Závěrečné hodnocení školního roku 2018/2019

Letošní školní rok utekl jako voda a nastává čas na jeho závěrečné zhodnocení. Pokud bychom jej pojali sportovně, pak Základní škole Járy Cimrmana Lysolaje rozhodně nedocházel dech, pokračovala v nasazeném tempu a dařilo se ji udržet vysoko nastavenou laťku. Pro ujištění, že tomu tak skutečně je, se letos můžeme opřít o kladné hodnocení České školní inspekce, která v lednu na škole provedla týden trvající hloubkovou kontrolu, s jejímž výsledkem můžeme být nadmíru spokojeni. Také trvalý zájem žáků ze širokého okolí o přijetí do naší první třídy a dalších ročníků, který vysoce převyšuje naše kapacitní možnosti, odráží dobrou pověst školy. Dalším důležitým ukazatelem, jenž letos potvrdil kvalitu vzdělávání na naší škole, byly srovnávací SCIO testy provedené v deváté třídě. Naši současní  deváťáci v nich dosáhli  vynikajících výsledků v českém jazyce, matematice, angličtině a všeobecných znalostech. Umístili se na absolutní špičce v reprezentativním vzorku vrstevníků z 550 škol celé republiky a jejich výsledky jsou plně srovnatelné s žáky víceletých gymnázií. Na posledních třídních schůzkách byla rodičům našich žáků dána příležitost vyjádřit se k jednotlivým složkám vzdělávacího procesu v naší škole. S výsledkem tohoto dotazníkového šetření můžeme být spokojeni i s ohledem na vysokou míru kritičnosti mnohých současných rodičů. Celkové hodnocení všech sledovaných ukazatelů vychází 1,67 na čtyřbodové stupnici, a tedy nám jen těsně uniklo vyznamenání na vysvědčení. Individuální připomínky a komentáře nám mohou posloužit k dalšímu zlepšování.

Pestrou a atraktivní činnost školy opět charakterizuje velmi bohatý přehled uskutečněných akcí. Z těch tradičních uveďme bohatou nabídku vzdělávacích pořadů, projektů a zájmové činnosti, vánoční program, účast na Slavnosti květů a Lysolajském běhu, dětské bowlingové klání, atletický trojboj ve sportovním areálu ČZU, několikadenní jazykový výjezd lektorovaný zahraničními studenty, školy v přírodě na prvním stupni nebo lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších. Za zmínku dále nepochybně stojí i využití rodilé mluvčí pro výuku angličtiny na druhém stupni, poznávací zájezd do Anglie a Irska s výukou angličtiny na místní škole v Dublinu a pobytem v hostitelských rodinách, projektový den ke stému výročí vzniku republiky, či Cimrmanovsky pojatý výstup na „Směšku“. Letos se také na druhém stupni opět uskutečnil osvědčený mezinárodní kulturní den za účasti šesti studentů z různých koutů světa. Pro zpestření hodin TV škola pořídila vybavení na nový velmi atraktivní sport Kin-ball. Celý pedagogický sbor byl znovu vyškolen užitečným a kvalitním kurzem první pomoci.

Uplynulý školní rok byl velmi úspěšný, ale zároveň také poměrně náročný. Nastávající prázdniny jsme si tak opravdu zasloužili a doufejme, že během nich nabereme dostatek čerstvých sil na další pokračování našeho příběhu školy, která se v posledních letech v tom dobrém smyslu změnila k nepoznání.

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy