Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů proběhnou ve čtvrtek 20.9.2018 od 18 hodin.
Hlavní výbor KRPŠ se sejde v 17 hodin.
Na třídních schůzkách se bude vybírat roční příspěvek KRPŠ ve výši 400 Kč.

Třída 2.A bude mít schůzku v náhradním termínu 24.9.