Výsledky srovnávacích testů SCIO – IX. třída 2019

V návaznosti na doporučení české školní inspekce jsme v únoru 2019 oslovili společnost SCIO a během jednoho týdne otestovali žáky 9. ročníku ve čtyřech základních vzdělávacích oblastech – českém jazyce, obecně studijních předpokladech, matematice a anglickém jazyce.

Z výsledku testů vyplývá, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol zařazených do testování, kterým v ČR prošlo cca 18 500 deváťáků, takže se jedná o velmi reprezentativní vzorek. Žáci naší školy dosáhli ve všech testovaných oblastech lepších výsledků, než žáci jiných základních škol. Dosažené výsledky se velmi přibližují úrovni víceletých gymnázií.

V matematice i českém jazyce jsou výsledky žáků na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. To znamená, že učitelé pracují s žáky dobře a efektivně využívají jejich studijní potenciál.

V anglickém jazyce dosáhla polovina třídy vyšší než požadované úrovně A2, dva žáci dosáhli dokonce úrovně B2, což je požadovaný výstup středoškolských maturantů.

Podrobné výsledky jsou přehledně zpracované v následujícím textu a grafech.

 SCIO IX. třída 2019