Září 2022

Zprávy ze školy

Prvního září se otevřely brány naší školy pro žáky i rodiče, abychom v atriu slavnostně přivítali nový školní rok. Po úvodním proslovu pana ředitele Tomáše Zahoře pozdravila žáky i paní starostka Ing. Dana Malečková. Poté se již všechna pozornost soustředila na prvňáčky, pro které začala nová etapa v jejich životě. Třídní učitelka Petra Kratinová si zvala jednotlivé žáčky k sobě a ozdobila jejich hlavičky žlutou kšiltovkou s vesmírnou raketou. Po vyfotografování a náležitém užití si této slavnostní chvíle prvňáčci za doprovodu paní učitelky vyletěli na dobrodružnou cestu do neznámého školního vesmíru, aby začali objevovat všechna jeho tajemství.

Celoškolní projekt Den IZS se uskutečnil 16. září, při něm bylo připraveno osm stanovišť, na nichž se více méně vystřídaly téměř všechny třídy. Hasiči si pro žáky připravili povídání, jak se zachovat v případě požáru, kam zavolat, čím hasit např. olej. Na stanovišti Policie ČR si děti zkusily různé pomůcky jako pouta, značky, neprůstřelnou vestu a další. Zdravotní příprava spočívala ve vyzkoušení si zdravotnického vybavení, starší žáci prováděli i resuscitaci na figuríně. Městská policie s dětmi procvičila, jak se zachovat v nebezpečných situacích. Na stanovišti věnovaném bezpečnému internetu se třídy dozvěděly důležité informace k tomu, co je možné sdílet či raději nesdílet na internetu, jak se chovat v internetovém prostředí. Jízdní policie předvedla ukázku, na co jsou jejich koně cvičeni, musí například zvládat hluk, překážky, oheň. Armáda ČR mladší žáky seznámila s vybavením terénního auta, různými zbraněmi. Starší žáci v rámci vybavení armády viděli také auto čestné stráže, uniformu a všechny zbraně, které do výstroje patří. Mohli se dokonce na zbraně podívat zblízka a potěžkat si je, měli spoustu dotazů, které byly trpělivě zodpovězeny. V tělocvičně si potom vyslechli výklad paní kapitánky Havlíkové o armádě jako takové a dobrovolných sborech. Děti si dále vyzkoušely střelbu, zájem o tuto přednášku a zkoušku střílení byl opravdu veliký. Dalším přednášejícím byl válečný veterán a plukovník Armády ČR pplk. Ing. Jaroslav Kulíšek. Velmi poutavě vyprávěl o svém působení na pozici vojenského pozorovatele, v letech 2000 – 2001 totiž působil rok v Gruzii, kromě toho se zúčastnil mise SFOR v bývalé Jugoslávii. Pan Kulíšek všem vysvětlil fungování organizací OSN, NATO a EU. Zodpověděl všechny otázky, které mu byly položeny. Dozvěděli se i počty vojáků a konkrétní místa, kde se nachází naši vojáci na misích či operacích v dnešní době. Zajímavé bylo, že největší počet máme v současné době v Pobaltí z důvodu konfliktu na Ukrajině a nutné ochrany evropských hranic. Děti tohoto přednášejícího nadšeně chválily, mluvil k nim vlídně, zřetelně, jasně a především mluvil k věci. Tento den přinesl žákům mnoho důležitých poznatků, které mohou vyžít v běžném životě, což je velmi důležité.

Plavecko-běžecký pohár se kvůli počasí z původního termínu 15. přesunul na 22. září a z plavecko-běžeckého poháru se stal po letech pohár běžecký. Závodu se zúčastnilo 13 odolných sportovců ZŠ Járy Cimrmana. Plavat se mělo 50 m volným stylem ve vyhřívaném venkovním bazénu na Petynce, ale nakonec se pouze běhalo taktéž v tomto areálu 500 m a 1000 m. Na medailovou pozici dosáhla žákyně Anna Kuglerová, 8. třída, ze závodu si odnesla bronz ve své kategorii za vytrvalostní běh. 

V tento den odpoledne ožila zahrada a hřiště školy, neboť se konala zahradní párty v duchu názvu Járy Cimrmana. Pro děti a rodiče bylo připraveno mnoho sportovních, tvořivých, ale i jedno vědomostní stanoviště. Například jste se mohli pokusit na lyžích dobýt severní pól, vrátit se do dětství a zaskákat si přes švihadlo, při taškařici s lžící měla dvojice soutěžících v pase přivázanou lžíci, která jim visela vzadu od zad tak do půle lýtek a cílem bylo jen s pomocí té lžíce dostat pingpongový míček cca 4 m za čáru. Pokud jste si chtěli trochu odpočinout, mohli jste si zkusit namalovat Cimrmanův portrét za dvě minuty. Děti pak stály dlouhou frontu před salonem Járy Cimrmana, aby se zde nechaly namalovat či učesat. Posedět jste si mohli u ohně, kde zahrál školní Ukulele band, občerstvit se zase u stolů s občerstvením, které připravili rodiče.

Dne 23. září navštívila 7. A v rámci výtvarné výchovy festival ilustrace LUSTR. Festival proběhl v netradičních prostorách Kampusu Hybernská v centru Prahy. Žáci měli možnost si prohlédnout tři expozice (Divočáci – zahrnovala expresivní ilustraci renomovaných výtvarníků, na které navazuje i současná generace ilustrátorů; Japonský salónek – výběr prací současných ilustrátorů z Japonska; třetí expozicí byla Showcase mladých talentů v komiksu a volné ilustraci). Žáci na výstavě fotili, co je zaujalo, a následně zpracovali své postřehy a dojmy ve výuce.  

V pondělí 25. září se paní učitelky třídní s šesťáky vydaly do zážitkového a naučného parku Zeměráj. V krásném přírodním areálu čekal šesťáky nespočet zážitků. Například návštěva středověké vesničky, kde se seznámili s historií a životem prvních Slovanů na našem území. Vyzkoušeli si, jak lidé dříve žili, jak stolovali a spali nebo jak rozdělávali oheň. Viděli ukázku různých řemesel, například ruční mletí obilí, zpracování ovčí vlny, hrnčířství a tkaní. Místní čarodějnice je zasvětila do tajů kouzel a zázraků. Proběhli se v bludišti. Pohladili a nakrmili místní ovce a kozy. Ti nejodvážnější si prošli stezku „naboso“ a „naslepo“. Čekali na ně také různé hlavolamy a interaktivní úkoly, při kterých si vyzkoušeli svoji logiku a fantazii.  

Zkrátka a dobře mají za sebou vydařený adaptační den, na kterém se všichni vzájemně lépe poznali a již se těší, co nového jim přinesou další dny tohoto nového školního roku, na což se těšíme i my ostatní.

                                                                                                                              Jana Skuhravá