Třídní schůzky

Úvodní informační třídní schůzky rodičů proběhnou
ve čtvrtek 12. 9. 2019 od 18 hodin.
Na schůzkách bude vybírán roční příspěvek KRPŠ ve výši 400 Kč.

Hlavní výbor se sejde v 17 hodin.