ŘÍJEN-LISTOPAD 2021

Zprávy ze školy

Podzim se nám krásně vybarvil, děti již přes dva měsíce chodí do školy, užívají si svých kamarádů, získávají nové poznatky a dovednosti, ale také jim pobyt ve školních lavicích zpříjemňují různé doprovodné akce, jež Vám ráda přiblížím.

V rámci volitelného předmětu „Přírodovědná praktika“ navštívili 29. září někteří žáci Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Nejprve si prošli venkovní park, kde rostou různé jedovaté rostliny, ale také skalničky a koření. Za zmínku jistě stojí unikátní jinan dvoulaločný, jehož stáří je přibližně 130 let. Poté následovala prohlídka skleníků, která je rozdělena na expozici tropů a suchých subtropů s různými druhy kaktusů a sukulentů. Naši mladí přírodovědci zde spatřili i velké a staré exempláře cykasů a nádherné kamélie.

Neboť situace na začátku minulého školního roku nepřála pořádání zážitkového kurzu

pro 6. třídu, dohnala to tato třída letos, kdy na přelomu září a října se vypravila na zážitkový kurz do Mšena u Mělníka, ocitla se tak v kraji kokořínských lesů a skal. Sedmáci podnikli s paní učitelkou Olinou Springorumovou dva výlety po okolí, kde viděli kromě krásných skalních útvarů Cinibulkovy stezky také Pokličky. Během výšlapů si zahráli několik her zaměřených na spolupráci v kolektivu jako například „sobolí šlacha“ nebo „lajna“. Večer pak strávili společensky, a to hraním her v kruhu – „jablka, hrušky a švestky“. Také si společně popovídali o tom, co jim ve třídě nejlépe jde a co je nejvíce pálí.

Na 30. září byla pro 1. a 2. třídu připravena organizací Greenlife přednáška Lesy kolem nás. Přednášející děti seznámil s obyvateli lesa, jak se v lese chovat a les chránit. Na závěr proběhl kvíz, který prověřil pozornost všech účastníků přednášky. Pro 3. až 9. třídu se přednáška nazývala Lesy mírného pásu, formou prezentace se žáci dozvěděli o funkci lesů, o jejich důležitosti pro zdravé životní prostředí, o typech lesů a jejich odolnosti vůči škůdcům apod. Prezentující také připomněl činnost organizace Greenlife a spolupráci se školami. Děti viděly i záběry z fotopastí, na které finančně přispěly. V závěru byl ponechán prostor na dotazy.

Třída 5. B si dle celkem neobvyklého zadání v hodině výtvarné výchovy kladla otázku: „Jaký tvar má červená barva? Nebo modrá?“ Děti se inspirovaly dvěma obrazy Františka Kupky (Tvar oranžové a Tvar modré). Obrázky kreslené suchým pastelem pak vzaly s sebou na výstavu Portréty a zavařeniny pořádanou v suchdolském Alšově kabinetě. Porovnat jejich práce s barevnými textilními plastikami ve skle bylo zajímavé nejen pro ně samotné, ale i pro paní učitelku Alenu Zavadilovou, autorku vystavených objektů. Žáci si se zájmem prohlédli i ostatní barevné „zavařeniny“ a vcelku rychle uhádli, který z velkých akvarelových portrétů od autorky Pavly Hroudové zobrazuje neexistujícího živočicha, přestože rozmanitost a „neuvěřitelnost“ těch skutečných vyobrazených druhů je překvapivá.

Čtvrtý listopadový den se 8. třída účastnila projektu První pomoci, kterým je provedl skutečný záchranář. Nejprve žáci ve skupinách spolupracovali na vytvoření prezentace, kde měli shrnout své poznatky o tom, jak poskytnout první pomoc. Poté následovala přednáška o základech první pomoci, jak postupovat, čeho se vyvarovat. Za nejpřínosnější považuji závěrečnou část, kdy si každý z přítomných vyzkoušel, jak probíhá resuscitace, a ověřil si zvládnutí teoretického výkladu. Na figuríně zkoušeli masáž srdce, poté v masáži pokračovali za pomoci AED defibrilátoru, který je naváděl, jak postupovat a zda stlačují hrudník správně. Mnozí si uvědomili, že umět poskytnout první pomoc druhému člověku je velmi důležité, ale také fyzicky náročné.

Ovšem zbylá část školy, tedy především první stupeň, tento den žila původně keltským lidovým svátkem Halloweenem. Děti se převlékly do kostýmů čarodějnic, duchů a dalších hrůzostrašných bytostí, aby si ozvláštnily dopolední výuku, zejména tedy hodiny anglického jazyka. Vyvrcholením dne se však pro 1. až 3. třídu stala odpolední Halloween party v družině. Paní vychovatelky si pro děti připravily bohatý program plný her, soutěží, hudby i tvoření a o strašidelné masky nebyla nouze.                                                     Jana Skuhravá