Leden a únor 2014

co-se-deje-2014-2-1Leden je důležitý pro budoucí školáky. Konají se totiž zápisy do prvních tříd.
Zápis do ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje proběhl 15. a 16.1. a v náhradním termínu 6.2.2014. Třídní učitelkou první třídy bude Mgr. Pavla Lenertová. K zápisu se dostavilo 65 dětí, z nichž je 24 s trvalým bydlištěm v Praze-Lysolajích a 17 z partnerských zahraničních škol.Již předem jsme avizovali, že vzhledem ke kapacitním možnostem budeme otevírat jednu první třídu s maximálním počtem 26 žáků. Pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí byla zohledněna následující kritéria: trvalé bydliště v Praze – Lysolajích, sourozenec v ZŠ Lysolaje a výsledek dítěte při zápisu.
Velmi nás mrzí, že v letošním školním roce nedokážeme uspokojit velkou část zájemců o naši školu. Zejména se omlouváme rodičům, kteří nemají trvalé bydliště v Praze-Lysolajích a mají na naší škole již jedno dítě.
V případě uvolnění dalších míst na základě dodatečných odkladů nebo jednání s rodiči, kteří se hlásili na více škol, budeme vybírat náhradníky z dětí, které mají na naší škole sourozence.

Stále se učíme – nejen ve škole.

co-se-deje-2014-2-214.1. 2014 navštívili žáci 8. a 9. ročníku v rámci výuky finanční gramotnosti stálou expozici v prostorách České národní banky. Prohlédli si prostory bývalého trezoru, shlédli dva krátké filmy, potěžkali si 12 kg zlatou cihlu, zasoutěžili si o pěkné ceny, seznámili se s historií vzniku peněz i centrální banky, mohli si vyzkoušet ověření pravosti bankovek. Výstava se všem líbila. Zážitkem byla i bezpečnostní kontrola při vstupu do ČNB. Příjemnou byla pochvala, kterou dostali naši žáci za zvídavost a slušné chování.
V lednu proběhla na naši škole soutěž v komunikativní angličtině „TEEN Achievers“ od City and Guilds . Ze školního kola byli vybráni dva žáci pro reprezentaci školy v závěrečném kole pro středočeský kraj. Vítězem školního kola se stal Tomáš Panoch pro úroveň A2 a Petr Šindílek pro B1. Finální kolo se konalo v Gymnáziu v Hostivicích 24.1. Můžeme pogratulovat Tomášovi Panochovi za získáni vedlejší ceny v kreativním psaní. Oběma žákům blahopřejeme k pěknému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Leden je ve škole časem upevňování či vylepšování výsledků dosažených za celé první pololetí – blíží se vysvědčení.

Na naší škole je zvykem rozdávat si pololetní vysvědčeni na zajímavých místech v Praze. Škola zůstala 30.1. téměř prázdná. Děti z I. třídy si pro své první vysvědčení došly na Staroměstské náměstí do Galerie umění pro děti. Děti z II. A třídy si na památku svátečního dne vyrobily sešit s jedinečnými deskami ve vazárně knih na Suchdole – děkujeme paní a panu Janovcovým. II. B si užila při sledování divadelního představení a na něj navazující výtvarné dílně v lysolajské Hasičárně. Paní Navrátilová a paní Zháňalová pro děti připravily bajku o přírodních živlech. Třeťáci rovněž nešli daleko. Vysvědčení si rozdali v útulné knihovně na místním úřadě. Paní Komárková nechala děti nahlédnout do lysolajských kronik. IV. A navštívila Muzeum Karlova mostu a vysvědčení děti dostaly při projížďce na lodi. IV. B si došla pro vysvědčení k Brandejsovu statku a na oslavu pěkných výsledků se děti projely na koních. Děvčata a kluci z V. třídy si užili slavnostní chvíle ve Starém královském paláci na Hradě. Slečny a mladí pánové z vyšších tříd si předávání vysvědčení vylepšili návštěvou kina, jen VIII. třída dala přednost spojení slavnostního a sportovního zážitku – v Modré stodole v Horoměřicích při bowlingu.

Jeden den prázdnin – a nový začátek.

co-se-deje-2014-2-35.2. se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšnou řešitelkou se stala Barbora Navrátilová s 6. třídy, která získala 12 bodů z celkových 15.
6.2. navštívila IV.A představení „A cirkus bude“ v divadle Minor. VI. a VII. třída si vyslechla zajímavou přednášku na téma „Šikana“.
9.2. v neděli odjeli žáci 5.-9. třídy na týdenní lyžařský výcvikový kurz do Strážného v Krkonoších. Kurzu se účastnilo celkem 23 dětí a tři instruktoři. Bydleli v útulném prostředí s báječnou kuchyní – v penzionu U Kostela. Ze začátku využili místních kratších sjezdovek ve Strážném a poslední 2 dny lyžovali v areálu Bubákov. Bylo sice málo sněhu, ale přesto všichni lyžovali pilně a neúnavně celý týden – kromě středy, kdy byl odpočinkový den (od lyží) – dopoledne pěší túra přírodou a odpoledne výlet do Vrchlabí do Krkonošského muzea. 16.2. se všichni živi a zdrávi vrátili.
10.2. se v hasičské zbrojnici konala vernisáž výstavy „Pravěk“. Výstavu připravila paní Zavadilová se svým výtvarným kroužkem. Umělecké zážitky a velmi poutavou formou i poznatky získali na výstavě žáci II.A, II.B, III., IV.A. (Škoda, že výstava mohla být instalována jen dva dny.)
17.2. měla možnost V. třída vyslechnout přednášku a zhlédnout ukázky první pomoci pořádané sdružením Helpík.
18.2. v rámci výuky finanční gramotnosti navštívila VIII. a IX. třída výstavu „Peníze nebo život“.
S pěkným a teplým počasím přibývá i vyučovacích hodin probíhajících na hřišti a na zahradě.

Program Comenius

Naše paní učitelka Hana Korcová se v únoru v rámci programu Comenius zúčastnila týdenního kurzu pro pedagogické pracovníky na vzdálené Maltě. Téma školení bylo Language learning, Fun and Games se zaměřením na nové výukové techniky, možnosti využití písní, videí, divadla a projektových forem.
S pedagogy z ostatních evropských zemí byla porovnávána a diskutována kvalita výuky a naše možnosti. Nejen po profesní stránce, ale i po rozhovorech s dalšími zúčastněnými kolegy je zřejmé, že úroveň jazykové vybavenosti našich žáků je více než dobrá.
Do dalších let můžeme přislíbit, že spolupráci na mezinárodní úrovni pro naši školu budeme dále prohlubovat.