami pedagoga. Dodržet nastavená pravidla bylo velmi obtížné, neboť některé třídy fungovaly ve třech úrovních (dvě školní skupiny a část dětí na distanční výuce). Navíc probíhaly i odpolední školní aktivity žáků, které byla škola schopna zajistit víceméně v rozsahu původní školní družiny.

Provoz obnovila také školní jídelna, která zajistila vydávání obědů tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly, což samozřejmě opět bylo velmi komplikované.

Od 8. června probíhala dle pokynů MŠMT nepravidelná a dobrovolná docházka žáků druhého stupně. Hlavním cílem bylo zajištění organizačních záležitostí třídy souvisejících s ukončením školního roku a návaznost na distanční vzdělávání.

Předávání vysvědčení proběhlo v pátek 26. června. Dle pokynů MŠMT se jej při dodržování mimořádných hygienických opatření zúčastnili všichni žáci bez omezení počtu. Díky příznivému počasí se mohla celá akce uskutečnit mimo budovu školy. Na závěrečnou poradu pedagogického sboru se do atria školy přišli rozloučit naši letošní deváťáci, kteří jsou všichni i přes složitou situaci s přijímacími zkouškami, přijati k dalšímu studiu.

I v tomto těžkém období je zřejmé, že naše milá škola obstála a dokázala si poradit s výzvami, které byly do této doby těžko představitelné. Přejme si, aby následující školní rok proběhl ve větším klidu a bez letošních turbulencí.

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy