Září a říjen 2017

IMG_2902Během uplynulých dvou měsíců se žáci naší školy zúčastnili několika zajímavých akcí.

Ve čtvrtek 14. září si sedmá třída vybrala svou odměnu za „celotřídní motivační systém dobrých skutků“ a zhlédla v novém letním kině v areálu školy film „Doba ledová“. Poté sedmáci nocovali se svou třídní učitelkou v prostorách družiny a užili si tak skvělou zábavu. 

Na začátku října se na naší škole rozběhla činnost kroužků. Nově nabízíme kroužky: „Karate nás baví“, „Robotika s legem“ a „Mladý hasič“. Výuka hry na ukulele byla rozšířena o „Ukulele band“, kdy zkušení hráči budou mít možnost vystupovat na různých akcích.

Dne 11. 10. většina žáků deváté třídy využila možnosti poradit se v pedagogicko-psychologické poradně s odborníkem o jejich dalším studijním směřování, o jejich silných stránkách a tedy i o výběru vhodné střední školy nebo učiliště.

V pondělí 16. 10. si 3. B zpestřila výuku návštěvou archeologického střediska v Liboci. Zde se konalo pokračování programu Od zrna k chlebu. Obilí, které třeťáci na jaře zaseli, se sklidilo a nyní z něj žáci vlastnoručně vyrobili mouku (mlácení obilí cepem, oddělování zrna od plev a ruční namletí mouky) a upekli chléb v hliněné venkovní peci. Chléb všem velmi chutnal a bylo ho tolik, že další den zahájili třeťáci výuku společnou „chlebovou“ snídaní.

Klub mladých diváků navštívil 17. 10. divadlo Rokoko. Někteří žáci z osmé a deváté třídy viděli úspěšné představení Želary, které je velmi zaujalo.
19.10. čtvrtá třída absolvovala další lekci dopravní výchovy. Čtvrťáci si nejprve vyslechli teorii a pak si své nově nabyté znalosti vyzkoušeli na kole na dopravním hřišti na Vypichu.

V pátek 20. 10. proběhl na naší škole preventivně vzdělávací program Městské policie Praha, který se týkal žáků od pátých do devátých tříd. Každá třída vyslechla zajímavou přednášku a především žáci měli možnost ptát se na to, co je na daném tématu zajímalo nejvíce. 5. ročník měl besedu na téma drogy (vhled do problematiky), 6. ročník o šikaně a násilí v dětském kolektivu, sedmáci o kriminalitě dětí, osmáci diskutovali o drogách i o kriminalitě a deváťáci dostali základy právního povědomí. Akce se setkala s kladnými ohlasy našich žáků.

25.10. navštívili deváťáci v rámci občanské výchovy výstavu „Symboly státnosti“ v Hrzánském paláci. Poté je ještě paní učitelka provedla Hradčanským náměstím a areálem Pražského hradu.

Před podzimními prázdninami poslali někteří žáci šesté a sedmé třídy svoje obrázky do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Fond ohrožených dětí. Tématem byly pohádkové příběhy nebo prázdninové zážitky. Vyhlášení výsledků bude na konci listopadu, a i kdyby se naši žáci neumístili, jejich obrázky poslouží dobré věci.

Dne 31. 10. se v hodině anglické konverzace v šesté třídě slavil Halloween. Pozvaný host – studentka -Elena Rodriguez ze Španělska si pro žáky připravila „halloweenskou“ přednášku. Šesťáci také tuto hodinu prezentovali své práce v kostýmech.

Poslední říjnový den začal v 3. B program „Sebeúcta“, který bude pokračovat v listopadu a má zlepšit sociální dovednosti dětí. V prvním bloku programu si děti vyzkoušely různé polohy chování a komunikace a především se lekce zaměřila na otevřenou komunikaci.

V listopadu a prosinci čeká naši školu řada akcí, včetně přípravy na Vánoce a tímto bychom vás rádi pozvali na tradiční vánoční trhy s programem.