Září a říjen 2018

Školní rok se naplno rozběhl a žáci si během října zpestřili výuku řadou akcí, ze kterých si odnesli nové zážitky a získali nové zkušenosti.

Ve středu 3. 10. se 2. B vydala na nedaleký pozemek, tentokrát zasít obilí.

O týden později (10. 10.) se v tělocvičně uskutečnil pro 1.–3. ročník hudební pořad „Jak šli muzikanti světem“. Děti pomocí poutavého příběhu nahlédly do starobylé české vesnice, kde se seznámily nejen s tehdejšími zvyky, ale především s lidovými písničkami. Po celou dobu představení nebyly jen pasivními posluchači, ale od počátku se staly součástí celého příběhu.

Deváťáci v dopoledních hodinách nejprve navštívili komentovanou prohlídku prvorepublikového hotelu Imperial, kde také čerpali inspiraci pro svůj plánovaný projekt „filmové kavárny Republika“. Poté se celá třída přesunula na nedaleký festival současné ilustrace LUSTR. Výstava se uskutečnila v neobvyklých prostorách a řadu žáků svým neformálním pojetím zaujala.

Týž den vyrazili žáci 4. A na dopravní hřiště na Vypich, aby získali další poznatky o bezpečném chování v provozu a o pár dní později je následovala i 4. B.

V pondělí 15. 10. vyrazili třeťáci do Pedagogického muzea, kde se seznámili nejen s osobností J. A. Komenského, ale mohli i vidět, jak se děti dříve učili, vyzkoušet si, jak se sedělo v historických lavicích a dokonce napsat i pár slov perem namáčeným v kalamáři.

Ve středu 17. 10. se ve večerních hodinách uskutečnilo první letošní představení Klubu mladého diváka, tentokrát v netypických prostorách Vily Štvanice. Šestnáct žáků s pedagogickým doprovodem zhlédlo vtipné divadelní představení „Láska ke třem pomerančům“. Toto představení se stalo v loňské sezóně vítězem ankety o nejlepší divadelní představení pro ZŠ a našim žákům se komedie na téma lásky velmi líbila.

V pátek 19. 10. se zúčastnil výběr 13 žáků 2. stupně vzdělávací exkurze v Zemědělském muzeu na Letné. Žáci si prohlédli stálé expozice, např. interaktivní rybářskou expozici a vyslechli přednášku o lesnictví, myslivosti i s ukázkami vábení zvěře. Návštěva muzea byla zároveň přípravou na lesnickou soutěž, která se bude konat na jaře příštího roku.

Páťáci strávili pátek ve Starém královském paláci, kde splnili 1. část Hry na Hrad a zúročili tak vědomosti ze 4. třídy z historie českého státu. Prošli si i další paláce – Vladislavský sál, soudní místnost Zemských desek a vyhlíželi z okna, kde byla provedena III. pražská defenestrace. Výlet na Pražský hrad zakončili prohlídkou Zlaté uličky a středověké hladomorny Daliborka.

Ten den je ještě čekalo oblíbené nocování ve škole. Večer hráli míčové hry a opekli si buřty u ohně na školní zahradě. V tělocvičně před usnutím sledovali film. Ráno je čekalo překvapení v podobě narozeninového dortu pro jejich spolužáka. Všem se „noční pobyt“ ve škole velmi líbil.

V pondělí 22. 10. se třídy 2. B a 4. B vydaly na celodenní výlet na hrad Houska k příležitosti oslav výročí 100 let republiky. Cestu českými dějinami jim otevřel kronikář Kosmas, v hradní kapli je čekal patron české země, Svatý Václav, s nímž si připomněli události z dob přemyslovského knížectví. Zúčastnili se také audience u císaře Karla IV. Přes další události se přesunuli až k českým obrozencům, společně s Josefem Kajetánem Tylem si zazpívali píseň Kde domov můj a s Bedřichem Smetanou se chystali na otevření Národního divadla. Finále exkurze dějinami patřilo vzniku samostatného Československa a prvnímu prezidentu T. G. Masarykovi, který dětem předal své poselství do dalších let. 

Konec měsíce se na naší škole nesl ve znamení blížícího se 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Ve středu 24. 10. se tak k tomuto výročí uskutečnil projektový den. Po druhé vyučovací hodině se sešli všichni žáci a učitelé, ozdobeni trikolorou, v tělocvičně školy, kde zhlédli prezentace jednotlivých tříd na vybraná témata, která se týkala různých oblastí života před 100 lety. 3. třída nás seznámila se školstvím v době první republiky, 4. A se věnovala hračkám a 4. B lékařské péči. 5. třída nás informovala o politickém systému, 6. třída o dopravě, 7. A o postavení žen ve 20. letech a vedení domácnosti. 7. B si připravila módní přehlídku a 8. třída ukázky oblíbených sportů a zájmových činností. Závěr projektového dne v tělocvičně patřil státní hymně. 9. třída poté pozvala všechny přítomné do „filmové kavárny Republika“, na kterou se přeměnila učebna výtvarné výchovy, a kde se jim podařila vytvořit kouzelná atmosféra prvorepublikové kavárny. Tento den se opravdu velmi povedl a byl vyvrcholením příprav učitelů a všech žáků, kteří k akci přistoupili vážně a zodpovědně. Bylo vidět, že si děti oslavu užily a odnesly si spoustu nových poznatků.

Závěrem bychom vás rádi pozvali do školy na tradiční vánoční program, který se uskuteční 19. 12. 2018 od 16 hodin. Jeho součástí budou trhy, hudební vystoupení dětí a premiérové představení „Vánoční raketa“ souboru Buchty a loutky.