Listopad a prosinec 2017

N20171016_105301ásledující odstavce jsou ohlédnutím za posledními dvěma měsíci uplynulého roku.

Na začátku listopadu pokračoval v 3. B program Sebeúcta, který by měl napomoci k řešení konfliktních situací v dětském kolektivu.

Týž den se většina tříd 2. stupně a 5. třída zúčastnily ekologické přednášky o korálových útesech projektu GreenLife a 4. třída získávala další znalosti a dovednosti při dopravní výchově na Vypichu.

Následující den zhlédla 8. třída v kině Lucerna film na téma přijímání jinakosti, který pokračoval zajímavou besedou.

Ve čtvrtek 9. 11. proběhla v 6. třídách přednáška o zubní hygieně, která byla spojena s praktickými ukázkami. Šesťáci si vyzkoušeli, jak správně pečovat o chrup a odnesli si řadu užitečných informací.

V pondělí 13. 11. se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili florbalového turnaje pořádaného v extraligové hale Tatranu Střešovice. Stejně jako minulý rok byl pro naše žáky významnou sportovní zkušeností.

Dne 15. 11. se konala v 9. třídě (a o týden později i v 8. třídě) přednáška s tématem spotřebitelského práva. Žáci si vyzkoušeli, jak reagovat a jak se případně bránit úskalím, která přináší nakupování na síti.

Žáci 6. B si pak z oblasti práva poslechli přednášku o chování na sociálních sítích, byli seznámeni s možnými riziky a zároveň i s prevencí.

Dopoledne 4. a 5. třída navštívily pořad „Kde začíná vesmír“ v pražském Planetáriu.

Ve čtvrtek 23. 11. vyrazily 8. a 9. třída na veletrh středních škol Schola Pragensis do kongresového paláce. Rozsáhlá prezentace středních škol a učilišť z celé republiky pomohla řadě žáků s rozhodováním v důležité otázce: „Kam po základní škole?“

V pátek 24. 11. vyrazil výběrový tým chlapců z 5. třídy na turnaj v miniházené, který byl zorganizován v rámci Poháru Věry Čáslavské pro školy Prahy 6.

Poslední listopadový den měla družina neobvyklou návštěvu – terapeutické psy, kteří svými kousky potěšili nejmenší děti.

Během listopadu se škola začala intenzivně připravovat na vánoční program a již v neděli 3. 12. školní pěvecký sbor společně s Ukulele Band vystoupili v Lysolajích při rozsvěcení vánočního stromu.

V úterý 5. 12. přišel mezi děti prvního stupně Mikuláš, samozřejmě i s čerty a andělem. Toho důležitého úkolu se zhostili žáci deváté třídy.

Ve středu 6. 12. proběhl na naší škole malý ekologický experiment – bezplastový den. Žáci se snažili ve svém běžném školním dni co nejméně používat plasty a zároveň si všímali, kolik plastového odpadu člověk běžně vyprodukuje. Celá akce, kterou vymysleli a zorganizovali žáci 9. třídy, byla vyhodnocena a nejlepší třída získala certfikát a drobné ceny.

Ve čtvrtek 7. 12. navštívila 8. třída úspěšnou výstavu Krištofa Kintery Nervous trees v Rudolfinu. Neobvyklá výstava osmáky velmi zaujala, řada z nich viděla expozici moderního umění zcela poprvé. Celou výstavou žáky provázel fundovaný průvodce a na závěr byl pro ně připraven program „Umění je hra“, při kterém žáci vytvářeli deskové hry inspirované Kinterovou tvorbou.

V pátek 8. 12. se žáci 2. třídy zúčastnili programu v Národní galerii s názvem „Co si andělé šeptají“.

V sobotu 9 12. se v Únětické sokolovně konal tradiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby, který s velkým úspěchem uvedly zpěvem koled a písní děti z naší školy pod vedením paní učitelky J. Tomajkové.

Dne 14. 12. proběhlo přátelské utkání výběru žáků 2. stupně na venkovní umělé trávě v Riverside School.

V polovině listopadu zaznamenala velký úspěch 3. A pod vedením paní učitelky R. Tkaczykové. Tato třída se zapojila do projektu „Čtenář na jevišti“, secvičila scénické čtení z knihy Kluk na větvi a byla porotou vybrána z 86 souborů z celé republiky mezi pět nejlepších, kteří pak předvedli své představení v divadle Minor.

V úterý 19. 12. navštívila 3.B dopolední představení „Jak jsem se ztratil“ v Divadle v Dlouhé.

Tento den se také na naší škole uskutečnilo tradiční vánoční setkání s bohatým programem – s vánočními trhy dětských výrobků, se zpěvem školního sboru dobrovázeným Ukululele Bandem a nechybělo ani divadlo souboru Buchty a loutky. Vánoční setkání poprvé proběhlo i v nových prostorách školy a hojná účast nejen z řad rodičů ukázala, že je tato akce přijímána veřejností velmi pozitivně.

Následující den navštívili 8. třídu terapeutičtí psi, jejich přítomnost vhodně doplňovala besedu o pejscích, ale i o přátelství, toleranci, zodpovědnosti a sebevědomí.

Dne 21. 12. vyrazila 8. třída do historického centra Prahy seznámit se s významnými budovami a žáci tak poznali známé stavby i z jiné perspektivy. Týž den navštívila 2. třída zážitkový program ve Veletržním paláci a 1. a 3. třídy si dopoledne poslechli besedu se spisovatelkou Šárkou Váchovou. 3.B zakončila tento den nocováním ve škole, které si děti moc užily.

Poslední školní den proběhly ve všech třídách vánoční besídky a žáci se rozloučili se svými třídními učiteli a popřáli si pěkné Vánoce.

Přejeme všem krásný, úspěšný a pozitivní nový rok.