Závěrečné hodnocení školního roku 2015/2016

Hlavní událostí uplynulého školního roku bylo zahájení dlouho plánované rekonstrukce a přístavby školní budovy, kterou si vyžádal velký zájem o naši školu v posledních letech a s ním související nárůst celkového počtu žáků na více než dvojnásobek. Ze školy, která dlouhá léta bojovala s nedostatkem žáků a byla na hranici provozovatelnosti, se podařilo vytvořit stabilní instituci, o které si troufáme prohlásit, že je atraktivní nejen pro místní obyvatele, ale i pro zájemce ze širšího okolí. I přes zmíněný rozvoj, modernizaci a rozšíření si však nadále udržuje charakter menší rodinné školy s pozitivní přátelskou atmosférou, která je právě tím, co ji činí jedinečnou.

Druhé pololetí bylo díky stavbě probíhající za plného provozu poměrně náročné, podobně jako bude i první pololetí následujícího školního roku, neboť rozsah prací je tak velký, že není možno vše zvládnout během letních prázdnin. V současné době je již dokončena izolace hlavní budovy od zemní vlhkosti a upravena kanalizace. Zadní část budovy se prodlužuje o několik metrů, nad tělocvičnou již byla odstraněna střecha a začíná vznikat třetí patro. Hlavním cílem je zásadní rozšíření stávajících prostor školy. V nových částech budovy vznikne výtvarný ateliér, laboratoř fyziky a chemie a tři samostatné místnosti pro školní družinu. Změny se dotknou i stávající budovy – budou vytvořeny nové žákovské šatny, rozšířeny kancelářské prostory a dojde k celkovému zlepšení zázemí školy. Celá stavební akce probíhá pod patronátem ÚMČ Praha-Lysolaje, který zajišťoval vše od zadání projektu, získání finančních zdrojů, přes výběrové řízení na dodavatele až po stavební dozor. Největší hybnou silou je nepochybně pan starosta.

Dále stojí za připomenutí množství vzdělávacích akcí, účast na dění v obci a dobré vztahy se zřizovatelem školy, prohlubující se spolupráce se dvěma zahraničními školami Riverside School a International School of Prague, účast a úspěchy našich žáků v rozmanitých soutěžích a sportovních zápoleních. Například osobní setkání s nejrychlejším mužem planety Usainem Boltem na Čokoládové tretře na Julisce bylo obrovskou motivací a životním zážitkem. Školy v přírodě na prvním stupni, výuka plavání, lyžařský výcvikový zájezd pro druhý stupeň, zážitkový kurz VI. třídy a jazykový výjezd VI. třídy s rodilými mluvčími již patří k tradičním stálicím školního roku. Novinkou byl například jazykově poznávací zájezd do Berlína v rámci výuky němčiny jako druhého světového jazyka nebo vydařený celoškolní projektový den s integrovaným záchranným systémem.
Při zápisu do první třídy se opět potvrdil zájem o školu, kdy počet zájemců výrazně převyšoval kapacitní možnosti.

Dosažené pokroky jsou pro nás velkým závazkem do budoucna a velmi se těšíme, že již v průběhu příštího školního roku budeme moci využívat nové a vylepšené prostory školy.

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy