Říjen-listopad 2023

Zprávy ze školy
S létem jsme se rozloučili při Zahradní párty, která se konala 21. září. Pro děti i rodiče byla připravena různá povyražení v duchu jména školy, takže jste se mohli utkat při Cimrmanově běhu, vyzkoušet Cimrmanův krok, zahrát si jako tento velikán kuličky či nakreslit učitele. Při přátelském hovoru jsme si užili toto krásné odpoledne, které nám zpříjemnily i dobroty od rodičů, za což jim patří veliký dík.

Na začátku října se 6. třída vydala na exkurzi do České televize, kde je dlouholetá zaměstnankyně provedla různými studii, v nichž se natáčí pořady České televize. Děti si mohly vyzkoušet práci s kamerou a čtecím zařízením, mnoho zajímavého se dozvěděly z promítnutého dokumentu o historii této televizní stanice. Na závěr se staly účastníky natáčení pořadu pro Déčko.
12. října 5. třída navštívila partnerskou zahraniční školu Riverside school. Páťáci si se stejně starými dětmi zahráli sbližovací hru a na základě předem připravených otázek s nimi vedli rozhovor v angličtině na téma britské školství, z kterého následně vypracují prezentací. Také měli možnost si školu prohlédnout a zeptat se zahraničních dětí na vše, co je zajímá. V tento den se čtvrťáci a šesťáci účastnili programu Dobronauti, který byl zaměřen na řešení konfliktů. Děti si zahrály na agenty a společně řešily několik modelových situací.
O den později probíhal vzdělávací program na téma Nebezpečí kyberprostoru ve 3. třídě. Žáci měli možnost nahlédnout do tajů kyberprostoru díky organizaci Jules and Jim. Pobavili se nejen o zábavě, ale také o různých nebezpečích, která na ně mohou v tomto prostoru číhat. Sdíleli své myšlenky a hlavně si řekli, co dělat, kdyby je někdo v kyberprostoru ohrožoval. 7. B se zase zabývala problematikou asertivní komunikace. 8. třída se vydala do České národní banky, kde nejprve shlédla film o historii ČNB, prohlédla si druhou největší zlatou minci na světě a prošla si výstavu v prostorách bývalého trezoru.
Další zajímavý výukový program určený pro 3. a 4. třídu se nazýval Nekuřátka. Děti se vhodnou formou dozvěděly něco víc nejen o cigaretách. Byla jim vysvětlena škodlivost tohoto zlozvyku a možné následky.
Deváťáci vyrazili 18. října za kulturou do divadla ABC, kde zhlédli Shakespearovu komedii Jak se vám líbí. Moderněji pojaté představení deváťáky zaujalo, možná k tomu přispělo i mladé herecké obsazení, či téma lásky a návratu k přírodě.
20. října podnikli druháci a páťáci výpravu do Koněpruských jeskyní, při jejichž prohlídce mohli obdivovat krásné krápníkové útvary a specialitu tohoto místa Koněpruské růžice. Prohlédli si archeologickými nálezy zvířecích a lidských kostí a také zbytky středověké penězokazecké dílny. Po prohlídce jeskyní se třídy přesunuly do Berouna, kde v místním medvědáriu žije poslední přeživší medvěd z večerníčku. Poté následovala návštěva sklárny v Nenačovicích, kde se žáci seznámili s výrobou skla, každý si odnesl malý dárek v podobě kousku skla.
Osmáci a deváťáci se účastnili 30. října programu Linka bezpečí ve vaší třídě, při němž se lektoři dotkli různých problémů, které mohou žáky v tomto věku trápit. Žáci se snažili sami vymyslet, jak by mohli někomu pomoci, či kde takovou pomoc hledat. Jednu z těchto možností představuje právě Linka bezpečí, a tak se děti v průběhu programu seznámily s tím, jak to funguje, když se na tuto linku dovolají.
Poslední říjnový den se i u nás na škole setkávaly různé strašidelné bytosti, děti si tak připomněly původem keltský svátek Halloween. Pod ostřížím zrakem poroty složené z deváťáků bylo vybráno pět nejlepších masek. V některých třídách plnili žáci aktivity spojené s tímto svátkem. Večer se pak konala slavnostní premiéra školního filmu „Agáta“, jenž vytvořila letošní 6. třída. Každý z žáků v loňském roce vymyslel a napsal svůj příběh na téma „zdraví“, potom děti vybraly tři nejlepší a napsaly scénář k filmu. Příběh se zabývá osudem dívky, která se ve škole potýkala se šikanou, její matka byla závislá na alkoholu, Agátu zanedbávala a tělesně ji trestala. Příběh se dotýká také současného problému nadměrného trávení času na mobilních telefonech a internetu. V letošním školním roce by paní učitelka Dykastová s dětmi s filmem dále ráda pracovala, navázala na něj a pro žáky 4. třídy připravila projektový den na téma zdraví.
2. listopadu se naše zahrada oblékla do halloweenského kabátu. Pro děti byla připravena bojovka o krásné ceny, rodiče se postarali o bohaté občerstvení a děti si užily strašidelné odpoledne. Dokonce si mohly zajít do věštírny a dozvědět se, co je v budoucnu čeká.
Jako každý rok jsme i letos 3. listopadu zorganizovali pro 7. až 9. třídu Mezinárodní den s AFS (American Field Service). Naši žáci měli možnost shlédnout prezentace zahraničních studentů o jejich rodných zemích: Francii, Itálii, Argentině a USA. Dále následovala diskuze o kulturních rozdílech a projekty tříd ke každé představené zemi.
Závěrem přikládám dopis, v němž se na Vás, přátele školy, bývalé žáky, pedagogy, obrací vedení školy, zda byste nám mohli pomoci s přípravou 90.výročí lysolajské školy:
„Vážení rodiče a přátelé školy,
až se bude psát září roku 2024, naší lysolajské škole odzvoní 90 let.

Rádi bychom její kulatiny důstojně oslavili, s úctou zavzpomínali a především nechali zavzpomínat všechny ty, kteří procházeli školními dveřmi v uplynulých letech ať jako žáci nebo jako pedagogové, či jiní zaměstnanci. Pomůžete nám?

Mnoho z Vás je bývalými žáky naší školy a Vaši rodiče, možná i prarodiče chodili po stejných schodech, seděli ve stejných třídách a potili se u písemek stejně jako Vy. J

Prosíme proto o zapůjčení fotografií, žákovských knížek, vysvědčení, jednoduše čehokoliv, co souvisí s devadesátiletou historií naší školy. Vše budeme pečlivě archivovat a po oslavách opět nepoškozené vrátíme majitelům.

Pokud byste se i jinak jakýmkoli způsobem mohli podílet na uspořádání 9o. výročí lysolajské školy, budeme moc rádi.

Nabízí se: stánky s občerstvením a nápoji (možno i pivo, burčák, …), zajímavá vystoupení, hudební kapely, fotostánek, příspěvky do tomboly, výroba reklamních předmětů s logem naší školy, také bychom rádi zřídili pro tuto příležitost ukázku malé historické učebny … Každý nápad je vítaný! Můžete se obrátit na třídní učitele nebo přímo na vedení školy.

Dejme hlavy dohromady, nechme na sebe dýchnout historii a pojďme připravit škole pěkné narozeniny. Zaslouží si to!

Děkujeme za spolupráci.“