Září 2016

Naši žáci si letos užili mírně prodloužených prázdnin. Školní rok začal mimořádně až 5. září 2016.

img_1396V průběhu letních měsíců intenzivně pokračovala rozsáhlá rekonstrukce a přístavba, která začala v únoru. O stavbě toho již bylo napsáno mnoho a její průběžnou měsíční fotodokumentaci můžete sledovat na našich internetových stránkách. Během prázdnin se vše výrazně posunulo kupředu a přiblížilo k závěrečné etapě, která má plánovaný termín dokončení ke konci listopadu. Zatím je stav takový, že výuka v prvním pololetí bude převážně probíhat ve stejných prostorách jako loni (tzn. v hlavní budově), ale po skončení stavebních prací se přesune i do moderních a prostorných odborných učeben – multifunkčního výtvarného ateliéru a do přírodovědné laboratoře. Tělocvična by měla být opět v provozu v průběhu října. Rekonstrukce s přístavbou rovněž výrazně zlepší a zmodernizuje ostatní prostory školy. Jedná se zejména o žákovské šatny, zázemí tělocvičny a zcela nově vybudovaná oddělení družiny.

Letošní školní rok otevíráme jednu první třídu, takže nadále pokračujeme s jedenácti třídami – se sedmi třídami na prvním stupni a čtyřmi třídami na stupni druhém. Školní družina bude mít i letos čtyři oddělení.

img_1495Slavnostní zahájení prvního školního dne se vzhledem k pokročilým stavebním pracím netradičně uskutečnilo na prostranství před hlavním vchodem. Prvňáčci a jejich doprovod si jistě náležitě užili sváteční atmosféru tohoto důležitého dne v jejich životě.

Naše škola se stále může chlubit stabilním a sehraným pedagogickým sborem, který letos doplní dvě posily (paní učitelka 2. stupně, která se vrací po mateřské dovolené a nová vychovatelka školní družiny).

Jako tradičně se žáci v průběhu školního roku zúčastní různých akcí, soutěží, exkurzí, výletů… Z těch celoškolních alespoň zmiňme populární lyžařský výcvik, týdenní jazykový pobyt v Anglii, vystoupení na Slavnosti květů a Lysolajský běh. I přes ztížené podmínky škola letos nabídne řadu kroužků a zájmových a vzdělávacích aktivit (nově např. výuku hry na ukulele či přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky).

Školní rok 2016/2017 můžeme chápat jako přelomový. Rozsáhlá rekonstrukce a přístavba určí vzhled a dispozici školní budovy nejspíše na několik dalších desítek let. Avšak i přes výrazné rozšíření stávajících prostor se budeme snažit zachovat rodinnou a přívětivou atmosféru naší školy.