Probíhající přístavba školy

V únoru 2016 byla zahájena závěrečná etapa přístavby školy, kterou si vyžádal dlouhodobý zájem o naši školu a trvalý nárůst počtu žáků školy v posledních letech. Hlavním cílem je zásadní rozšíření stávajících prostor školy. V nových částech budovy vznikne výtvarný ateliér, laboratoř fyziky a chemie, a tři samostatné místnosti pro školní družinu. Změny se dotknou i stávající budovy, budou vytvořeny nové žákovské šatny, rozšířeny kancelářské prostory a dojde k celkovému zlepšení zázemí školy. Stavba probíhá pod patronací ÚMČ Praha-Lysolaje.

Studie – cílový stav

IMG_9438

Průběh stavby můžete sledovat v následující fotodokumentaci.

Březen 2016

Duben 2016

Květen 2016

Červen 2016

Červenec 2016

Srpen 2016

Září 2016

Říjen 2016

Listopad 2016

Prosinec 2016

Leden 2017

Konečný stav – interiéry