Zahájení školního roku 2017/2018

IMG_5366První zářijový den (a zároveň poslední den prázdnin) bylo dovršeno dvouleté úsilí dostavby nové budovy základní školy. Pan starosta Petr Hlubuček za účasti pozvaných hostů slavnostně přestřihl pásku, a tak již od prvního školního dne mohou nové atraktivní prostory konečně využívat žáci i učitelé.

Zahájení letošního školního roku proběhlo v pondělí 4. 9. v nově  zrekonstruované tělocvičně. Pan ředitel pronesl proslov, představil pedagogický sbor (nově posílený o paní učitelku 2. stupně) a zejména přivítal ty nejmenší – žáky a žákyně obou prvních tříd.

Prvňáčci byli slavnostně ostužkováni a poté se odebrali se svými třídními učitelkami a rodiči do učeben, kde pro ně paní učitelky připravily další program.  Na závěr čekalo prvňáčky překvapení  – zmrzlinový pohár ve školní jídelně.

Ve čtvrtek 7. 9. se na naší škole konal až do večerních hodin Den otevřených dveří. Veřejnosti byly poprvé představeny nové prostory, o jejichž prohlídku byl velký zájem. Návštěvníci si mohli prohlédnout výtvarný ateliér, laboratoř přírodovědných předmětů, velkorysé prostory družiny, zrekonstruovanou tělocvičnu a samozřejmě i další třídy a zázemí školy.

Přítomní učitelé rádi odpovídali na dotazy návštěvníků nejen z řad rodičů. Zavzpomínat na školní léta a prohlédnout si nové učebny  přišla i řada bývalých žáků a pamětníků. Celá akce se setkala s velmi příznivým ohlasem.

Školní rok 2017/2018 tedy začal ve znamení pozitivních změn. Výuka se v nových prostorách již rozjela naplno a věříme, že inspirativní prostředí a rozšířené možnosti ještě více zatraktivní výuku.

Jak řekl jeden z návštěvníků Dne otevřených dveří: „Sem by určitě chodil rád i Cimrman.“