Září 2018

Zatímco si žáci (i učitelé) užívali zasloužených letních prázdnin, ve škole se nezahálelo.

Během léta byly v budově školy kompletně zrenovovány tři kabinety (dva kabinety slouží vyučujícím 1. stupně a třetí částečně i jako učebna pro individuální výuku). Dále v přízemí přibylo 36 nových šatních skříněk a začala 1. etapa rekonstrukce žákovských toalet.

Na konci července proběhl v Úněticích 6. ročník mezinárodního Ukulele festivalu, který zahájili žáci naší školy pod vedením paní učitelky Tomajkové. Pro velký úspěch museli i pár skladeb přidat. Hrály a zpívaly děti od 1. do 6. třídy a kromě ukulele mohli diváci v jejich podání slyšet i hru na banjolele s doprovodem kytary a rytmické sekce.

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 3. 9. v tělocvičně. Po proslovech pana ředitele, pana starosty a představení učitelského sboru nastoupili na „palubu školy“ prvňáčci. Jejich přivítání se tentokrát neslo netradičně v námořnickém duchu. Místo šerp si nasadili námořnické čepice a „vypluli“ s paní učitelkou Benešovou do své třídy vstříc školním dobrodružstvím, kam je první den ještě doprovodili jejich rodiče.

Letošní školní rok zahajujeme se sedmi třídami na prvním stupni a s pěti třídami na stupni druhém. Učitelský sbor je posílen o čtyři kolegy. Anglickou konverzaci povede rodilá mluvčí Ms Frederiksen, se kterou už má škola pozitivní loňskou zkušenost. Německý jazyk bude kromě paní učitelky Šíchové učit i paní učitelka Křížová. Výtvarnou výchovu v 3. a 6. třídě bude letos učit paní učitelka Zavadilová, která vede na naší škole výtvarný kroužek. Třídní učitelkou 5. třídy se stala paní učitelka Lӧscherová.

V prvním zářijovém týdnu navštívily naši školu děti z rumunského Banátu. Pro vybrané žáky (účastníky zájezdu do Banátu před dvěma lety a 7. B) se uskutečnila zajímavá beseda spojená s promítáním fotografií a vzpomínkami na Banát. V loňském roce si také žáci současné 7.B v rámci hodin češtiny s některými banátskými dětmi dopisovali a nyní měli možnost se osobně poznat. Naši žáci se také mohli svých vrstevníků na lecco zeptat a popovídat si s nimi – nejen ve třídě, ale i neformálně na obědě ve školní jídelně.

Naše škola ve spolupráci s externími lektory nabízí pro tento školní rok bohatou nabídku kroužků, které začnou od 1. října.

V průběhu školního roku jsou samozřejmě v plánu různé akce, soutěže, exkurze, výlety a naši školáci se tak mohou těšit i na poznávání a vzdělávání mimo areál školy.