Listopad-prosinec 2022

Zprávy ze školy

Sice jsme již přivítali nový rok 2023, ale já bych Vás ráda ještě přenesla na konec roku předchozího a seznámila Vás s děním v naší škole, které přineslo mnoho poučných i příjemných akcí a vyvrcholilo setkáním při vánočních trzích.

Osmá třída se 8. listopadu vypravila do Divadla Komedie na představení Volání divočiny, které vzniklo na motivy knihy amerického spisovatele Jacka Londona. Příběh se odehrával v severní Kanadě v 19. století, jednalo se o vyprávění statečného psa Bucka zaměřené na jeho vztah k lidem. Osmáky především zaujaly světelné efekty (dokonalá byla iluze polární záře), zajímavá byla i hudba, i když ne vždy líbivá. Po představení podnikli procházku Prahou.

V druhé polovině listopadu proběhlo v 9. třídě testování organizované společností Scio, při němž v rámci celé České republiky byly porovnány výsledky zhruba 19 000 žáků. Žáci naší školy dosáhli ve všech testovaných oblastech, a to matematice, českém jazyce a obecných studijních předpokladech, lepších výsledků než žáci jiných základních škol. Například výsledky našich žáků v testu z matematiky nás řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Třídy 6.A a 6.B se zúčastnily komentované prohlídky v pražské Zoo, pro ně připravený program se týkal primátů. Na začátku programu je průvodci provedli Indonéskou džunglí, kde se děti dozvěděly zajímavosti o životě orangutanů, kterých si při běžné prohlídce nelze všimnout. V druhé polovině procházky zoologickou zahradou přišlo to nejhezčí a pro děti nejzajímavější: „Rezervace Dja“. Jedná se o doposud největší pavilon v historii Zoo Praha, kde žijí gorily nížinné a další druhy ze střední Afriky, jako jsou např. guerézy, které se umí předvádět v plné parádě. Na závěr nechybělo poděkování průvodcům a nákup v suvenýrech, čímž mohli děti i učitelé finančně podpořit péči o gorily. 24. listopadu k nám zavítal přednášející z organizace Green Life, který si připravil pro 1. a 2. třídu přednášku Prales dětem, kde si mohly nejen prohlédnout různé obrázky živočichů, zkouknout videa, ale i poslechnout osobní příběhy. Dostaly se do pralesů Kostariky, ale ponořily se i do oceánů a mohly tak proplouvat mezi velrybami, korály a objevovat hlubiny neznáma. Nakonec byla i možnost ptát se na dotazy. Děti byly velmi nadšené a odcházely se záložkami do svých knih. Ihned poté následovala přednáška pro žáky vyšších ročníků na téma Národní parky České republiky, při níž se nejprve seznámily s dalšími projekty této organizace a velmi je zaujaly problémy s tygry v Národním parku Bardia v Nepálu, kteří zde ohrožují místní obyvatele. Vysvětlil příčiny i možná řešení, oblast je třeba monitorovat, a proto se i naši žáci mohli zapojit do dobrovolné sbírky na pořízení fotopasti. Dále se již zaměřil na naše čtyři národní parky a postupně je představil, vše bylo doplněno dokumentem, v němž nás po těchto územích provedli místní strážci. Na veletrh středních škol Schola Pragensis zamířili deváťáci, aby se blíže seznámili s nabídkami jednotlivých středních škol. U jednotlivých stánků se případně mohli zeptat na to, co je zajímá, jistě pro ně bylo příjemnější, že u stánků školu představují studenti těchto škol.

Na začátku prosince vystoupil školní Ukulele band v Písecké bráně. V pondělí 5. prosince zavítal do 1. až 5. třídy Mikuláš se svou družinou. Všichni se těšili a byli lehce napjatí, ať už patřili do skupiny hodných, nebo těch, co nasbírali nějaké prohřešky. Mikuláš velebně vstoupil, vysoký a urostlý, byl trochu podobný Vojtovi z deváté třídy, s ním se přihnali čerti a jemně vpluli půvabní andělé s dívčími tvářemi. Mikuláš četl z knihy dobrých skutků a hříchů. Přes vousy mu, bohužel, nebylo dobře rozumět, ale sváteční atmosféru to vůbec nenarušilo. Děti zazpívaly písničku či zarecitovaly básničku a dostaly nadílku. V polovině prosince reprezentace 5. – 6. třídy vyrazila na sportovní návštěvu do Riverside School. Dvě smíšená družstva vyzkoušela své basketbalové dovednosti v přátelském utkání. Žáci si nejen zasportovali, ale mohli vyzkoušet i angličtinu v jiném prostředí. Dva dny před vánočními prázdninami se dveře naší školy po třech letech otevřely veřejnosti, abychom ji přivítali na vánočních trzích. Rodiče si mohli zakoupit výrobky svých ratolestí, poslechnout si koledy v provedení paní učitelky Springorumové a jejích synů, občerstvit se v naší kavárně, kde dobroty napekli žáci a paní kuchařky. Poté bylo v tělocvičně připraveno malé překvapení, na které přítomné naladilo vystoupení školního Ukulele bandu pod vedením paní učitelky Tomajkové. A nastala ta chvíle, na níž se část učitelského sboru pilně připravovala, přestože se nám do cesty stavila nemocnost a další podobné nešvary, kdy jsme odehráli představení Tři králové a Herodes. Večer završila vánoční pohádka Andělíček Toníček v podání divadélka Buchty a loutky. Další den proběhly ve třídách školní besídky, děti se naladily na rozdávání dárků. Tento den nás také navštívil ředitel Domova Pod Skalami Kurovodice pro mentálně postižené se svými svěřenci. Naši žáci je uvítali zpěvem koled za doprovodu Ukulele bandu, poté je přivítala paní učitelka Hallett a vedení školy. Žáci 9. třídy předali připravené vánoční dárky, které žáci během prosince pro svěřence domova přinesli. Poděkování patří všem dárcům. Domov na oplátku pozval na návštěvu deváťáky. Dopoledne rychle uběhlo a všichni jsme se spokojeně rozešli na vánoční prázdniny.

Po prázdninách nám nástup do školy zpříjemnila vystoupení zástupců skupiny historického šermu Pernštejni. Pro 1. až 3. ročník bylo připraveno divadelního představení Pojďme si všichni hrát na dobu rytířů, princů a princezen, které se konalo v tělocvičně školy. Děti zaujatě sledovaly veškeré dění na jevišti, představení bylo zábavné, a dokonce se ho v roli herců zúčastnily i dvě děti z publika. Pro 4. až 9. třídu navázalo vystoupení věnované postavě význačného renesančního umělce, myslitele a vynálezce Leonarda da Vinciho. Nejprve divadelní představení seznámilo žáky s jeho životem, poté si mohli vyzkoušet některé z jeho vynálezů a zeptat se na vše, co je zajímalo.

                                                                                                                        Jana Skuhravá