Listopad – Prosinec 2023

Zprávy ze školy
Na úřad práce zavítali deváťáci 10. listopadu, kde pro ně byla připravena přednáška, na které se dozvěděli jednak o funkci úřadu práce ve společnosti, ale především o procesu rozhodování se o budoucím studiu a zaměstnání na základě svých silných stránek a koníčků. Snad jim tato zkušenost alespoň trochu pomůže při brzkém rozhodování o své budoucnosti.

15. listopadu proběhlo ve škole přednáškové pásmo. Děti z 1. a 2. třídy se opět setkaly se zástupcem organizace Green Life, který si pro ně připravil přednášku o čtyřech ročních obdobích a přírodě kolem nás. Ve filmových ukázkách viděly proměny přírody v průběhu celého roku, vyjadřovaly své postřehy slovně a odpovídaly na kvízové otázky. Celý pořad byl zaměřen na budování vztahu k přírodě a úctě k živým bytostem. Pro 3. a 4. třídu bylo připraveno téma řeka Nil. Děti měly možnost nahlédnout do tajů řeky Nil a díky nádherným fotografiím a videím se tam i na chvíli přemístit. Dozvěděly se různé zajímavosti a fakta, ale také obdivovaly přírodu, její sílu i krásu. Opět viděly různá zvířata, a to z velmi malé vzdálenosti. Neunikly jim ani záběry z naší fotopasti a jiných fotopastí, které se pomalu rozrůstají do potřebných krajin. Pro druhý stupeň se tématem přednášky staly ledovce a sopky. Děti měly možnost lépe porozumět složitým přírodním procesům a vlivu ledovců a sopek na celý ekosystém. Závěr přednášky byl věnován otázkám dětí (leckdy velmi zajímavým), diskusi a sdílení názorů.
Přednáška o netopýrech byla uspořádána 21. listopadu pro 7. až 9. ročník, žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o životě těchto živočichů, a dokonce si jednoho netopýrka mohli prohlédnout zblízka.
Do divadla Hybernia zavítala 2. třída 22. listopadu. Annie, muzikál z projektu děti hrají dětem, přenesl druháčky do New Yorku, kde malá Annie vyrůstá v sirotčinci. Život se jí změní v momentě, kdy si ji adoptuje kandidát na starostu. Šlo o velmi silný příběh, kdy dětský optimismus dokáže změnit i život dospělého člověka.
Jako každý rok, i letos devátá třída navštívila 23. listopadu veletrh středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru. Nabídka byla opravdu obrovská, některé stánky velice zajímavé, žáci měli z čeho vybírat.
Osmáci zhlédli 24. listopadu divadelní adaptaci švédského románu „Amberville – plyšoví gangsteři“ v Divadle v Dlouhé. Příběh „Amberville“ diváky zavedl do světa plyšových postav, které byly metaforou lidského chování. Představení je vtáhlo do světa temných lidských stránek, ale zároveň ukázalo i sílu lásky a přineslo řadu podnětů k zamyšlení.
9. třída v tento den podnikla exkurzi do České národní banky, kde si prohlédla expozici Lidé a peníze. Žáci viděli krátký film o historii vzniku peněz a ČNB. Pak jim paní průvodkyně v prostorách bývalého trezoru představila expozici a upozornila je, co vše mohou na výstavě spatřit. Děti si mohly potěžkat zlatou cihlu a taky si prohlédly největší zlatou minci v ČR s nominální hodnotou 100 milionů korun.
Poslední listopadový den se s využitím grantu získaného i díky městské části Lysolaje uskutečnil ve 4. třídě preventivní program zaměřený na bezpečí na internetu. Žáci měli možnost vidět interaktivní představení souboru Divadelta, který tvoří různá divadelní představení zaměřená na prevenci. Tento program otevřel téma nástrah internetu ze všech úhlů pohledu. Děti měly možnost do představení zasahovat a samy ho sehrát tak, jak je to správně. Divadlo bylo poučné a zábavnou formou dětem vštěpovalo základní pravidla užívání internetu.
Advent v Lysolajích přivítal a rozsvícení vánočního stromu se účastnil Ukulele band, kde žáci pod vedením paní učitelky Tomajkové zapěli několik koled. Sváteční atmosféru dotvářel poletující sníh, který dotvářel krásnou kulisu pro tento okamžik.
V 1. až 4. třídě ani letos 5. prosince nechyběl Mikuláš a jeho věrní. Třídy navštívil i s nádhernými andílky, kteří zároveň krotili nezbedné čerty. Ti však letos nedali nikomu nic zadarmo. Ovšem vše měl pevně v rukou Mikuláš, který jako vždy byl velice přívětivý a nejeden žák si odnesl něco na zub.
11. prosince proběhl preventivní program divadla Divadelta pod názvem Alenka v nesnázích v obou 1. třídách a 2. třídě. Při něm se děti seznámily s tématem lhaní a emoční inteligence. Děti se z představení dozvěděly, že do Alenčiny třídy přišel nový spolužák Mirek, se kterým je velká legrace. Někdy však začíná být jejich zábava proti pravidlům a za hranicemi bezpečí a slušnosti. Děti si zkusily, jak rozpoznat v podobných situacích svoje vlastní emoce a jak skrze ně, vysvětlit ostatním, jak se cítím.
Třetí třída strávila celé pondělí 18. prosince ve škole. Děti si s paními učitelkami upekly linecké cukroví, které po vychladnutí hned snědly. Všichni pečlivě hnětli, váleli, vykrajovali a přendavali na plechy. Po pečení se ještě vrhli na dokončení výrobků na vánoční trhy a potom je čekala zasloužená pizza a film, který dokoukávali již z připravených spacáků.
Již tradiční předvánoční setkání se uskutečnilo 21. prosince. V 16 hodin se otevřely brány školy a příchozí mohli zavítat na vánoční trhy, kde bylo možné si zakoupit výrobky jednotlivých tříd a oddělení družin, nebo se občerstvit v kavárně, kde jim dobroty napekli žáci z 8. a 9. třídy. V některých třídách byly připraveny fotografie ze života školy. Od 18 hodin se většina návštěvníků přesunula do tělocvičny, aby si poslechla vánoční koledy, vystoupení Ukulele bandu a píseň Zítra stromek zazáří, v níž došlo k dialogu mezi dětmi a učiteli. Poté zhlédli vystoupení divadélka Romaneto. Setkání se opět neslo v poklidném a příjemném duchu.
Poslední den školy před vánočními prázdninami trávily třídy kolem rozsvícených vánočních stromečků při třídní besídce, druhý stupeň měl dopoledne ozvláštněno turnajem v přehazované. Ale ještě někdo nám zpříjemnil tento den. Žáci 9. třídy uvítali návštěvníky z Domu Pod Skalami přímo ve vstupní hale, kde byly pod stromečkem již připraveny dárky od naší školy pro obyvatele tohoto domova. Na uvítanou se konal malý koncert, na němž zapěl výběr žáků z 3., 5. a 7. třídy pod vedením paní učitelky Tomajkové. Potom si všichni přítomní zazpívali společně několik písniček. 9. třída pak hosty dovedla do učebny výtvarné výchovy, kde pro ně byla připravena výtvarná dílna (výroba vánočního přáníčka) a také malé občerstvení. Celá návštěva proběhla v klidném a přátelském duchu.