Závěrečné hodnocení školního roku 2017/2018

Předchozí dva roky, kdy za plného školního provozu probíhala největší rekonstrukce školy od dob jejího vzniku, byly pro všechny velice náročné. I přes veškeré obtíže a složitosti se nakonec podařilo stavební část dokončit na poslední chvíli před začátkem školního roku. Poslední prázdninové týdny a začátek školního roku byl v těchto souvislostech samozřejmě velmi hektický, ale postupně se dařilo vše uvádět do běžného stavu a jsme rádi, že nové části budovy a moderní vybavení můžeme již plně využívat. Při dni otevřených dveří tak bylo celé dílo představeno veřejnosti. Z pozitivních ohlasů jednoznačně vyplývá, že se přestavba zdařila a propojením staré budovy s novými částmi vznikl pěkný, kompaktní a funkční celek.

Z provozního hlediska bylo největší změnou zřízení samostatné školní družiny s velkoryse řešenými místnostmi, zejména v prvním a třetím patře. Další dvě prostorově nadstandartní učebny s moderním vybavením jsou žákům nyní k dispozici při výuce přírodních věd a výtvarné výchovy. Prosklený spojovací průchod mezi původní a novou částí budovy, světlé vzdušné chodby a venkovní atrium pak dotvářejí celkově elegantní vzhled. Také interiéry působí velmi moderním a svěžím dojmem.

K podstatným změnám však došlo nejen v nově vzniklých prostorách, ale i v původní budově. Za připomenutí stojí zejména zcela nové šatny s bytelnými žákovskými skříňkami z dubového masivu. Spolu s mohutným kmenem stromu sloužícím jako lavička jsou dalším příjemným vjemem, který každý návštěvník získá ihned po příchodu do školy.

Mnoho dalšího zařizování nás postupně čekalo i v průběhu školního roku, spoustu věcí bylo ještě potřeba doladit a sžít se se všemi novinkami. V druhém pololetí byly nábytkem dovybaveny kanceláře školy, kabinet přírodních věd a výtvarná dílna. V učebnách třetího patra byly na jaře instalovány stropní ventilátory, což jsme ocenili především v letošních extrémně teplých předprázdninových měsících. Byla také pořízena další sada žákovských skříněk, takže již disponujeme skříňkami pro téměř všechny žáky. Na prázdniny plánujeme rekonstrukci žákovských toalet a velkou modernizaci kabinetů v prvním a druhém patře.

Školu však netvoří pouze budova a její vybavení, ale jsou to hlavně žáci a učitelé, kteří jí vdechují život. Souhrnný přehled letošních uskutečněných školních událostí a akcí dává velmi dobrou představu o celoročním dění, které bylo opět velmi pestré a neslo se v duchu pozitivní a příjemné atmosféry, ze které je poznat, že každý je pevnou součástí dobře fungující výchovně vzdělávací instituce. Jsme rádi, že jak učitelé, tak i děti jsou na svoji školu oprávněně hrdí a snaží se o její další rozvoj.

Není asi nutné připomínat všechny souvislosti a jednotlivosti, které svědčí o dlouhodobě dobrém fungování školy v mnoha oblastech a které se pravidelně objevují v tomto závěrečném hodnocení. Rádi bychom však zmínili mimořádné projekty, do kterých se letos naše škola zapojila.

Prvním z nich byl velký úspěch 3. A pod vedením paní učitelky R. Tkaczykové v projektu „Čtenář na jevišti“. Její třída secvičila scénické čtení z knihy Kluk na větvi a byla porotou vybrána z 86 souborů z celé republiky mezi pět nejlepších, kteří pak předvedli své představení v divadle Minor.

Dalším je zapojení do projektu „Zážitkem k porozumění“, jehož cílem je podpora vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách. Paní učitelka Petra Kratinová se stala i spolutvůrcem metod, které se v projektu využívají a které se zkoušejí na dalších sedmi školách po celé ČR. Zároveň stála u vzniku konceptu kroužku k tomuto projektu. V prosinci 2017 se o projektu a výuce na naší škole psalo v příloze Hospodářských novin – Výpravy do tichého světa. V únoru 2018 se v prostorách nadačního fondu Dar sluchu konal seminář k tomuto projektu, na němž jednou z hlavním vystupujících byla právě Petra Kratinová, která seznamovala učitele s využitím dramatické výchovy v běžném vyučování. Během školního roku 2017/2018 proběhly na škole tři workshopy s vedoucí tohoto projektu Leonou Pejcharovou a hlavní metodičkou Marínou Štibrányi.

Třetí významnou novinkou je velmi přínosné využití rodilé mluvčí pro výuku angličtiny ve všech ročnících, k čemuž přispěl dar letiště Praha v rámci podpory jazykového vzdělávání. Žáci tak měli možnost vyzkoušet své jazykové schopnosti i v odborných předmětech.

Závěrem letošního hodnocení si troufáme prohlásit, že Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje si své dobré jméno již vytvořila a z minulých let máme na co navazovat. Naším hlavním nelehkým úkolem do budoucna bude tuto vysoko nasazenou laťku udržet, případně ji posunout ještě výše.  

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy