Zahájení školního roku 2019/2020

Po zaslouženém dvouměsíčním odpočinku se ve školních lavicích opět setkali žáci a jejich učitelé. Řada vyučujících využila prázdninové volno nejen k načerpání sil, ale i k sebevzdělávání, hledání inspirace pro zpestření výuky, plánování různých akcí a přípravě na nadcházející školní rok.

V pondělí 2. září proběhlo v tělocvičně slavnostní zahájení školního roku. Po úvodním proslovu pana ředitele byl představen aktuální pedagogický sbor. Tento školní rok doplnilo stávající pedagogy devět nových tváří – šest učitelů 1. i 2. stupně, dvě asistentky a vychovatelka do družiny.

Poté následovalo to nejdůležitější – přivítání prvňáčků! Paní učitelka Aneta Löscherová nejprve promluvila především k malým školáčkům a jejich rodičům, zavzpomínala na svůj vlastní první školní den, poté jednotlivé žáky a žákyně 1. třídy jmenovitě vyzvala, aby k ní přišli, a slavnostně se s nimi přivítala. Další program pro novopečené školáky pokračoval přímo v učebně 1. třídy.

V prvním zářijovém týdnu zavítala 6. třída společně s novou paní učitelkou třídní Martou Machátovou do Dejvic na Festival vědy, kde si mohli žáci vyzkoušet atraktivní technické vymoženosti (například 3D tisk nebo virtuální realitu).

Na konci září pojedou obě osmé třídy na dvoudenní kurz s názvem „Jak spolu vycházet“, který je zaměřen na upevňování dobrých vztahů v kolektivu. Kurz by měl pomoci předcházet případnému rizikovému chování. Po jeho absolvování budou žáci v rámci běžné výuky (zejména předmětů VO a VZ) připravovat na toto téma projektový den pro žáky 1. stupně.

Naše škola opět nabízí pro tento školní rok (i ve spolupráci s externími lektory) řadu kroužků, které začnou začátkem října.