Únor a březen 2021

Přehoupli jsme se do 2. pololetí a naše přání, abychom se všichni mohli sejít ve škole a normálně se učit, se bohužel nesplnilo. Naopak, vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie se situace ještě zhoršila, od 1. března platí zákaz osobní přítomnosti ve škole pro všechny ročníky ZŠ. Pokračujeme tedy dál v již nastaveném distančním vzdělávání, k němuž se musely vrátit i děti 1. a 2. ročníku.

Žákům 9. ročníku jsme nabídli možnost individuálních konzultací z českého jazyka a matematiky, což někteří z nich opakovaně využili. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy byly přesunuty z poloviny dubna na začátek května a věříme, že se našim deváťákům podaří úspěšně zvládnout přijímací zkoušky a dostat se na vybrané školy.

V měsíci dubnu nás čeká zápis do 1. třídy, zapisovat se budou děti narozené do 31. 8. 2015. Každý rok pravidelně pořádáme schůzku zájemců o nástup do naší první třídy, letos se však vzhledem k současné situaci neuskuteční. Pro školní rok 2021/2022 bude na naší škole otevřena jedna první třída s maximálním počtem 24 žáků. Třídní učitelkou bude Mgr. Renáta Tkaczyková. V případě většího počtu zájemců, než jsou kapacitní možnosti školy, budou uplatněna přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje. V souvislosti s mimořádnými protiepidemickými opatřeními v ČR proběhnou s největší pravděpodobností zápisy do prvních tříd distančním způsobem.  Informace o formě a průběhu zápisu budeme postupně upřesňovat na základě vývoje našich webových stránkách.

Končíme opět stejným přáním jako minule – doufáme, že se škola co nejdříve zaplní dětmi a učiteli a všichni se budou moci vrátit k normálnímu způsobu života.