Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů, původně plánované na 10. září 2020, se z důvodů možného šíření Covid-19 neuskuteční.

Informace zašlou rodičům třídní učitelé formou e-mailu. V případě potřeby je možno si s jednotlivými učiteli domluvit individuální konzultaci.

Úvodní třídní schůzka rodičů dětí 1. třídy proběhla 1. 9. 2020

Úvodní třídní schůzka rodičů dětí 6. třídy proběhla 3. 9. 2020