Začátek školního roku 2020

Tak přece jen začal. Školní rok 2020/2021, ovlivněný celosvětovou koronavirovou pandemií.

Přestože se situace (a různá vládní nařízení, doporučení, pokyny…) mění každým dnem, někdy dokonce i hodinou, snažíme se na naší škole v rámci stávajících možností vytvořit pro výuku co nejpříznivější prostředí a zdání „normálnosti“.

Proto jsme se také první školní den rozhodli neochudit naše nové prvňáčky (a jejich rodiče) o slavnostní přivítání. Ve srovnání s minulými roky sice trochu skromnějším, ale i tak velmi vydařeným.

Paní učitelka Petra Kratinová se nejprve se svými žáčky a jejich doprovodem sešla v atraktivních prostorách družiny, kde prvňáčky přivítalo i vedení školy a pan starosta.

Poté se paní učitelka spolu s dětmi přesunula do vyzdobené třídy, aby viděly, kde bude probíhat jejich výuka. Na samý závěr čekal na žáčky tradiční zmrzlinový pohár ve školní jídelně.

V ostatních třídách se naplno rozjela výuka, v prvním měsíci se spíše opakovalo a navazovalo na jarní distanční vyučování.

Stabilní pedagogický sbor i pro tento školní rok doznal pouze drobných změn. Rovněž pokračuje v rámci jazykové podpory působení rodilé mluvčí v hodinách anglické konverzace.

Třídy 2. stupně jsou na některé předměty (výchovy, jazyky) děleny do skupin, které umožňují individuálnější přístup. Početnější 6. třída je dělena i na hlavní předměty.

V minulých letech byla již na podzim naplánována řada akcí a exkurzí, tentokrát se kvůli nejisté situaci většina aktivit (alespoň prozatím) neuskuteční. Přesto se učitelé snaží výuku zpestřit častějším pobytem venku a programy v blízkém okolí.

V polovině září se 1. třída a následně i 2. třída zúčastnily ekologického výchovného programu Ovečky. V sedleckých kopcích a lysolajských Houslích se žáčci seznámili s ovečkami a jehňátky, krmili je suchým chlebem a postavili jim ohradu. Také objevili zakletého pasáčka a využili příležitost ho vysvobodit, najít jeho stádo ovcí a zahnat ho k němu. Dětem se vše podařilo a z výletu jim zůstaly krásné vzpomínky.  

Zahájení zájmové činnosti a kroužků bude vycházet z vývoje aktuální situace. Původně plánované zahájení zájmových kroužků od 1. října není reálné. Za nejbližší možný termín považujeme v současné době polovinu října. Do té doby nebudeme v prostorách školy umožňovat ani žádné kroužky vedené externími lektory. Do odvolání pozastavujeme pronájmy prostor školy včetně tělocvičny a hřiště.

Škola bude minimalizovat veškeré akce a aktivity, které nejsou nezbytnou součástí vzdělávání, zejména mimo prostory školy. Zvažujeme zrušení škol v přírodě, lyžařského kurzu, neplánujeme zahraniční výjezdy. Pravděpodobně se letos neuskuteční vánoční program pro veřejnost.

Aktuální informace k situaci kolem koronaviru, které se týkají naší školy, najdete na webových stránkách www.zs-lysolaje.net.

V době uzávěrky aktuálního čísla Lysolajského zpravodaje probíhá na naší škole stále prezenční výuka, kterou se budeme snažit udržet co nejdéle. Při dodržování velmi přísných preventivních opatření je to však pro všechny zúčastněné mimořádně náročné. Pokud by se situace změnila, jsme připraveni přejít na výuku distanční.