Omlouvání žáků

Rodiče mohou omlouvat nepřítomnost svých dětí ve škole e-mailem přímo třídnímu učiteli nebo na telefonních číslech 220 920 724 a 778 812 473.
E-mailové adresy jednotlivých učitelů naleznete na stránce Školní rok.
Věškerá školní absence musí být zapsána v žákovské knížce s podpisem rodičů.
Upozorňujeme na nutnost odhlásit dítě také ze stravování u hospodářky školy na výše uvedených telefonních číslech nebo e-mailem na adresu fatunova@zs-lysolaje.net