Září, říjen a listopad 2019

Školní rok se naplno rozběhl a žáci si během 1. čtvrtletí zpestřili výuku řadou akcí, ze kterých si odnesli nejen nové zážitky, ale i poznatky a zkušenosti.
Na následujících řádcích si můžete přečíst o akcích, které proběhly na konci září, v říjnu a počátkem listopadu.
Dne 26. 9. strávila třída 5. A celé dopoledne ve skanzenu v Archeologickém parku v Liboci pod Bílou horou v Praze 6 s programem od společnosti Abel s názvem „Mlat a mletí obilí, pečení chleba.“
Po příchodu třídy program začal ukázkou starých roubených staveb. Poté si žáci vyzkoušeli tradiční postup, jak získat ze snopů obilí mouku (používali cepy, čistili zrno od plev, v mlýnku umleli mouku).
Také se zapojili do řezání, štípání a přikládání dřeva do pece. Celá akce vyvrcholila pečením malých bochánků v roztopené peci a po půl hodině měli žáci radost z voňavého chleba, který na místě s chutí snědli.
O den později (27. 9.) se uskutečnila vlastivědná exkurze 3. B a 5. B do Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Děti nejprve absolvovaly výstup na vrchol Macochy, odkud si mohly užít nádherný výhled a od průvodkyně se zároveň dozvěděly, jak propast vznikla, kdy a jak byla poprvé prozkoumána atd. Poté žáci sestoupili na samé dno propasti, kde je čekala komentovaná prohlídka jeskyní zakončená plavbou po podzemní říčce Punkvě. Celá akce se náramně vydařila.

Na konci září měli vybraní žáci a žákyně naší školy (A. Diabová, A. Kordačová, K. Krátká, A. Šilhová, C. Hodek, Z. Pareba) možnost podílet se na natáčení CD skupiny Bez paty boty v profesionálním nahrávacím studiu v Tuchoměřicích. Děti se do aranže písní zapojily sborovým zpěvem. Nezapomenutelnou zkušenost pro naše žáky připravila paní učitelka J. Tomajková.

V pondělí 7. 10. vyrazila první třída na exkurzi do ZOO. Děti si prošly venkovní i vnitřní expozice a druhý den ve výtvarné výchově své zážitky zpracovaly.
Ve středu 23. 10. se uskutečnilo první letošní představení Klubu mladého diváka, tentokrát v Divadle ABC, kde žáci 8. a 9. tříd zhlédli divadelní hru Romeo a Julie v moderním zpracování. V hlavních rolích se představili populární herec Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Přestože představení trvalo téměř tři hodiny, naše žáky oslovilo a pobavilo.
Dne 24. 10. proběhla ve škole v rámci předmětu anglická konverzace oslava amerického svátku Halloween. Párty pro 2. stupeň připravily paní učitelky G. Hallet a J.Frederikson. Žáci 6. – 8. tříd se oblékli do kostýmů, dlabali dýně a hráli tematické hry.
Na samém konci října se většina žáků 6. třídy a tři žáci 7. třídy zapojili do výtvarné soutěže s názvem Škola hrou, kde měli ve svých kresbách zachytit osobní pohled na školu jako hravé místo pro vzdělávání. Pokud žáci v soutěži uspějí, mohou vyhrát např. umělecké workshopy pro celou třídu.
První listopadový týden byl velmi bohatý a různorodý.
V úterý 5. 11. se v tělocvičně konaly ekologické přednášky organizace Green Life, tentokrát s tématy lidoopi (pro 1. stupeň) a Afrika (pro 2. stupeň). Kromě zajímavého povídání měli žáci možnost vidět záběry z fotopastí rozmístěných po celém světě, tudíž i z fotopastí, které byly pořízeny naší školou z peněz vybraných z vánočních trhů.
Následující den se 2. třída, společně s 3. A vydala do Divadla Spejbla a Hurvínka v Dejvicích. Doprovázející paní učitelky věří, že po zhlédnutí představení „Hurvínek mezi osly“ děti budou nadšené z domácích úkolů a škemrat o další a budou se hnát za poznáním „o sto šest“. Ono totiž být hloupý, není žádné terno.
Tento den se také ve vestibulu školy konalo zahájení celoškolního měsíčního projektu k 30. výročí sametové revoluce. Paní učitelka B. Krátká secvičila se školním sborem pásmo písní na téma svobody (nechyběla ani Modlitba pro Martu). Zazpívali a na hudební nástroje zahráli nejen žáci, ale zapojili se i učitelé. Např. tělocvikář M. Cvrček doprovodil zpěv dětí na trubku a kytaru. Písně byly proloženy slovy paní učitelky M. Šíchové a četla se také vítězná slohová práce na téma svoboda, kterou napsal a přednesl V. Doubek z 9. třídy. Atmosféru ve vestibulu doplnily výtvarné práce žáků p. učitelky Růžičkové s tématem pozitivních změn po roce 1989. V listopadovém měsíci budou v rámci projektu následovat další akce – přednášky pamětníků, promítání filmů, branný pochod… Samozřejmostí je zpracování tohoto tématu i v běžných vyučovacích hodinách na 1. i 2. stupni.
Ve čtvrtek 7. 11. se uskutečnila v osmých třídách přednáška o poruchách příjmu potravy. K osmákům hovořila dívka jen o pár let starší, která si sama prošla anorexií a bulimií. Vyprávěla o příčinách své nemoci, průběhu i léčení a velmi apelovala (především na dívky), ať nehazardují se svým zdravím a nesrovnávají se s „dokonalým světem“ na instagramu.
Tento den také odjela 9. třída na dvoudenní pobyt v rámci předmětu výchovy k občanství do Domova Pod Skalami pro mentálně postižené občany. Účelem bylo podpořit sociální cítění žáků a nabídnout zkušenost s prací sociálních pracovníků. Pobyt byl spojen i s výlety do přírody v Českém ráji. Žáci také přivezli obyvatelům domova drobné dárky, které pro ně vytvořili.